Leo-Bloggen

Leo-Bloggen

Muslimer = Bästa aveln för EU

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 18:56:59


Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska ”flyktingar” kan flöda fritt över våra gränser? Svaret får du i den här artikeln.

Har du hört talas om Barcelona Avtalet – Trodde inte det heller, det är det inte många som har. Ladda ner AVTALET

BAKGRUNDEN TILL BARCELONA AVTALET

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur dagen – en viktig semestertid för judarna
– Då attackerar muslimerna igen. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade en joker i rockärmen, oljan!

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Dessutom producerades en lista över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Frankrike som nyligen hade förlorat sina kolonier och status som stormakt såg en möjlighet att återigen spela en roll på den internationella arenan. Frankrike övertalade 9 andra EU-länder att gå arabländerna till mötes genom att inleda ett närmare samarbete och en union på lång sikt.

Argumenten för detta samarbete var:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
 • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

1974 var grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen lagd.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET

1995 kom så Barcelona avtalet , som lade grunden för länderna runt Medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om Medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelona avtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemligt och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Journalister i massmedia fick/har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

ISLAMISERINGSPROCESSEN

De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Arbetsgången är som följer:

 1. ISESCO producerar olika policydokument med önskemål i form av rapporter, resolutioner och rekommendationer.
 2. Dessa dokument sprids via kontaktmöten, påminnelser och löpande uppföljning för att pressa igenom sina perspektiv i EU.
 3. Byråkraterna i Bryssel överväger de krav som är genomförbara utan alltför mycket motstånd eller uppmärksamhet.
 4. Rekommendationerna och direktiven skickas sedan till de nationella regeringarna i EU och EES-länderna.
 5. Sedan är det upp till den politiska ledningen i varje land att genomföra dessa direktiv.

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EUs många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Efterfrågan på utbildning av imamer i Europa är en av de äldsta krav från ISESCO. University of Tübingen, som grundades år 1477, var en av fyra tyska universitet som öppnade sin egen fakultet i islamisk teologi 2012. EU stöder dessa 4 fakulteter med 160 miljoner.

Även i vårt land arbetar man hårt för att öppna sina egna förmågor för utbildning av imamer.

I Tyskland är mer än 400 kyrkor stängda sedan 1990. Under samma period, har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns där 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Parallellt, kristendomen marginaliseras och svenska media har tidigare skrivit om att korsen avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. Under 2010 ökade siffran till 40 miljoner muslimer. Prognoserna som beräknas utifrån födelseökningen i muslimska familjer pekar på en ökning med 100 miljoner muslimer i EU innan 2050.

Media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxt i vårt land och dokumenterat att omkring 2050 kommer muslimer att vara en majoritet i Sverige.

Vad vi i praktiken ser är en etnisk rensning av befolkningen i Europa och Sverige under ett par generationer.

Men eftersom de traditionella medierna styrs av den politiska eliten når ingen information om denna utveckling ut till majoriteten av befolkningen.

Domedagsprofeter säger och menar detta:

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi lever i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer att förvandlas till ett helvete på jorden som leds av islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se den dagen islam kommer i majoritet.

Låter detta för hemskt för att vara sant? Det bara INTE kan vara så - muslimer är ytterst vänliga och fredliga människor... fråga t.ex vår Statsminister, som bara 'älskar S-Audi".

SÅ - och förhoppningsvis INTE--->

Detta kommer INTE ske under VÅR levnadstid, men det KAN bli våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer DÅ ALDRIG att förlåta oss för vårt svek, dvs OM de överlever.... • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post132

Rika mot fattiga i asyl

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 11:43:01
Det har skrivits spaltmeter om vårt lands asyl och integration - och särskilt utpekat vad såväl asylärenden och integration - KOSTNADERNA för landet med massinvasionen medför:

MEN.

Det är viktigt att påpeka att MERPARTEN av kostnaderna är i form av löner till dem som arbetar inom branscherna, samt ersättningar till kommuner och enskilda företag/personer som gör insatser/ jobb för såväl inom asylverksamheten, som den konkreta integrationen i vardagen.

OCH
Jag är klart medveten om att det finns giriga lycksökare och vidriga personer inom delar av integrationsverksamheten - MEN det är EN baksida i en marknadsfri ekonomi som vår Monarkidemokrati - erbjuder i rofferi utifrån inhuman syn. Mammon är en stark drivkraft - både för dem som illegalt smugglat personer hit - och de som vill tjäna stora hackor på samma personer - via våra skattepengar!

Kostnaderna - dvs pengar - går självklart INTE rakt ner i de asylsökandes fickor - utan det är vårt lands ineffektiva system som slukar pengarna, dvs landet var och är inte förberett för att ta emot så många asylsökande ( kanske flera 100.000) under så kort tid. Osmidigheten i att vilja vara den STORA HUMANA STORMAKTEN hos våra politruker - gnisslar mer än gångbart - om och hur de möjligheter som landets myndigheter, regioner och kommuner kan verkställa - vad den beslutande makten - menar är korrekt! Det finns väl ingen, som anser att dagens integration - flyter på - med flow!

Det kanske hade varit bra, bättre och bäst för landets myndigheter, regioner och kommuner - OM politrukerna beslutat om en mera anpassad mottagning av nya svenskar - OCH valt att satsa de pengar som tvingande måste läggas på asyl - och integrationsverksamheter - OCH i stället valt att prioritera landets "egna" behov, såsom förlossningsvård, akutmottagningar och inte minst landets polisiära tillstånd (försök se en verklighet bort nuvarande Rikspolischef)

MEN – si det hade inte gått!!!

För då hade politrukerna indirekt ifrågasatt asylrätten, som Sverige varit med om att underteckna!! SÅ – frågan är snarare OM landet ska fortsätta att följa/acceptera människors asylrätt – med allt vad det innebär av solidarisk ”humanpolitik” - även om kanske merparten av de som söker asyl varken kan läsa eller skriva – dvs kunna förstå asylrätten. FÖR inte kan det väl vara de asylsökandes ”fel” – att de kostar de stora summor som det medför att bedriva verksamheter i vårt land – som emanerar från bristande kommunikation mellan statens beslutande organ och dess verkställande instanser – MEN inte minst landets befolkning.

Nu blir jag säkert påhoppad – när jag tar upp som nedan:

Jag är klart medveten om att mitt resonemang nedan kan uppfattas som att inte blanda ihop äpplen (dvs vi vanliga medborgare) med päron ( landet grädda) – MEN:

Vad händer om vi tar in följande i landets Resultaträkning och balansräkning (huvudbry som M Andersson) ?

Jobbskatteavdraget – kostar i runda slängar runt 100.000.000 .000 (100 miljader) per år i uteblivna skatteinkomster – och som mest (nästan enbart) gynnar höginkomsttagare. Detta skatte avdrag bör, som jag ser det påverka landets sociala välfärd, dvs annat än egen konsumtion. Jag är medveten om att detta är en vattendelare inom den politiska skalan, men mest krav från dem som är den egentliga makten i landet bortom marionetterna i S-regeringar.

Om du vill, så kan vi titta på t.ex RUT-avdragen på bortåt 20.000.000.000 (20 miljarder) per år tar bort från statsinkomsterna. Jag har en insikt att merparten av RUT-avdragen görs av personer med ytterst god privat ekonomi, dvs egentligen har konkret råd att betala fullt ut för jobben.

Även ROT – avdragen (som ingår i summan ovan) medför att skattepengar betalar arbeten, som inte alltid kan ses som förbättringar i fastigheter. Det finns exempel på att ROT används för enskilda poolbyggen och ombyggnader av semesterhus i Spanien etc.


Det jag skriver nu – vill ytterst få inse och göra något åt – och jag betraktas väl i och med jag skriver det som kommunist!

Idag äger de 15 – ja femton – rikaste familjerna i Sverige tillsammans över 3.500.000.000.000 (3500 miljarder) – vilket är lika med 4 gånger hela den svenska statsbudgeten!!! Jag är medveten om att ingen kan påverka detta förhållande – men ur och som en naiv och absurd tanke – hur bara en pytteliten skatteomfördelning av dessa enorma rikedomar, skulle kunna påverka den sociala välfärden i vårt land… MEN – det är ju en hypotes lika banal, som att tro att det går att simma till månen!!!

SLUTLIGEN

SÅ – det finns mycket att göra – t.ex att staten (läs politrukerna) ser sig ansvarstagande att inte tillåta att landets banker mer eller mindre kränker och ”manipulativt våldtar” kunder genom absurda avgifter – med motiveringen att bankens aktieägare kräver detta!!!

SÅ – den intrikata frågan är ju: VEM – är aktieägare i bankerna??? VARFÖR – behövs inte ställas – för dessa personer ser inte begreppet SAMHÄLLE – som humant och som en synergi för alla som omfattas inom begreppet… MEN – samma personer kan högljutt klaga på att vården av anhörig är utom all kritik – att Polisen inte utför sin uppgift etc etc.

Jag inser att vårt land – aldrig har varit ett humant land – och aldrig heller kommer att bli det– då alltför många människor inte är beredda att värna om sina medmänniskor och inse att ensam aldrig är stark – utan vi alla ingår i en gemensam energi – i att värna om önskan att vilja och kunna leva i ett anständigt samhälle. Vi har inget sådant samhälle idag, dvs Sverijens värdegrund har allvarligt krackelerat
TILLÄGG kl 14.15 - Om bigami som lagligt i Sverige och rätt till 3 bostäder:

SD AVSLÖJADE ATT:

LÄGENHETER FÖR 14 MILJ TILL NYANLÄND MED TRE FRUAR och 16 barn!

SD i Nackas avslöjande att kommunen inhandlat 3 st lägenheter för 14 miljoner kr till en nyanländ man med tre fruar har skapat väldig uppståndelse.

SD rasar mot hanteringen och frågar sig om månggifte är ett godkänt familjeförhållande att ansöka om bistånd och varför man spenderat kraftigt av skattebetalarnas pengar på nyanländas boende samtidigt som ungdomar inte kan flytta hemifrån, äldre får leta bostad på blocket och många får hoppa runt i andrahandsbostäder

– Ett vansinnigt sätt att hantera kommuninvånarnas pengar på, säger David Berqvist (SD) till SVT.

Nacka har sedan i fjol köpt bostadsrätter för 305 milj kr och en majoritet hyrs ut till nyanlända, uppger SR.

Kommunalråd Mats Gerdau (M) skyller på S-MP-regeringen.
– Jag är lika frustrerad som alla andra över detta. Staten tvingar oss att ta emot och ordna bostad för 370 flyktingar i år. En del menar att vi kan strunta i lagen. Jag kanske är lite gammalmodig, men jag tycker att man ska följa gällande lagar. Vi kan inte göra som Transportstyrelsen och välja vilka lagar man ska följa och vilka man ska strunta i. Jag tycker att skatten är för hög, men betalar den ändå. Vill man ändra, så får man byta regering. Och det hoppas jag sannerligen att vi gör snart, säger Mats Gerdau (M)

Han förklarar att de nyanlända inte får bostaden och att det är fördelaktigare för skattebetalarna att lägenheterna köps än hyrs.
- Ingen FÅR någon lägenhet, utan bara hyra den i två år, det finns inget besittningsskydd. Det blir oftast ganska trångt, man får dela bostad. Efter två år, när den sk etableringstiden är slut, ska man ta sig in på bostadsmarknaden som alla andra. Bostadsrätter är sannolikt det bästa rent ekonomiskt eftersom vi ska sälja dem när behovet minskar om 2-3 år och då sannolikt med vinst, säger Gerdau.

S skyller dock på Moderaterna och betonar att Nacka har inget kommunalt bostadsbolag då allmännyttan sålts av.
– Det är en dålig bostadsförsörjningsplan från den moderata ledningen. Man borde bygga fler hyresrätter så att kommunens ungdomar och våra äldre har någonstans att flytta, och som också ger kommunen större handlingsfrihet när det gäller tex nyanlända, säger Khashayar Farmanbar, S-kommunalråd i Nacka till Metro

Migrationsminister Helen Fritzon (S) reagerar mot uppgifterna om månggifte och vill utreda saken enl SVT. Det skall betonas att lägenhetsfrågan är inte de nyanländas fel utan de följer bara det som anvisats av kommunen.

ANALYS
Höstbudget och misstroendeförklaringar i all ära men SD:s avslöjande i Nacka om lägenheter för 14 milj till en enda familj och månggifte skapar mycket större svallvågor bland väljarna där politik diskuteras som mest - på Facebook.

Opinionsmässigt finns det inga möjligheter i hela världen för någon partiledare att förklara detta i tex kommande partiledardebatter på ett sätt som kan få gemene man att tycka att det är rimlig hantering. Det är ett typexempel på hur beslut i teorin får oanade konsekvenser i praktiken.

Moderaterna skyller på regeringen och på lokal nivå riktas kritik mot Moderaternas för utförsäljing av allmännyttan. Det är naturligt att rika kommuner tar sin del så att inte enbart landsbygds- och förortskommuner berörs men hur man än vrider på det påverkar sådant här sannolikt opinionen och ökar både politikerföraktet samt leder till en negativare intällning till processen av de nyanlända kopplat till bidragshantering, vilket redan är en fråga som skapar ständig debatt. • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post131

Varandras bästa älskare

Life in BalancePosted by Leo Tue, September 12, 2017 12:09:50"Om vi ​​fattar det medvetna beslutet om att dagligen placera vår partners önskningar och behov ovanför våra egna, och det är ömsesidigt, kommer er relation att lyckas. Fullständig och fullständig osjälviskhet. Är det inte sant i alla friska relationer? "

Mina råd ( dvs Gerald Rogers) efter en skilsmässa efter 16 års äktenskap är:
(översatt från amerikanska av mig Leo 2017-09-12). Jag ber om förståelse för min översättning från en medelålders mans berättelse, men hoppas den ger vad som avses

Självklart är jag och Gerald inte relationsexperter. Men det finns något om att skilsmässor ger perspektiv på saker som jag (läs mannen) önskar att jag (de) skulle ha gjort annorlunda ... Efter att ha förlorat en kvinna som Gerald älskade och ett äktenskap på nästan 16 år, är det de här råden/tipsen Gerald önskar att han skulle ha haft förmåga, kunskap och erfarenhet till:

Sluta aldrig UPPVAKTA din kvinna - även om du tycker det inte ligger i tiden!

Sluta aldrig "dejta din kvinna" ! Ta aldrig någonsin "din" kvinna för givet. När du bad henne att gifta sig med dig, så lovade du att vara den mannen som skulle VARA i HENNES HJÄRTA och att skydda det stenhårt. Så ser kvinnan på er relation!

Detta är den viktigaste och heligaste skatten du någonsin kommer att bli anförtrodd. Hon väljer/valde dig. Glöm aldrig det, och HON ÄR ALDRIG "lazy" i sin kärlek till dig!

MEN:

Skydda ditt eget hjärta

Precis som du har förbundit dig att vara hennes hjärtas skydd, så måste du vaka ditt eget med samma vaksamhet. Älska dig själv fullt ut, älska världen öppet, men se till att det finns en speciell plats i ditt hjärta där ingen får lov komma in förutom din älskade kvinna

Håll det här kärleksrummet alltid berett att ta emot henne och bjuda in henne och vägra att låta någon eller något annat komma in där i denna er heliga kammare.

Bli kär om och om igen

Du kommer ständigt att förändras. Du är inte samma personer som du var när du gifte dig, och om . säg fem år, blir du inte samma person som du är idag. Förändring kommer, och därigenom måste du välja om varandra varje dag.

Hon måste inte stanna med dig, och om du inte tar hand om hennes hjärta - DÅ kan hon ge det där hjärtat till någon annan eller försegla dig helt, dvs du kan aldrig få tillbaka det. Kämpa alltid för att vinna din och er kärlek precis som du gjorde när du föll för henne....

Se alltid det bästa i henne

Fokusera bara på vad du älskar. Det du fokuserar på kommer att expandera. Om du fokuserar på vad som gör dig, är allt du ser är skäl att bli buggade. Om du fokuserar på vad du älskar kan du inte låta bli att förbrukas av kärlek.

Fokusera till den punkt där du inte längre kan se något annat än kärlek, och du vet utan tvekan att du är den lyckligaste mannen på jorden för att ha den här kvinnan som din fru.

Det är inte ditt jobb att ändra eller försöka "fixa till" henne

Ditt jobb är att älska henne som hon är utan förväntningar på att hon ska/bör ändras. Och om hon ändras, älska vad hon blir, om det är vad du vill eller inte.

Ta full ansvarsskyldighet ...

... För dina egna känslor: Det är inte din kvinnas jobb att göra dig lycklig, och hon kan inte heller göra dig ledsen! Du är ansvarig för att hitta din egen lycka och kärlek - inte minst till dig själv, FÖR genom det, så kommer din glädje att överföras till ditt förhållande via din kärlek.

Skyll aldrig på din kvinna om du ...

blir frustrerad eller arg på henne, det är bara för att det utlöser någonting inuti dig. De är dina känslor och ditt ansvar. När du känner dessa känslor, låt dem ta sin tid att bli närvarande. Titta in och förstå vad det är inom dig som ber om (dig) att bli botade.

Du blev attraherad av den här kvinnan, eftersom hon var den mest lämpade personen att utlösa OCH förlösa dina barndomssår på den mest smärtsamma sättet -> så att du kunde läka dem själv ... När du läker dig själv,kommer du inte längre att triggas av henne och du kommer att undra varför du någonsin var - just triggad av henne kring det som förr triggade dig!!!

Låt din kvinna bara vara - precis den hon är...

När hon är ledsen eller upprörd, är det inte ditt jobb att fixa det, det är ditt jobb att hålla om henne och låta henne veta att det är helt okej. Låt henne veta att du hör och ser henne, och att hon är viktig och att du är den styrka som hon alltid kan luta sig på.

Du vet väl att : Den kvinnliga andan/energin handlar om ständig förändring och utifrån känslor som ofta kommer som en storm som rullar in och ut, SÅ när du är stark och icke dömande, då kommer hon att lita på dig och öppna sin själ för dig ... SÅ - SPRING INTE UNDAN, när hon är uppjagad!

Stå kvar, närvarande och stark och låt henne veta att du inte går någonstans. Lyssna på vad hon verkligen säger bakom orden och alla framrusande känslor.

Var lite knasig…

Ta inte dig själv så jävla mycket på allvar. Skratta. Få henne att skratta. Skratt gör allting så mycket lättare. Även om det är lätt sagt - när det känns tungt!

Fyll hennes själ varje dag ...

Lär känna hennes kärleksspråk och de specifika sätt som hon känner sig viktig och uppskattad (CHERISHED) . Be henne att skriva en lista med 5 saker som får henne att känna sig älskad . Memorera dessa 5 saker och kom ihåg att göra det till högsta prioritet varje dag -> för att få henne att känna sig som din kvinna.

Var närvarande

Ge henne inte bara din tid, utan ditt fokus, din uppmärksamhet och din själ. Gör vad som krävs för att rensa ditt huvud så att du är helt med henne när du är med henne. Behandla henne som du skulle vara din mest värdefulla "kund". Hon är ju det!!!

Var villig att ta henne sexuellt ...

Dvs att bära henne i kraften i din maskulina närvaro, för att njuta av henne och sluka henne med din styrka och att penetrera henne till hennes djupaste nivåer... Låt henne smälta i sin egen feminina mjukhet, eftersom hon vet att hon kan lita på dig helt -och DÅ kommer hon att ge dig orgasm efter orgasm i kärlek och tillit. Jag vet!

Var inte en "idiot"

Dvs, var inte rädd för att vara en knäppskalle heller. Du kommer att göra misstag och det gör hon också. att göra! Försök bara att inte göra för stora av misstag, och så klart lära dig av dem du gör. Du ska inte vara perfekt, bara försök att inte vara för naivt oförstående!

Ge henne utrymme

Kvinnan är så bra att ge och ge, och ibland måste hon påminnas om att ta tid att vårda sig själv. (Jag vet som lever med en kvinna med alltför stort hjärta - för andra) Ibland behöver hon flyga bort från dina omsorgsgrenar, för att hitta det som bör mata sin själ med, och om du ger henne det utrymmet, då kommer hon tillbaka med nya sånger att sjunga....

(Okej, jag blev kanske lite för poetisk här, MEN du fattar poängen.) Berätta för henne att ta tid för sig själv, särskilt efter att ha fått barn. Hon behöver det utrymme att förnya och bli omfokuserad och att hitta sig igen efter att hon "gått vilse" i att betjäna dig, barnen och världen. Det är inte samma sak som curling - för då behöver ni båda hjälp för att skapa ansvarstagande för era barn - och inte minst att våga se er själva i den kärleksstarka relation ni byggde - en gång!

Vara sårbar ...

Du behöver inte bära allt isjälv. Var villig och beredd att dela dina rädslor och känslor och snabbt erkänna dina misstag inför din kvinna!

Var transparent

Om du vill ha förtroende, så måste du vara villig att dela ALLT ... Speciellt de saker du inte vill dela. Det krävs mod att älska fullt ut, att öppna ditt hjärta helt och låta henne komma in, när du inte vet att hon kommer att tycka om vad hon hittar ...

En del av det modet tillåter henne att älska dig helt, ditt mörker och ditt ljus. TA AV DIG MASKEN ... Om du känner att du behöver bära en maskinför henne för att vara perfekt hela tiden, DÅ, min vän - kommer du aldrig att uppleva den fulla dimensionen av vad kärlek kan vara

Sluta aldrig växa tillsammans

Den stillastående dammen odlar malaria, den strömmande strömmen är alltid frisk och sprudlande! Atrofi ( brist på näring, som ger tillbakabildande) är den naturliga processen när du slutar arbeta med dina muskeler! DET är precis som händer om och när du slutar arbeta med ditt förhållande. Hitta gemensamma mål, drömmar och visioner att arbeta för och sträva efter...

Oroa dig inte för pengar

Pengar är ett spel, hitta sätt att arbeta tillsammans som ett lag för att vinna det spelet! Det hjälper aldrig när lagkamrater slåss. Ta reda på sätt att utnyttja båda era styrkor för att vinna

Förlåt omedelbart ...

dvs fokusera på framtiden i stället för att bära tyngder/ok från det förflutna. Låt inte din historia hålla dig i egen gisslan. Att hålla fast vid tidigare misstag som du eller hon gjort ( gör!!) -> ÄR som ett stort, tungt ankare i din relation och detta ankare kommer att hålla dig (och din kvinna) tillbaka. FORGIVENESS IS FREEDOM. Skär av ankarets kätting, kasta loss och välj alltid er kärlek.

Välj alltid kärlek

VÄLJ ALLTID KÄRLEK. I slutändan är detta det enda råd du behöver.
NÄR detta är den ledande principen genom vilken alla dina val styrs, finns det inget som hotar lycka till din relation. Kärlek kommer alltid att bestå!

Slutligen -> handlar relationen inte enbart om lyckliga drömmar! Det handlar om arbete, dvs ett gemensamt åtagande att växa tillsammans och en innerlig vilja att kontinuerligt satsa på att skapa något som kan utmana evigheten.

Genom det arbetet kommer lyckan att komma. Relationer är liv, dvs det kommer Ups and downs . Så omfamna alla dessa cykler och lär er att lära av dessa och älska varje upplevelse, då de kommer att ge er styrkan och perspektivet för att fortsätta bygga, en tegelsten åt gången.

Det här är lärdomar jag lärde mig på det svåra sättet. Det här är lärdomar jag lärde mig alltför sent. Men det här är lärdomar som jag lärt mig att engagerar mig i att därmed vidarebefordra. Sanningen är att jag älskade att vara gift och med tiden kommer jag att gifta mig igen, och när jag gör det kommer jag att bygga den med en grund som kommer att utstå stormar och vilken tid som helst.

Om DU, som läser detta och hittar visdom i min upplevelse, dela den med de unga män vars hjärtan fortfarande är fulla av hopp, och med de par, som du känner kan kanske har glömt hur man ska älska sig själv och varandra.

En av dessa unga män, kan vara som jag var under mina år i förnekande, och mina och dessa förtjänstfulla lärdomar kommer förhoppningsvis att väcka honom och han kommer att lära sig att vara den man hans kvinna har väntat på - så länge!

Män - Det här är din utmaning: Bli en en EPIC LOVER. Det finns ingen större utmaning, och inget större pris. Din kvinna förtjänar det från.
- > Bli och var den typ av man, som din kvinna inte kan bara låta bli att skryta om - inför andra kvinnor!!!

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post130

BANKERNA - tar över HELA dig

RättssystemetPosted by Leo Fri, September 08, 2017 12:41:29Swedbank Labs och Handelsbanken Din Ekonomi skriver att tiden NU är inne för att låta DU ska chippas. Bankerna utger sig för att -> de trendspanar, men skapar egentligen chip-trenden själva. Labs meddelar att avdelningens projekt tidigare var hemliga, men att de valt att glänta på dörren.

Text: Torbjörn Sassersson. Fri debattör - som jag delar uppfattning med!!

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån efter att artikeln publicerats. Dessa lades därför till nedan och sist under referenser.

I mitten på 00-talet spreds konspirationsteorin i USA att det fanns långt gångna planer på att bankerna ville chippa alla. Aktivisten och opinonsbildaren Mark Dice skrev att chippet kunde liknas vid odjurets märke, en idé baserad på texter i Bibeln. Bortsett från det senare bekräftas nu spekulationerna på flera sätt.

Både Handelsbanken och Swedbank presenterar chippning som en naturlig del av utvecklingen av den allt mer utbredda kontantlösheten, en trend som bankerna driver. Swedbank Labs skriver på sin hemsida att tidigare var arbetet hemligt [PDF] ända fram till lansering av färdig tjänst, men att avdelningen nu tror på en öppnare inställning för att få feedback från kunder tidigt i processen. Swedbank behöver veta vad som kan vara en framgångsrik implementering.

Bankerna vill bortom alla tvivel skapa det kontantlösa samhället, trådlös identifiering och betalning. Bankerna verkar dock inte nämnvärt driva processen så att allmänheten eller politiker får vara med i besluten trots att samhället påverkas i stort. Vanligt folk ska endast haka på trenden, som om människor bara är passiva följare av fantastiska trender skapade av affärsbanker.

Swedbank och Handelsbanken förklarar vad de vill realisera. Några exempel:

· Trådlös identifiering. Ögon-, röst-, handflats- eller ansiktsigenkänning. Swedbank Labs skriver om aktivitetsarmband som använder din unika hjärtrytm som ID när du ska betala något.

· Contextual payments. Gå in på matbutiken och plocka allt du vill handla. När du passerar utgången identifieras du och de varor du plockat på dig. Pengarna dras automatiskt från ditt konto. Du ska alltså kunna shoppa utan att behöva passera en manuell betaltjänst.

· VR-glasögon. Med Handelsbankens egna ord: ”Så snart kanske du inte behöver tänka på betalningen alls, utan bara sätta på dig dina VR-glasögon och säga vad det är du vill ha. Snacka om science fiction!”Handelsbanken* [PDF]

Det ledande företaget för 10 år sedan var VeriChip Corporation som dock inte lyckades få fart på försäljningen i USA trots att myndigheten FDA godkände bolagets chip för implantering 2004. Chippet såldes vidare till PositiveID, VeriTeQ och senast JAMM Technologies.

Tillbaka till Sverige 2017. Swedbank Labs presenterar i sitt nyhetsbrev att du som läsaren får följa med bakom kulisserna och vara först med det senaste. Labs presenterar trender och tendenser som påverkar det mesta som händer i samhället. Ambitionen är tydlig. Swedbank har en agenda och är en trendledare i denna chippningsutveckling.

Ska affärsbankerna ha rätt att stänga av ditt chip?

Swedbank Labs medger riskerna:

Ett kort som blir stulet kan man spärra. Det går att byta lösenord och pinkoder. I en värld där du själv är din identifieringsmetod kommer säkert mycket att gå fortare och smidigare, men om något går fel finns risken att det blir svårare att bevisa din oskuld. Kommer du kunna ringa och spärra ditt fingeravtryck?

Andra frågor:

· Hur skyddar du dig från biohackers som tar din chip-identitet och sedan begår ett brott i ditt namn?

· Vilka hälsorisker finns?

· Var sker de etiska och kritiska diskussionerna? Nu sker de i skymundan långt bortom bästa TV-tid.

· Kommer bankerna att stänga av ditt chip om du inte betalt dina lån? Hur ska du då kunna handla mat till din familj? Är tanken orimlig? Vi vet att telekombolagen och internetleverantörerna stänger av din möjlighet att ringa och surfa om du inte betalt räkningen.

· Bör inte rättigheten att stänga av ett chip fritas från bankvärlden och istället överföras till en myndighet, förutsatt att det är en mer etisk och rättvis lösning?

Chip med GPS

Vi kan även föreställa oss problemen om GPS-inkluderas i chippet. Visserligen finns fördelarna med att ett GPS-utrustat chip kan geolokalisera försvunna personer, lokalisera smitare från trafikolyckor och polisen kan jaga de få brottslingar som har kvar sina egna chip i kroppen.

Kritiker menar att i vissa länder – eller alla – kan GPS-chip innebära att politiska dissidenter och aktivister kan spåras och lokaliseras av myndigheter som vill förtrycka dessa.

Ett annat allvarligt problem är att kriminella kan använda GPS-chippen för att lokalisera tex barn för att kunna kidnappa eller föra bort dessa.

Det råder ingen tvekan om att om bankerna och marknaden får fritt spelrum kommer chippning vara implementerat brett i samhället inom förslagsvis 10-20 år. Vi kan även vara säkra på att de morötter som nu delas ut för att folk ska chippa sig med tiden kompletteras med bestraffningar om man inte gör det i form av högre försäkringspremier, skolledningar som ifrågasätter föräldrar som har o-chippade barn, problem med att handla och resa med mera.

Idag finns det 1500-2000 personer i Sverige som är chippade, uppger SJ.

*Sajten anpdm.com ägs av Apsis International AB (www.apsis.se) som hjälper företag att marknadsföra sig med tex nyhetsbrev per mail. Därav URL:n ovan gällande meddelandet från Handelsbanken.

Referenser

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån. Dessa har i efterhand lagts till nedan.

· Vad är Labs? https://web.archive.org/web/20170904064007/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/?contentid=CID_1842053

· Välkommen till Labs
https://web.archive.org/web/20170904063931/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/

· Swedbank: När du är koden
https://web.archive.org/web/20170903185305/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/?contentid=CID_2014074


 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post129

prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

PolitikPosted by Leo Thu, September 07, 2017 14:06:29Svenska myndighetschefer har enligt lång svensk tradition varit tillsatta för att med oväld utföra det uppdrag myndigheten har ålagts. Det har förutsatts att myndighetsutövningen sker i enlighet med gällande lag, utan hänsyn till personliga politiska preferenser eller försök till yttre påverkan. Detta utgör en synnerligen väsentlig del av rättsstaten i sig.

Det vi under senare år ser är hur generaldirektörer låter sitt agerande styras av just personliga politiska preferenser, samt hur man blivit allt mer lyhörd för påverkan från massmediala politiskt korrekta trender.

Denna utveckling leder till att gränsen mellan politik och myndighetsutövning suddas ut, till att myndigheter de facto förvandlas till delar av politiska departement där gränsen mellan opolitiska tjänstemän och politiskt tillsatta makthavare likaledes suddas ut.

Den ledstjärna som styr myndighetsutövningen bli inte längre gällande lagar och regler, utan i ökande grad vänskapsband och vänskapskorruption, utövad inom slutna system enligt personliga politiska preferenser. Systemet befästs av att det sprider sig nedåt i organisationen, av att underordnade blir lyhörda för vad som främjar deras karriärvägar.

Ett utpräglat och allt mer förfärande exempel är den svenska polismyndigheten, där rikspolischef Dan Eliasson på ett fullständigt häpnadsväckande vis har tillåtits utveckla egna principer för hur svensk lag skall tillämpas, principer som visat sig vara förödande både för poliskåren och för det svenska samhället.

Merparten av den svenska befolkningen anser nog, fortfarande, att polisens främsta uppgift, i enlighet med lagen, bör vara att bekämpa brott och att säkerställa medborgarnas trygghet. Mera specifikt anser man nog, fortfarande, att poliser som bevittnar bilbränder bör ingripa för att genast avbryta den brottsliga verksamheten och att skyndsamt lagföra brottslingarna. Framför allt anser man nog, fortfarande, att det är helt avgörande att poliser inte viker undan för kriminell våldsutövning, att det inte är acceptabelt om kriminella tillåts frita kumpaner som blivit arresterade, och i synnerhet inte om kriminella släpar ut polismän ur polisbilar och sedan kör iväg med deras fordon.

RiksPolis(chef ?)Eliassons tolkning av polisens uppdrag går emellertid i stället ut på att man skall söka dialog, och att förövarnas påstått traumatiska bakgrund måste placeras i fokus. Polisarbete blir synonymt med att grilla korv med de kriminella, och att dela ut armband till flickor som riskerar att utsättas för brutala gängvåldtäkter.

Fallet med de skäggiga afghanska ”barn” som demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm utgör ett särskilt skrämmande exempel på hur polismyndigheten de facto har abdikerat sitt primära ansvar gentemot medborgarna.

Enligt lagen är deras situation glasklar. De har fått utvisningsbeslut som överklagats och fastställts. De har inte längre rätt att vistas i landet. Polisens roll borde vara lika glasklar. ”Barnen” borde snarast tas om hand och förpassas ur riket. Detta är vad medborgarna har rätt att förvänta sig, och det är vad dåvarande inrikesministern Anders Ygeman ställde i utsikt när han utlovade att 80 000 migranter utan asylskäl skulle utvisas.

Det som sker i praktiken är dock att polisen förhåller sig passiv. Man upprätthåller ordningen runt ”barnen”, och är snar att ingripa mot manifestationer från ”rasister”. Att verkställa lagliga beslut om utvisning är dock alltför politiskt känsligt. Utfallet av denna passivitet kommer sannolikt att bli att ”barnen” till slut ges rätt att stanna, att regeringen föredrar att åsidosätta både lag och domstolsbeslut, framför att löpa gatlopp i politiskt korrekta medier.

Trots en allt hårdare kritik, inte minst inifrån den egna organisationen, trots att Eliasson utmålats som en av de sämsta polischeferna i modern svensk historia, trots detta valde inrikesminister Ygeman in i det sista att hålla en skyddande hand över sin partibroder och tidigare statssekreterarkollega.

Konsekvenserna av denna vänskapskorruption har blivit en förödande demoralisering, och ett strömhopp från poliskåren som gör att regeringens tal om en massiv utbyggnad av polisorganisationen höljs i ett löjets skimmer. Trots att inträdeskraven till polishögskolan sänkts rejält hade man vid senaste intagningen 100 lediga platser.

Effekten är inte bara att poliskåren snarare än att byggas ut i praktiken kommer att krympa. I takt med att avhoppade äldre erfarna poliser i ökande grad ersätts av yngre nyutexaminerade reduceras också dess effektivitet. Under tiden växer antalet särskilt utsatta områden där de kriminella gängen dominerar, och det blir alltmer tveksamt i vilken grad brottslig verksamhet längre är de facto straffbar.

Dan Eliasson förblir dock orörbar. Han är, som det heter i Italien, prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post128

Räkna till åtta..

Life in BalancePosted by Leo Mon, September 04, 2017 10:49:55Räkna till åtta. Snälla.

Text: Micael Dahlén i GP

På åtta sekunder hinner du springa 70 meter om du verkligen tar i. Eller läsa en haikudikt (du hinner nog rentav med två om du koncentrerar dig, men varför stressa?) Du kan äta tre och en halv varmkorvar med bröd (i alla fall om du håller världsrekordtempo, själv klarade jag en korv plus en första tugga på nästa). Du kan lyssna till saxofonslingan i Icona Pops ”Emergency” två gånger (eller höra Prince sjunga ”Kiss” nio gånger på repeat om du lyckas gräva fram den gamla godingen i Spotifyantikvariatet).

På åtta sekunder hinner du ta två riktigt djupa andetag och sänka pulsen med nästan fem slag. Töja dig ner tre och en halv centimeter extra i split (upp emot det dubbla om du anstränger dig hårt, men jag kan inte rekommendera det som något särskilt behagligt). Klappa hunden tio gånger (eller katten, din partner eller någon annan du älskar). Jag har testat alla grejerna själv, det är fantastiskt hur mycket som hinns med.

Och ännu mer fantastiskt är det att din hjärna under tiden, alldeles automatiskt, hinner utveckla känslor som empati och förmågan att känna med andra människor. Jag har testat det också, och kollegor har gjort neuropsykologiska mätningar. Det visar sig att det faktiskt tar bara åtta sekunder att sätta sig in i hur någon annan tycker och tänker och mår. På den tiden hinner hjärnan lysa upp i alla möjliga vackra färger på de scannade bilderna och börja förstå varför någon gjorde eller sa något, vad hen förmodligen egentligen menade och vilka konsekvenser det vi skriver eller säger kan få för andra.

Tänk om vi alla räknar till åtta och ger hjärnan de där sekunderna att arbeta innan vi reagerar på allt vi läser och hör och börjar tumma iväg meddelanden på mobilerna och hamra versaler och utropstecken på tangentborden. Innan vi kallar en artist de mest fruktansvärda saker bara för att hen vågar vara sig själv, önskar en sommarpratare ett öde värre än döden bara för att hen säger vad hen tycker, eller hånar en skolkompis som ser härligt annorlunda ut.

Tänk vad mycket hemskt vi skulle slippa. Förlorad självkänsla, ångest, förtvivlan, konflikter, rädsla och hat. Nätstormar i vattenglas som ibland går så långt att de förstör hela livet för en människa. Trots att nog ingen – egentligen – vill så illa.

Vi kan väl försöka tillsammans?

Med allt våra ögon och öron översköljs av numera blir det förstås en väldig massa gånger vi behöver räkna till åtta innan vi tycker, tänker, skriver och skriker om varandra. Men å andra sidan har vi ju faktiskt 86 400 sekunder till vårt förfogande varje dag. Jag tar det igen: åttiosextusenfyrahundra sekunder. Varje dag. De lär nog räcka.

Inte nog med att du ger dina medmänniskor den fantastiska gåvan att se och känna med dem och gör världen lite bättre åtta sekunder i taget. Du hinner dessutom under tiden klappa någon du älskar, andas, komma imponerande långt ner i split, digga saxofonslingor och äta varmkorv så det står härliga till (men det går naturligtvis lika bra med selleri). • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post127

Krökt Nationalism

Life in BalancePosted by Leo Fri, September 01, 2017 10:46:46”Den krökta flaggstången mitt på torget, skapad av Mattias Norstrom, tar temperaturen på vårt innersta och visar den starka nationalistiska ordning som råder”, skriver Elisabeth Ohlson Wallin.

Där står den mitt på torget, skamsen och vissen, på platsen där grävskoporna på 50 talet krossade en hel stadsdel för att sanera det gamla Stockholm till det nya Sverige.

Som en blomma som inte får näring i den misskötta naturen.

Under den slingrar sig tunnelbanan och huvudstadens största skyddsrum vid händelse av krig och katastrof.

Stången omslingras av knarkhandel och social misär i kontrast till kulturhuset polerade glasfasad.

Arkitekten, Peter Celsing, till Stockholms nya kulturhus sa ”Jag bygger för en ny människa som måste komma.” Men så är Sergels torg också den plats där varje medborgare kan demonstrera eller samlas i stora massor för att sörja eller att glädjas.

Jag tror det är många som känner igen sig i Mattias Norströms krökta flaggstång.

Det kan vara den flyktingen som hamnat i Sveriges byråkrati där politiker och migrationsverket springer som i ett hjul för hamstrar. Ingen av dem hittar en lösning.

Det kan vara en transperson som inte blir trodd efter år av utredningar och som slussas till psyket i stället för att få hormonbehandling.

Flaggans stång kan ocksåfå oss att tänka på en slak manslem som är i ett behov av ett snabbfix som viagra.

Man ska dock akta sig att göra sig rolig på bekostnad av mäns makt. Det sker inte ostraffat. Det vet jag sen jag skapade Ecce Homo 1998, där en av bilderna visade Jesus naken med Johannes döparen tätt bakom i ett historiskt badhus i gamla stan.

Maktsymbolen, flaggan, med det gula kristna korset på en mörkblå botten användes endast som en symbol för kungen då den skapades.

Signalen är stark och för många är flaggan heligare än Jesus och det märks när vi slår på radion till Ring P1. Där osar det svavel ur vissa medborgarnas munnar när de skriker att konstnärer ska fängslas och straffas.

Slår vi på televisionen står konservativa politiker i desperata försök att plocka röster genom att kritisera konsten. Konsten har alltid varit farlig för makten. Det är inte så konstigt att Hitler gav sig på kulturarbetarna först.

Under andra världskriget hade Sverige en symbol av en gul och blå randig tiger.

Den kallades för ” En svensk tiger” och skapades av tecknaren och konstnären Bertil Almqvist för ett uppdrag av statens informations styrelse 1941. Kampanjens skulle lära svenskarna att vara tysta om allt som kunde skada det neutrala Sverige.

Som vi teg.

Vi lät hundratusentals nazistiska soldater ta SJ för att de skulle göra Norge tyskt och judefritt.

Under samma tid exporterade vi järnmalm och kullager till Tyskland i sådana mängder att vissa påstår att det förlängde kriget.

Tala om en krökt svensk flagga!

Baltutlämningen 1946 där den socialdemokratiska regeringen böjde sig för Rysslands krav att skicka de baltiska soldaterna, som tvingats kriga för Tyskland, till arbetsläger i Sibirien, kan jämföras med dagens socialdemokratiska regerings envisa beslut att skicka tillbaka de afghanska ungdomarna till sitt livsfarliga hemland.

Det var en skandal 1946 och det är en skandal i dag 2017.

Historien går igen och det är kanske just därför den svenska flaggan är på dekis.

Den krökta flaggstången mitt på torget skapad av Mattias Norstrom, tar temperaturen på vårt innersta och visar den starka nationalistiska ordning som råder.

När vi blir som mest upprörda kanske det är ett tecken på att vi måste rannsaka oss en aning. Det är det som är så roligt med konsten – att den just får oss att tänka mera. Något som i sin tur förhoppningsvis leder oss till utveckling.

Mer krökta flaggor åt folket! • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post126

”Kärleken är ingen jävla saga”

Att vara HSPPosted by Leo Thu, August 31, 2017 23:40:26
”Kärleken är ingen jävla saga”


Bob Hansson Foto: Nora Lorek/TT


KÄRLEK · ”Kärlek är så mycket mer än vår privata lilla kokong av doftljus och skidsemester. Kärlek är en dagligen aktiv kraft. När den fallerar, fallerar så mycket mer”, skrev Bob Hansson i oktober 2015. Kärlek handlar inte om besprutade rosor. Det handlar inte heller om att renovera sitt badrum eller visa upp semesterbilder på Facebook. Allt det där är bra. Men det är inte viktigt. Den mesta kärleken i ett liv, uppstår med helt andra människor än de man ligger med.

Kärlek är ett stort ord men oftast en liten händelse. Som att hålla upp en dörr, sitta bredvid en sjuk släkting eller skicka en hälsning till sin ledsna vän. Kärlek är att stå och ta emot flyktingar. Kärlek är att hjälpa den ensamma grannen eller säga en plötslig komplimang till just den kollega man irriterar sig på. Kärlek är att låta sitt barn få den största pannkakan. Kärlek är att förhandla fram schysta villkor på arbetsplatsen. Kärlek är att be mobbaren hålla käften.

Kärleken är ingen jävla saga. Kärleken är vardag.
Eller rättare sagt den kraft som gör vår vardag uthärdlig.

En vän till mig sa, alla dessa som blir ihop, helt utan att ha utbildning i det, inte konstigt relationer går i stå och klappar ihop. Och jag kan förundras över det, hur det är i just vår tvåsamhet, vi kan bli som mest barnsliga, fula och handfallna. Det är något skumt. Alla gillar ju kärlek och tror att det är just i tvåsamheten den ska dyka upp och förvandla oss. Och samtidigt som vi betraktar den där tvåsamheten som bland det viktigaste i våra liv, utbildar vi oss i precis allt möjligt utom just det. Som om vi inte tycker om oss. Men det gör vi väl? Vi köper ju dyrt smink because ”I´m worth it”. Vi renoverar våra hem för att vi gillar oss. Vi lägger ner stormycket pengar på att ta hand om våra kroppar. Vi köper rätt mat och spenderar timme efter timme på gymmen och slänger in lite ekologisk botox på vägen hem. Men hur mycket tid lägger vi ner på att ta hand om våra själar? Och vad skulle hända, om vi la ner lika mycket tid på att få vår själ att växa, som vi nu lägger ner på att få vår mage att krympa? Jag vet att ordet själ är ett jättekonstigt ord. Vad fan är själ?

Men ni fattar vad jag menar. Att det finns en insida där, och att det är insidan som bestämmer hur vi agerar på den utsida – vi är så otroligt kulturellt betingade att snöa in på. I veckan hände något i Trollhättan. Något djupt smärtsamt. Det vore osmakligt att dra några politiska poänger på det. Men samtidigt omöjligt att inte förhålla sig till.
Så min enda tanke blir:
Kärlek är så mycket mer än vår privata lilla kokong av doftljus och skidsemester. Kärlek är en dagligen aktiv kraft. När den fallerar, fallerar så mycket mer. Vi behöver varandra. Vi behöver lära oss hur man gör för att styra upp detta varandra. För säga vad man vill om våldet, men inte fan beror det på att det saknades några doftljus. Eller parkettgolv. Eller trimmade biceps. Förmodligen saknades något helt annat. Ingen lek.

1. Att älska är att ge upp makten, kärlek kräver kapitulation från båda parter. Det är ingen lek. Man måste kasta ut en hängbro av hopp och tillit. . Man måste mötas halvvägs. Stå där på mitten och fatta att kärleken är så stark att den också när man står så helt stilla forsar som tusan under fötterna. Ingen lek.

2. Och sedan gå ut med soporna förstås. Och sedan diska rent förstås. Och sedan dansa på taket förstås. Och sedan demontera romantiken förstås. Och sedan låta smärta välla in och fram förstås. Och sedan ge vad man inte fick förstås. Och sedan böja sig in förstås. Och sedan ta ansvar för mörkret förstås. Och sedan låta bli att prata om vädret för mycket förstås. Och sedan bära sin skam förstås. Och sedan knyta skorna förstås. Och sedan gulla som om man inte vore klok förstås. Och sedan äta långsamt förstås. Och sedan resa sig upp förstås. Och sedan gå ner i vikt förstås. Och sedan tänka på viktigare saker förstås. Och sedan erkänna sitt monster förstås. Och sedan be det hålla käften förstås. Och sedan skälva till som en jordplatta av själ och kött och förlåtelse förstås. Och sedan aldrig glömma aldrig att den viktiga kärleken inte är den man får. Och sedan aldrig glömma aldrig att den viktiga kärleken inte är den man får utan den man ger. Och sedan ge den förstås. Ge den till någon som inte verkar förtjäna den förstås. Och sedan sitta kvar och undra förstås. Varför det tar så jävla lång tid att slappna av. Förstås.

Och sedan låta bli att tro på din röst som väser att du älskar en idiot förstås. Och sedan gå ut på bron ge upp allt gammalt och tungt inte förstå något förrän det är försent men se det positivt ändå att man inte är direkt smart men efterklokare än de flesta. Förstås.

Och sedan ramla in i sig själv med en öppen hand stå ut med att det aldrig var den andre aldrig den andre som skulle kliva in för att nudda dit blommorna och lugnet i ditt hjärta den punkt av ljus som hela tiden låg där inne väntade in din upptäckt av att allt redan var på plats hur älskad du hela tiden varit men inifrån. Att kärleken aldrig mer nu skulle kunna överge dig eftersom det hela tiden var du du som gav den till oss. • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post125
« PreviousNext »