Leo-Bloggen

Leo-Bloggen

OM - #jagärhär

PolitikPosted by Leo Thu, January 04, 2018 11:14:06


TANKAR om Gruppen ”Jag är här”.

Gruppen ”Jag är här” startade som ett gott initiativ. Syftet var att stoppa näthat. I början välkomnade jag deras närvaro i mina kommentarsfält då jag tycker det är bra med så många olika perspektiv som möjligt i samhällsdebatten. Och om det kunde resultera i att näthatet minskade så var ingen gladare än jag.

Tyvärr skulle det snart visa sig att gruppens närvaro endast ökade polemiken och bråken. Personer från ”Jag är här” verkade ha svårt att skilja relevant samhällskritik från näthat. Dessutom började de komma med personliga angrepp på dem som 'avvek från The mainstream' och önskade riktade attacker för att stänga ner t.o.m min lilla fredliga Facebooksida - samt denna Blogg.

Följden blev att jag började blockera alla från ”Jag är här”. Jag ville och vill ha en mångfacetterad debatt, MEN när några inom 'jagärhär'- försökte stoppa min mission att bidra till att väcka människor - då måste jag agera.

Det gick så långt att personer från 'jagärhär' började skriva på min sida att jag blockade alla som riktar kritik mot vad jag skrev på min sida och på andras (inkl 'jagärhär'). Detta stämde inte - men jag tog illa vid mig när hatet växte vid de tillfällen jag refererade och la upp inlägg från Ann Heberlein och de andra inom Ledarsidorna (inkl Katerina J). Jag trodde att en person som Lars Bern är 'rumsren' i Sverige - men ack vad jag misstog mig, när jag delade hans syn på 'de som styr världen- inkl BilderBergsGruppen'. Då - rämnade det för Sveriges orakel och besserwissrar på Facebook... Stormvarning blev det - från alla de rädda som såg att det inte finns plats i livräddarbåtarna!

De enda som blockades av mig, var de som skrev sådant som jag misstänkte och upplevde vara hets mot folkgrupp eller liknande kränkningar och personer från ”Jag är här”. Denna grupp litar jag inte på - ett enda skit!!!

DESSBÄTTRE - så klarade jag mig klart mycket bättre ifrån det som Joakim Lamotte utsattes för. Han skriver:

Sedan en tid tillbaka har jag dock varit under attack från gruppen ”Jag är här”, vilket deras grundare Mina Dennert länge förnekat. Senast igår skrev hon en text där hon säger att:

”Vi ringer inga arbetsgivare, inga familjemedlemmar, vi hänger aldrig ut någon, vi bryr oss faktiskt inte ens om vad det står i de artiklar vi går in i. Vi gör inga gilla- anmälnings- eller röstningsaktioner. Vi arbetar enbart i kommentarsfälten.”

Att hon skriver så är märkligt med tanke på att jag själv sett hur man i gruppens kommentarsfält uppmuntrar varandra att ringa min uppdragsgivare Göteborgs-Posten. Och att man dessutom av någon outgrundlig anledning skriver till medlemmarna i gruppen att man skall göra en polisanmälan mot mig, oklart vad den skall handla om. Jag har även fått meddelanden från medlemmar i ”Jag är här” där de rakt ut säger att de ringer till skolor för att försöka stoppa mina föreläsningar.

Med detta i åtanke, är det då så konstigt att jag blockerar gruppens medlemmar från att vara på min sida? Jag står ut med mycket men någonstans måste jag dra gränsen.

Jag är motståndare till rasism, främlingsfientlighet och näthat, men när "Jag är här" beter sig på det här sättet är det allt annat än konstruktivt.

Joakim bifogar skärmdumpar från det interna kommentarsfältet hos "Jag är här", på hans Facebooksida - så kan du själv se om du inte tror mig.

SVERIGE - är en unken ankdamm - och utifrån detta döpte jag om landet till SWEDUNCE - ska uttalas på engelska... Märk att 'dunce'- betyder tönt på engelska!
 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post157

ANSVAR är en personlig uppgift!

PolitikPosted by Leo Sun, December 10, 2017 15:09:08


Filosofen John Rawls hävdar i sin bästsäljande tegelsten A theory of justice att självrespekt är varje människas högsta goda. Självrespekt är det viktigaste en person kan äga. Att äga självrespekt innebär att vara medveten om sitt eget jag och sitt eget värde.

Den självrespekterande människan bryr sig mindre om yttre framgång i form av karriär och ägodelar och mer om att vara en sådan människa hon vill vara. Hon strävar efter att handla och leva i enlighet med sina moraliska övertygelser och sin moraliska identitet. Hon är övertygad om att hon och hennes handlingar räknas och tar ansvar för sina handlingar också när hon gör fel. En människa som respekterar sig själv har förväntningar på sig själv och gör sitt bästa för att leva upp till dem.

Jag menar att John Rawls har rätt. Självrespekt är grundläggande i ett värdigt liv. Min självrespekt är intimt förknippad med två ting: Min moraliska identitet och med min förmåga att ta hand om mig själv. Jag strävar efter att alltid agera på ett sådant sätt att jag kan vara stolt över mig själv, vilket innebär att jag försöker vara trogen mina principer och värderingar även när det är obekvämt. Jag sätter en ära i att klara mig själv och vill inte ligga någon till last.

Min gissning är att de allra flesta människor resonerar ungefär som jag. De har förväntningar på sig själva och sina handlingar och de vill ta ansvar för sin egen försörjning. Det är i det ljuset vi bör betrakta den integrationsplikt som Vellinge kommun beslutade om i veckan.

Integrationsplikten innebär att den nyanlände har ett eget ansvar för sin integration. I det ansvaret ingår att delta i språkundervisning och lära sig svenska samt tillgodogöra sig kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.

Den som inte fullföljer sin plikt – tar sitt ansvar – får sina bidrag indragna. Individens prestation kopplas alltså till den ersättning han eller hon får. Rubriken i sydsvenskan skvallrar om att Vellinges beslut inte har fallit i god jord hos alla: ”Integrationsplikten – de bestämmer vem som blir av med sitt bidrag”.

Rubriken andas en svårbegriplig indignation – för ingen blir väl indignerad över att man måste utföra ett arbete för att få lön? Uteblir du från din arbetsplats får du ingen lön. Inget konstigt med det, så varför skulle det vara ett problem att kräva en motprestation av nyanlända för att de ska få sina bidrag?

Att ställa krav på vuxna och fullt friska människor är inte kränkande. Tvärtom är det att ta dem på allvar och tillerkänna dem både autonomi och ansvarstagande. Det är att erbjuda dem möjligheten att kunna respektera sig själva. Integrationsplikten, som den formuleras av Vellinge kommun, är en inbjudan att vara en del av Sverige och av samhällskontraktet. I samhällskontraktet regleras förhållandet mellan medborgare och stat, och det är ett förhållande som innebär både rättigheter och skyldigheter. Den som blott åtnjuter rättigheter och inte uppfyller sina skyldigheter är inte en del av detta kontrakt på riktigt. Så kan vi inte ha det. Alla vuxna och friska människor har en plikt att bidra till vårt gemensamma samhälle – och jag är övertygad om att just detta, att bidra, att fylla en funktion, att utföra ett uppdrag, att ha en uppgift är avgörande för varje människas självrespekt.

Text Ann Heberlein - OCH med sympati från mig i sak och skrift! • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post150

Romarriket OCH Västvärlden

PolitikPosted by Leo Thu, December 07, 2017 16:32:00

Vi lever i en tid av stora geopolitiska förändringar. I tvåhundra år har vi haft en världsordning dirigerad av den angloamerikanskt dominerade västvärlden. Först leddes världen av det brittiska imperiet som sedan avlöstes av det amerikanska imperiet, båda byggda på en väpnad hegemoni över världshaven. Båda alltid beredda att med hänsynslös vapenmakt försvara sina intressen.

Makten i västvärlden har under denna period gått från de europeiska kungahusen till demokratiskt folkstyre, för att efter Andra Världskriget allt mer glida över till en hyperrik angloamerikansk oligarki. Förmögenhetskoncentrationen till denna oligarki har skapat en situation där de har resurser att kunna köpa alla viktiga beslutsfattare. Demokratin har förvandlats till en potemkinkulis ägd av oligarkin. Under det kalla kriget utmanades den västliga hegemonin främst militärt av det kommunistiska Sovjetunionen. Den kampen förlorade kommunisterna och västs oligarker hade några år känslan av att vara ensamma på täppan i en unipolär värld. Man trodde sig enkelt kunna inlemma de tidigare sovjetstaterna inklusive Ryssland i sin västliga sfär.

Det vi nu bevittnar är en ny och långt allvarligare utmanare. Under Sovjets sammanbrott insåg de kinesiska kommunisternas ledare Deng Xiaoping att man måste överge kommunistisk planekonomi för att kunna matcha den västliga hegemonin. Han och Kinas övriga styrande elit med sitt på pappret kommunistiska parti, släppte därför fram fri marknadsekonomi. Vi vet alla resultatet. Kina kommer de närmaste åren att på område efter område att gå förbi USA som världens största och mäktigaste ekonomi. Kina är även på väg att ta ledningen inom viktiga teknologier. Kinas snabbt ökande inflytande över världsekonomin har ganska abrupt satt stopp för den västliga unipolära världsordningen och ersatt den med en bipolär.

Den som vill fördjupa sig i Kinas utveckling till en farlig utmanare om hegemonin i världen rekommenderar jag att läsa den välskrivna boken When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order skriven av britten Martin Jacques.


Det snabba skiftet av tyngdpunkt i världspolitiken har påskyndats av västs misslyckande med att efter Sovjets fall, integrera Ryssland i sin gemenskap. Istället har Ryssland under president Putin valt en nationalistisk linje med ett nära samarbete med Kina. Idoga västliga försök att med sanktioner, propaganda och militära provokationer destabilisera Putin-regimen har helt misslyckats och snarast fått motsatt effekt. Putin åtnjuter idag ett starkare stöd från sitt folk än vad någon västledare kan uppvisa. Resultatet är en kinesisk-rysk allians som behärskar en mycket stor del av den Eurasiska kontinenten med alla dess rika naturresurser. Kina investerar tungt i infrastruktur i sin nya Silkesväg som knyter samman hela kontinenten ekonomiskt utanför räckhåll för den amerikanska flottans sanktioner. Även ett numer helt självständigt Indiens ekonomi växer starkt och blir på sikt ytterligare en svår utmanare för västliga ekonomier med låg tillväxt.


Det oljerika Mellanöstern som tidigare dominerats av först britterna och senare USA är på väg att även gå förlorat. USA:s misslyckade krig i regionen efter 2001 har fått till resultat att det västliga inflytandet nu snabbt smälter ihop. Tidigare med USA hårt lierade Saudiarabien måste även orientera om sig för att kunna säja sin olja, nu när det är Kina som är den största oljeimportören. Istället har Ryssland och Kina med låga insatser kunnat skjuta fram sina positioner kraftigt i regionen.

Västvärlden står inför sin största utmaning någonsin. Hur rustar vi oss då för att möta utmaningen och kunna försvara den västliga hegemonin och vårt sätt att leva?

En västvärld i total moralisk upplösning

För att blixtbelysa tillståndet i hela västvärlden behöver man bara skumma igenom de av angloamerikanska oligarkerna kontrollerade västliga medierna – MSM. Den enorma utmaningen från resten av världen med Kina i spetsen är möjligen andraplansnyheter. Det är tre andra företeelser som idag helt dominerar politiken och det västliga nyhetsflödet i såväl MSM som i alternativa fria medier.

Den mest dominerande debatten i dagens västvärld är den plötsligt uppflammande upptäckten av det allt svårare moraliska förfall som faktiskt pågått ganska länge. Det började med att USA:s president på 90-talet Bill Clinton avslöjades med att ha sexuellt utnyttjat en ung kvinna som var anställd i Vita Huset. Det märkliga med den skandalen, som ju bara var toppen på ett isberg av moraliskt förfall inom det amerikanska etablissemanget, var att oligarkernas MSM på något sätt lyckades sopa den under mattan.

När så ett antal Holywood-aktriser tog bladet från munnen i oktober i år och anklagade den nära Clintonvännen och filmmagnaten Harvey Weinstein för åratal av upprepade våldtäkter och andra sexuella trakasserier, så sprack bubblan. Anden var ute ur flaskan och MSM kunde inte längre sopa det moraliska förfallet inom USA:s etablissemang under mattan. På initiativ av den afroamerikanska aktivisten Tarana Burke startades kampanjen #MeToo som därefter tänt en formlig präriebrand som nu drar fram över hela västvärlden.

Plötsligt avslöjas pedofilnätverk och systematiska sexuella övergrepp på utsatta människor från personer på högsta nivå inom makthierarkier i hela västvärlden. I Sverige framträder idag nya grupper varje dag och omvittnar åratal av sexuellt utnyttjande och moraliskt förfall inom samhällets etablissemang. Inte minst får vi plötsligt se hur personer ur gruppen självutnämnda goda som annars är de som brukar vara domare, själva visar sig vara moralist förkastliga personer som systematiskt förgripit sig på svagare grupper.

Det är inte utan att man får en känsla av att Romarikets moraliska förfall och undergång är på väg att upprepas.

Den andra företeelsen som kommit att starkt dominera den västliga debatten är rysshatpropagandan som sköljer över oss från oligarkernas MSM. Frustrationen över misslyckandet med att inte lyckas integrera Ryssland i oligarkernas intressesfär, har lett till en propagandakampanj utan motstycke mot landet och president Putin. Denna kampanj har i USA skapat en ny McCartyism, där alla stigmatiserar varandra för olika relationer med ryssar. Hela den amerikanska politiska debatten är på väg att gå i baklås och omöjliggöra den betydligt viktigare debatten om hur man skall möta den ödesmättade utmaning som väst står inför.

En stor del av den politiska energin i väst går nu åt att debattera rysskopplingar och sextrakasserier, allt medan Kina och Ryssland metodiskt skjuter fram sina geopolitiska maktpositioner utan synbart motstånd.

Den tredje företeelsen som maler på i västvärlden är klimatfrågan. Den uppfanns på 90-talet av den angloamerikanska oligarkin för att skrämma till ökad överstatlighet och för att bredda marken för deras nya unipolära världsordning. Skrämselpropagandan som nu i ett kvarts sekel pumpats ut av västliga MSM, har helt byggt på datorprognoser över klimateffekter som inte har något som helst stöd av faktiska observationer. Det är möjligt att utsläpp av växthusgaser får effekter på vårt klimat om hundra år, men idag lyser de med sin frånvaro. Allt handlar bara om maktpolitik.

För att underbygga skrämselpropagandan har förfallet i väst gått så långt att statliga amerikanska myndigheter börjat ändra i historisk temperaturdata, för att försöka dölja den obefintliga globala uppvärmningen som man utan grund skrämt med. Samtidigt har västliga MSM systematiskt förtigit alla vetenskapliga studier som motsäger larmen. Hur många bevis som än publiceras som motsäger klimatlarmen så fortsätter det västliga etablissemanget att tugga sitt mantra om global uppvärmning. Denna lögn blir allt uppenbarare för allt fler och medverkar starkt till att ytterligare underminera tilliten till ett moraliskt dekadent ledarskap.

Kina har med mycket stor skicklighet utnyttjat den västliga falska skrämselpropagandan mot oss själva. Vid det beramade klimatmötet som FN höll i Köpenhamn 2009 samlade kineserna stöd från resten av världen och tvingade fram ett löfte från president Obama att västvärlden skulle skjuta till 100 miljarder dollar per år till klimatåtgärder i olika utvecklingsländer. Detta utan att göra några egna åtaganden. Därefter fortsatte klimatförhandlandet och hösten 2015 ingicks en global överenskommelse i Paris där västvärlden utlovade att minska sin fossilanvändning, medan Kina, Indien och andra utvecklingsländer såg till att få fritt fram att fortsätta öka sin fossilanvändning.

Kina har med iskall skicklighet spelat sina kort och framställs i våra MSM som ett föredöme i klimatpolitiken, trots att man fortsätter att öka sin fossilanvändning i oförminskad takt. Samtidigt kräver man nu väst på de 100 miljarderna dollar per år. I klimatfrågan har västvärlden målat in sig i ett hörn som bara kan försvaga oss och påskynda Kinas utveckling till världens ledande supermakt. Och kineserna bekymrar sig de facto väldigt lite för klimatfrågan.

Tyvärr kan man inte dra någon annan slutsats, än att det vi ser rulla upp framför våra ögon är en upprepning av Romarikets moraliska förfall och undergång. Det klokaste vi i lilla Sverige kan göra är att börja orientera oss åt den kinesisk-ryska hegemonin och bygga relationer där. Hela vårt politiska etablissemang gör tyvärr exakt det motsatta och stärker banden till ett USA/NATO som befinner sig på reträtt i full moralisk upplösning.

Lars Bern • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post149

Valfläsk- som luktar skunk!

PolitikPosted by Leo Tue, November 28, 2017 10:14:33
Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar granskningen från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting.

Ändå - Hyllar Annie Lööf, den som en seger för den Humana Stormakten Swedunce

Nedanstående är hämtat från LEDARSIDORNA:

Regeringen presenterade via SVT, under måndagen ett förslag om att med hjälp av det så kallade Gymnasieundantaget ge ensamkommande asylsökande möjligheten till fyraåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Förslaget handlar om de asylsökande och ensamkommande som kom till Sverige innan 24 november 2015 och som fyllt 18 år under asylprocessen, eller fått sin ålder uppskriven. Att Miljöpartiet nu får sin vilja igenom, samtidigt som Socialdemokraterna får möjlighet att justera Lagen om eget boende , ser SD som valfläsk från partiernas sida. Det är ofrånkomligt att Sverige nu går in i ett valår som kommer präglas av stor politisk oro och osäkerhet.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

 • har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
 • har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
 • registrerats som barn vid ankomst (Reds anm: Inte den ålder som fastställts av Migrationsverket)
 • studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå (Reds anm: Det räcker med att ha för avsikt att studera för att få tillfälligt uppehållstillstånd, inte att som lägsta krav ha blivit antagen)
 • fortfarande befinner sig i landet
 • inte begått brott

Redan i ordvalet “har för avsikt” blir det tydligt att det finns stora osäkerheter i vad som menas. Om den enskilde har lust men inte orkar men bedyrar att det var dennes avsikt kan det, i teorin, vara fullgoda skäl för uppehållstillstånd om inte regeringen skärper formuleringarna och definitionerna.

I praktiken innebär detta att en migrant som kom hit från Afghanistan som 18-åring den 23:e november 2015, talade sanning för Migrationsverket och sedan följde avvisningsbeslutet så sitter denne i Kabul nu. Om migranten däremot kom från Iran samma datum som 22-åring, ljög om din ålder och ursprung, fick åldern uppskriven, struntade i avvisningsbeslutet, så blir effekten att denne kan stanna för skolgång och därefter erhålla ett permanent uppehållstillstånd om denne får ett arbete eftersom prövningen tar avstamp i dennes själv uppgivna ålder och identitet. Oavsett om den är riktig eller inte.

Regeringen menar att detta är rättssäkert och borgar för ordning och reda.

Regeringen hoppas kunna införa de nya reglerna innan sommaren 2018 men först måste de få stöd från riksdagen. Nu väntar diskussioner med övriga riksdagspartier, där man framförallt vill samtala med de som står bakom migrationsöverenskommelsen. Men Moderaterna är kritiska till dagens beslut:

– Det här innebär att personer som har bedömts sakna skyddsskäl, som inte är flyktingar och borde återvända hem, nu ändå ska ges uppehållstillstånd, säger Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna till SR/Ekot.

– Asylsystem ska bygga på rättssäkerhet och långsiktighet, inte på eftergifter för olika politiska konflikter i en regering.

Vid presskonferensen kunde ingen minister redogöra för de mer långtgående konsekvenserna, volymerna som avses eller tolkningen av hur ett beslut skall följas upp om någon ”har för avsikt” studera men inte fullföljer. En siffra som nämndes var att detta skulle omfatta runt 8 000 personer. Den verkliga siffran kan mycket väl vara upp till fem gånger högre med tanke på att många med avvisningsbeslut eller som inväntar ett sannolikt avvisningsbeslut har gått in i ett skuggsamhälle. Dessa kan nu ges en ny chans till såväl tillfälligt uppehållstillstånd som i förlängningen ett temporärt om de kan visa att de har uppehållit sig, utanför lagen, i Sverige under lång tid. Då träder bestämmelserna om ”humanitära skäl” in vilket kan innebära ett permanent uppehållstillstånd.

Beslutet följer det mönster som Riksdagens Revisorer tidigare rapporterat om. Illa underbyggda beslut utan konsekvensanalyser. De allvarligaste konsekvenserna väntar ute i kommunerna där även de som är i behov av specialutbildningar nu skall ges tillfälliga uppehållstillstånd. Sådana som inte ens har fullgjord grundskola. Till dessa utbildningar saknas lärare, något som är kommunernas ansvar att lösa.

Hur, och i vilken omfattning, som kommunerna kompenseras för de fattade besluten framgår inte och ingen minister närvarande vid presskonferensen tog spontant upp detta. Ingen kan kan heller redogöra för hur dagens regelverk skall tillämpas i väntan på att dagens överenskommelse vinner laga kraft. Att det uppstår ett vakuum, eller stopp, i samtliga processer är en sannolik utveckling med därtill hörande icke predestinerbara konsekvenser.

En redan nu känd konsekvens är att vi redan nu kan börja räkna ut hur mycket de överprövningsprocesser som varje hitintills känt avslag kommer kosta igen när dessa börjar om sina prövningsprocesser även om skyddsbehovet inte skall prövas igen. Uppgörelsen är en mycket god affär för Advokatsamfundets medlemmar. Framför allt asylrättsjurister. Thomas Bodström tiodubblade under kort tid 2016 sin omsättning på denna typ av mål och de kan i praktiken börja om från början med sina redan upparbetade klientdatabaser en gång till.

Att lagen kommer passera riksdagen står dock klart efter att Centerpartiets Johanna Jönsson, Migrationspolitisk talesperson, välkomnat uppgörelsen.

Hur beslutet kommer att påverka opinionen är dock osäkert. SCB PSU som presenteras i december kommer inte att kunna ge svar på den frågan eftersom mätperioden har avslutats. Dramaturgin vid presskonferensen visar även på den allvarliga skada detta åsamkat främst socialdemokraterna. Båda språkrören var närvarande men inte statsminister Stefan Löfven som sannolikt inte vill uppträda på bild när regeringen går från ”ordning och reda” i migrationspolitiken enligt de senaste kongressbeslutet till en situation kantat av stora osäkerheter.

Internt socialdemokraterna är dock kraftmätningen i form av armbrytning över trots att en hitintills tämligen stor grupp migranter som trots tidigare avslag nu kommer belasta de olika systemen med lika mycket resurser en gång till. Utan partiintern debatt inom socialdemokraterna. System som redan idag inte kan nå upp till krav på leverans av utbildning, bostäder och välfärdstjänster. Systemkostnader som ökar utan idag ha fått någon känd finansiering.

Miljöpartiet besegrade Stefan Löfven med bland annat socialdemokratiska sidoorganisationers hjälp. Partikongressens beslut om ordning och reda i migrationspolitiken är idag historia. Nu stundar, med den bitvis förvirrande presskonferensen och den i allra högsta grad oförberedda lagstiftningen som kommer att trumfas igenom utan konsekvensanalyser, mer kaos.

Game, set and match – Miljöpartiet.


Övrigt:

Not 1:

Per Gudmundson, SvD menar att detta är ett cyniskt medvetet drag av Stefan Löfven. Om så är fallet spelar statsministern med kommunernas resurser och kommer att ställa grupp mot grupp. Någonstans skall ekonomiskt utrymme frigöras för de, minst 8 000, individer det handlar om. De papperslösa oräknade som kan försöka pröva systemförändringen.

Not 2:

Tidigare första analys publicerad på Facebook:

Ett par saker är dock ställda utom allt tvivel vilket kommer att påverka valrörelsen efter dagens migrationspolitiska beslut:

A) Valrörelsen har börjat
B) Sverigedemokraternas problem med Borlänge-delegaten blev bortglömd på rekordkort tid trots allvaret
C) SCB PSU, som presenteras inom kort, är värdelös då mätperioden är slut och dagens uppgörelse inte finns med i mätperioden
D) Socialdemokraterna är samtidigt sällsynt oförberedda på den tidiga starten av valrörelsen vilket S Youtube-film om #metoo tydligt visar. Denna lades upp samtidigt som SD:s valfilm.

Socialdemokraternas Youtubeklipp om förra veckans mest brännande fråga, #metoo, har sedan i lördags haft 294 visningar (jag var nummer 116) varav huvuddelen sannolikt var anställda tjänstemän eller egna företrädare. Sverigedemokraternas valfilm har under samma period haft 185 248 visningar.

Socialdemokraternas underläge på sociala medier har aldrig varit så tydligt som nu. Sociala medier kommer få en avsevärt större inverkan än tidigare valrörelser som konsekvens av det förtroendetapp som andra medier lider av efter bland annat #metoo. SD måste anses vara S huvudmotståndare i valet 2018 med ett allt mer ängsligt och tveksamt LO-kollektiv.

Du - som vill fördjupa dig.... Jag rekommenderar Riksrevisionens Rapport.


https://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Bristande-konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-propositioner/

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post144

Fem tips - som stöd mot S+Mp

PolitikPosted by Leo Mon, November 27, 2017 17:55:09
En Fredlig Krigare undrar: - OM nedan angivna 5 RÅD - hjälper mot sittande REGERINGs "övergrepp" mot .... ->

Dig? Din gamle far? Din handikappade son? - och dina släktingar som är fattigpensionärer, och som lever under EU.s existensminimum?
Självklart är det inte så - Staten har ju Förnedringskassan... och RPC - som "kirurger" - som sakta åderlåter oss mentalt - via objektiva AftonBlodet...

Bilderna är hämtade från MÄN - via denna länk: https://www.facebook.com/man.for.jamstalldhet/videos/1599015546811884/
Tror DU att dessa 5 råd till MÄN - hjälper mot S-grovbetong och Mp - slirande kvicksand???? Tror Du det???? För VEM är tagen som såld slav mellan pärmarna i Partiböcker??

Jag - vill: Skrika, Tränga mig emellan, Kalla på HJÄLP (som inte finns, lr?) - MEN inte Distrahera - för de som styr, är blinda, döva och korrumperat styrda i sin "förträfflighet" som nydanare i SWEDUNCE...


Har någon undrat : VARFÖR kommer nytillkomna - från länder där USA intervenerat ??? Hur mycket tjänar Swedunce Vapenindustri på USA.s krig???
Är det så att Swedunce - är "renhållningsverk" och "dagis" - samtidigt för att i viss mån skyla över USA - och ge dem "rätt" att fortsätta sina grymma övergrepp under sin GUD = Mammon???? Är det så???

Jo, jag är säkert mentalt sjuk - genom att och i denna sjukdom fått "nya friska hjärnceller" - som är som röntgen och som ser igenom den manipulation som sker...

Om DU inte tror mig - läs Kulturministerns motion och förslag - kring "din yttrandefrihet" - med rubriken:https://www.regeringen.se/…/till-det-fria-ordets-forsvar.pdf.

Tuff läsning - som jag anser - STRYPER - folket till tystnad!!! Fast strypning behöver ju inte vara ett övergrepp - även om ordet kan visar på detta.

DET kan också vara ett sätt att minska (dvs strypa) oss medborgare i möjligheten att ha yttrandefrihet... även på Facebook och andra medier, som utgör konkurrens till ägarstyrda medier - inkl SVT via sin styrelse.... Vill vi ha än mera Demodiktur???

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post143

Jävla bitterfitta, eller hur?

PolitikPosted by Leo Sat, November 25, 2017 22:42:07


Socialdemokraterna pissar på vanlig hederlig arbetarklass. Det menar Katerina Janouch som nu rasar över att socialdemokraten Roger Mogert får en miljonfallskärm efter att han avgår på grund av anklagelser för trakasserier.

Åsikterna som uttrycks i den här krönikan står Nyheter Idag helt och fullt bakom.


Katerina Janouch är barnboksförfattare, expert på sex och samlevnad samt en välkänd debattör. Hon har många gånger fått kritik, bland annat av statsminister Stefan Löfven, när hon har skvallrat om det svenska tillståndet i utländska medier.

I kölvattnet av #metoo sker märkliga ting i Sveriges offentlighet. En av de allra sjukaste är den enorma fallskärm som det nu avgående socialdemokratiske kultur- och stadsbyggnadsrådet Roger Mogert kommer få kvittera ut. Det blir nästan fem miljoner kronor han avlönas med, efter att ha gjort sig omöjlig. Man kan nog se det som att Socialdemokraterna köper sig fria från Roger Mogert, som inofficiellt är känd för att vara den minst omtyckte av alla politikerna i Stockholms stadshus.

Smaka på detta: Första året får Roger Mogert, t 76.000 kronor i månaden i lön. Sedan blir det ytterligare 800.000 per år i fyra års tid.

Roger Mogert, som till dags dato haft 117.000 i månaden får 65 procent av lönen i ett år, därefter 56 procent av lönen i upp till fyra år. Det ger honom 912.000 kronor det första året, enligt Stockholm Direkt, och totalt upp till 4,8 miljoner – såvida han inte får något nytt jobb, vilket han säkert kommer att få, om man tittar på alla misslyckade sossars historik.

Personaldirektören på stadsledningskontoret bekräftar avtalet. Men man kan med fog fråga sig om det i avtalet står något om gränslöst beteende mot kvinnor? Låt mig gissa så här: Det lär finnas kryphål som medger olika typer av ”avsteg”. Sådant är socialdemokrater väldigt skickliga på, det har vi sett inte minst i samband med Transportstyrelseskandalen nyligen.

Det är inte så konstigt att människor i Sverige har så svårt att visa civilkurage, när de som ska föreställa våra förebilder är i total avsaknad av sådan. Det enda rätta för Socialdemokraterna vore att säga, Ok, Roger Mogert, du har gjort bort dig, och därmed faller din fallskärm. Du har ingen rätt till alla dessa pengar. Ställ dig nu i kön till Arbetsförmedlingen som alla andra. Kanske kan du få ett jobb som biblioteksassistent i Kista?

Men nej. Syltryggarna, politrukerna och champagnesocialisterna i det som en gång utgjorde ett parti som företrädde arbetarklassen, kommer inte att ta sin hand från en av sina gossar. Roger Mogert,kommer med allra största sannolikhet glida runt med sin snuskigt höga drömlön i åratal. Och signalen blir att det är ett lukrativt uppdrag att kladda på kvinnor. Faktiskt belönas du med fet lön och generös fallskärm om du gör det. Kladda på, så blir du rikligt belönad!

Jag hoppas Socialdemokraterna raderas ut som parti vid valet 2018.

Så långt från heder, moral och arbetarklass har denna arroganta, dumdryga samling inkompetenta individer aldrig befunnit sig. Ni pissar både oss kvinnor och dem som byggde Sverige i huvudet från hög höjd. Roger Mogert, är ytterligare ett kuttersmycke ni kan visa upp som trofé på er -> Walk of Shame.

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post142

Åsiktshomogenitet

PolitikPosted by Leo Fri, November 10, 2017 11:36:23

ÅSIKTSHOMOGENITET ->


GRUNDPROBLEMET I DETTA ÄR DEN SVENSKA KONSENSUSKULTUREN !!!!


I SVT:s dokumentär ”Tvärvändningen” av journalisten Pontus Mattsson, går filmen igenom svensk flyktingdebatt från 1970-talet och framåt.

Dokumentären visar ett intressant drag i den svenska politiska kulturen. Sverige vill så mycket. Vi vill vara ett föregångsland. Vi ska vara bättre än alla andra.

Det finns konsensusförklarade onda krafter som bara och måste hållas tillbaka, och politiken måste göra allt för att inte legitimera dem som säger emot - konsensuspolitikens manipulatörer - dvs de som vi andra vill se som FOLK-valda!

Frågan om ”vilket land vi vill vara” är både central - och inte minst toppstyrd!!!

Just vikten av att värna en självbild som politikerna är bekväma med lyfts fram av många i programmet, däribland Vänsterpartiets riksdagsledamot Rosanna Dinamarca.

Resultatet: en politik som gick från öppna hjärtan > till en betydligt stramare linje.

Tidigare konsensus om att Sverige har råd att ta emot ett mycket stort antal flyktingar, byttes mot uppfattningen att invandringen för med sig allvarliga problem. Snacka om postmoderniserat handlande... dvs jag tar inte ansvar för mig själv - för hur jag var då... för idag vill jag inte se mig, som jag var då - för då var jag inte den jag är idag.... Devis - från vår Statsminister!!!

De migranter som lockats hit av generösa asylregler får ta smällen för att den svenska självbilden inte var anpassad efter verkligheten.... Huga och buga!

GRUNDPROBLEMET I DETTA ÄR DEN SVENSKA KONSENSUSKULTUREN !!!!

Vi svenskar tycker om att hålla med varandra. Åsiktshomogenitet blir en form av gemenskap. Den som inte håller med resten av gruppen betraktas med förtal, missaktning, mobbing och "hat" -> eftersom det förstör känslan av ett starkt ”vi”.

Att det är så blir extra tydligt i känsliga frågor som migration( och våld kopplats till detta) Just invandringsfrågan betraktades länge som någonting mer än ett politikområde. En generös flyktingpolitik skulle avspegla vilka ”vi svenskar är på världskartan - någon slags tävling i Humanitet”. Vinnare i Human World Cup!

Kritiserade vi/någon den förda migrationspolitiken tog vi/någon därmed avstånd från landet -> Sverige. (Swedunce numera för mig - utifrån denna text, där dunce är engelska för -> tönt!)

Detta kulturella särdrag har många positiva aspekter, som att det blir enklare att nå långsiktiga överenskommelser över partigränserna. Strävan efter konsensus gör att det blir lättare att fatta politiska beslut. Men en för stor intolerans mot avvikande åsikter leder också till en likriktning och att viktiga perspektiv inte får utrymme.
Detta har markerat visats mot SD - som visats ut i kylan i att vara nazzar..

”Men vadå, man får ju säga vad man vill”. Så lyder en vanlig invändning från personer som tycker att allt tal om en ”åsiktskorridor” är struntprat. Och självklart har det alltid varit möjligt att kritisera invandringspolitiken. Men - att vi rent legalt har rätt att yttra oss, säger ingenting om den politiska kulturen. Åsiktskorridoren handlar snarare om att vissa uppfattningar inte bemöts i sak, utan i stället recenseras.

Att fd Integrationsministern (Fp/L) Nyamko Sabuni blev anklagad för att fiska i grumliga vatten, i stället för att bli bemött i sak, när hon ville minska möjligheten för nyanlända att ta ut retroaktiv föräldraförsäkring är ett bra exempel på "åsiktskorridorens trånga utrymme med historien hängande som ok på väggarna"

Nu är hennes förslag socialdemokratisk regeringspolitik. Det svänger snabbt ibland - när det kommer från landets mest "vända-kappan-efter-???" rörelse i det som Statsministern - försvarar som Realpolitik - med ena handen på Partiboken och den andra på Zygmunt Baumans bok Skärvor och Fragment.

Zygmunt Bauman var sociolog och verksam som professor vid universiteten i Warszawa, Tel Aviv och Leeds. Han skrev i sitt verk Skärvor och fragment: essäer i postmodern moral (1994) att det moderna samhällets jakt efter tydliga mål och identiteter har ERSATTS av en rastlöshet där livet ses som tillfälliga förflyttningar inriktade mot stundens tillfredsställelse.... S i spegeln!

I sammanhanget kan vi påminna oss om Immanuel Kants resonemang i Grundläggning av sedernas metafysik : ( särskilt riktat till vår Statsminister)

”Handla endast så att du skulle vilja att din handling upphöjdes till universell lag”.

Det innebär att jag skulle vilja att min maxim, det vill säga den subjektiva princip som motiverar valet av handling, kan bli upphöjd till allmän lag. Enklare uttryckt – DET jag gör måste JAG anse vara rimligt och tillämpligt för andra (och givetvis för mig själv) att göra i alla andra liknande situationer, överallt och för all framtid.

En del nytänkare - som t.ex. Jörgen Tranberg, Bruce Lipton och Nassim Haramein - benämner detta som COMPASSION

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post138

USA = Globalister och pengar för KRIG

PolitikPosted by Leo Thu, October 12, 2017 12:29:37


Globalismen

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Hedersmannen och förre USA-presidenten Jimmy Carter sätter oss här på spåret när han menar att numer är landet bara en oligarki med en gränslös politisk korruption för att kunna bli vald till president, guvernör eller kongressledamot. Det vi ser är en komplett omvandling av vårt politiska system till att baseras på utdelning till ledande bidragsgivare (oligarker) efter att man blivit vald. Barak Obama annonserade sin presidentkandidatur utanför oligarken Soros kontor. Och Hillary Clinton var helt köpt av samme Soros. Donald Trump är själv en oligark, om än självständig.


USA var världens mest framgångsrika ekonomi under hundra år, vilket har lett till att inget annat land har så många hyperförmögna oligarker. Dessa privata förmögenheter har lett till framväxten av ett korrumperat system där makten köps. Mer än i något annat västland har således makten i USA förskjutits från folkstyre till oligarki. För att förstå USA:s roll i världspolitiken idag är det oviktigt vad de amerikanska väljarna vill. Istället måste man gå till oligarkerna som finansierar politikerna och se vilken deras politiska agenda är.

USA/NATO är idag världens dominerande militärmakt som svarar för hälften av hela världens militärbudget. Denna maktapparat kontrolleras alltså i praktiken av den angloamerikanska oligarkin.

Donald Trump valdes på ett program för att rensa upp i den korrumperade politiska eliten i Washington. Mycket tyder dock på att han inte kommer att göra någon större skillnad. Han har lierat sig med och blivit beroende av det militärindustriella etablissemanget som är en central del i den styrande oligarkin. Han är idag helt omgiven av generaler som i vilken militärdiktatur som helst.

Jag har vid upprepade tillfällen pekat på, hur den angloamerikanska oligarkin som sitter på ägarkontrollen i flertalet av världens banker och storföretag, eftersträvar total marknadsdominans och frihet för exploatering av råvaror och marknader över hela världen, helst fritt från besvärande konkurrens. För att kunna uppnå det målet måste allt som står i vägen bort.

Målet är en värld där banker och företag kan lägga under sig marknader utan att hindras av lokala och nationella regelverk och där alla gränser raserats och arbetskraften kan flyttas helt fritt. Alla aktuella handelsavtal avspeglar detta. En ny global världsordning (NWO) under en världsregering styrd av en rik elit som sätter upp globala regler och lagar och som har full kontroll över opinionsbildningen genom ägandet av MSM och kontroll av Internet, är slutmålet. Idag kontrolleras 90% av MSM i väst av oligarkin och de en gång maktgranskande medierna har förvandlats till Fake News spridande propagandaorgan för den nya världsordningen. Allmänhetens förtroende för MSM sjunker som en sten.

Världsregeringens embryo

De ledande angloamerikanska oligarkerna har organiserat sig i en rad slutna sällskap och lobbyorganisationer för att arbeta fram sin agenda. I USA har den verkliga makten samlats i Council on Foreign Relations (CFR). Man har sedan tagit initiativet till bildandet av Bilderbergruppen som något av en osynlig global skuggregering för att kunna liera sig med andra oligarker och makthavare utanför USA. Från Sverige deltar familjen Wallenbergs överhuvud aktivt och svenska statsministerkandidater har kallats dit för att få sina instruktioner. Man vill på detta sätt tränga undan nationell suveränitet och ersätta den med ett globalt styre under de globala företagens och bankernas kontroll, om nödvändigt genomdrivet med militärt våld.


Bilderberg är en privat krets där presidenter, statsministrar, internationella bankirer, storföretagsledare och generaler frotterar sig med varandra i glansen av kungliga förkläden som ger status åt sällskapet. Detta är stället där de som för krig, manipulerar marknader och styr den amerikanska och europeiska politiken säger saker som de aldrig skulle yttra offentligt. Här hittar ni makthavarna i det militärindustriella komplexet. NATO är ett viktigt instrument för att kunna använda krig och militär utpressning för att driva igenom agendan. Där hittar ni förklaringen till att man ägnar sig åt en aggressiv expansion av NATO som främst syftar till att destabilisera Ryssland och på sikt även Kina som vägrar inordna sig i den nya världsordningen.

Utöver militär hegemoni och marknadsdominans utgör kontrollen över världens pengar en nödvändig förutsättning för globalt styre. Detta är något som oligarkerna i världens dominerade bankirfamilj Rothschild alltid insett. Amschel Rothschild sa en gång: Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag behöver inte bry mig om vem som stiftar lagarna. För oligarkerna är dollarns ställning som världens reservvaluta och makten över Federal Reserve (FED) en mycket central del av strategin för att nå sina mål. Som jag visat i tidigare krönikor slås alla försök att underminera dollarn brutalt ner, om nödvändigt med vapenmakt. Även här hittar ni en förklaring till kampen mot Ryssland som tillsammans med Kina för en valutapolitik i direkt konflikt med oligarkins.

Oligarkernas torped

Den angloamerikanska oligarkin består av ett antal hyperförmögna släkter och personer som sitter på en enorm privat förmögenhet. Många av dessa är osynliga på de listor över världens rikaste som ofta publiceras. Flertalet har för länge sedan gömt sina tillgångar i skattebefriade filantropiska stiftelser och i skatteparadis. Kontrollen över tillgångarna har de dock kvar.

Den sannolikt mäktigaste oligarksläkten är Rothschilds. De ligger mycket lågt i offentligheten och försöker att ge intryck av att vara utan större betydelse. Man odlar bilden av en släkt som lever ett lugnt liv, älskar franska viner och ägnar sig åt välgörenhet. Detsamma kan sägas om den mäktiga släkten Rockefeller, även om deras nyligen avlidna överhuvud David Rockefeller var mer synlig. Sitt huvudsakliga inflytande utövar dessa och övriga rika familjer i slutna rum och genom bl.a. sin torped, den betydligt synligare mindre oligarken George Soros.


Soros gör sina affärer och opererar via sitt hemlighetsfulla off-shore bolag Quantum Fund NV som förvaltar en betydande tillgångsportfölj med flera miljarder dollar. Bolaget är registrerat i Nederländska Antillerna i Karibien. Det är arrangerat för att undvika all offentlig insyn, trots att Soros i politiska sammanhang alltid argumenterar för att andra skall visa största möjliga transparens.

Soros är utan tvekan frontfiguren för Rothschilds anglofranska bankgrupps strävan mot en global världsordning, även om man gör vad man kan för att dölja detta faktum. Som William Engdahl konstaterat så är Soros´ förbindelse till de ultrahemliga internationella Rothschildska finanscirklarna inte bara en vanlig eller tillfällig bankförbindelse. Soros extraordinära framgångar på de finansiella högriskmarknaderna kan inte bara förklaras med tur i spel. Genom sitt kontaktnät och närheten till Rothschilds och Rockefellers m.fl. har han givetvis tillgång till mycket värdefulla informationer från insidan. Han är självklart en aktiv ledamot i CFR och Bilderberggruppen.

Flyktingkrisen

De två viktigaste målsättningarna för att bredda marken för NWO är eliminering av självständiga nationalstater och avskaffandet av alla gränser. Genom att underminera välfärdsstater och decimera den självständiga medelklassen räknar man med att alla människor skall bli helt beroende av oligarkernas företag och banker. Denna utveckling har redan börjat i bl.a. USA, vilket är förklaringen till Donald Trumps tillfälliga seger över oligarkernas presidentkandidat Hillary Clinton. Valet var ett folkligt uppror mot globalismen. Vi börjar se samma utveckling även i Sverige, där medelklassen pressas tillbaka och det blir allt svårare att upprätthålla välfärden och den fackföreningsstyrda lönebildningen. Sverigedemokraternas snabba uppgång i opinionen är början på ett svenskt uppror.


USA/NATO:s fälttåg i Mellanöstern och norra Afrika har, som jag beskrivit i tidigare krönikor, utlöst en flyktingvåg som delvis sökt sig mot Europa. Koordinerat med denna våg har förment ideella organisationer som startats av den härskande oligarkin sjösatt en kampanj för att inte bara sätta krigsflyktingar i rörelse mot Europa, utan även stora grupper fattiga migranter som söker ett bättre liv. I centrum för denna kampanj står Open Society Foundation (OSF) som startats och leds av oligarkins frontfigur Soros.

Kampanjen koordineras av en likaledes förment ideell organisation kallad W2EU, som betyder Wellcome to Europé. Man har gett ut en 76-sidig manualsom talat om för afrikaner, araber och asiater hur man tar sig in i och infiltrerar Europa. Organisationen håller sin finansiering hemlig men OSF:s finansiering av pro-migration i olika sammanhang är så tydlig att det är högst sannolikt att huvuddelen av W2EU:s finansiering även kommer därifrån. Det är ingen slump att flera Soros-finansierade organisationer numer betraktas som främmande ovälkomna agenter av säkerhetstjänsten i en rad länder.

Kampanjen är en av huvudförklaringarna till flykting- och migrantvågen som sköljde in över EU hösten 2015 och som destabiliserat hela EU och ett antal EU-stater. I Sverige har hela samhällsdebatten förgiftats och det har bidragit starkt till skärpta motsättningar i samhället med mord, våldtäkter och mordbränder i släptåg.

Den fråga många ställer sig är varför den härskande oligarkin iscensätter denna utveckling?

Huvudsyftet tror jag är att slutgiltigt rasera de små europeiska välfärdsstaterna och tvinga in dem i en kraftigt ökad skuldsättning hos oligarkernas banker, för att få resurser att ta om hand alla migranterna och integrera dem. I Sverige beräknas kostnaden för migrationen redan till 70 miljarder kr/år, vilket underminerat andra behov inom välfärden med en nu eskalerande kris för bl.a. sjuk- och äldrevården. Med den ökande inströmningen av arbetskraft räknar oligarkerna även med att rasera den av fackföreningar reglerade arbetsmarknaden. Det senare var det förre statsministern Fredrik Reinfeldt började genomföra med sin kampanj att vi skulle öppna våra hjärtan, efter de instruktioner han fått vid ett möte med Bilderberggruppen strax före sitt tillträde.


Oligarkins makt är än så länge starkast över USA och EU och där är ett stort problem att födelsetalen är de lägsta i världen. Med en enkel demografisk kalkyl kan man konstatera att om den nuvarande demografiska utvecklingen fortsätter, så är snart såväl USA som EU helt marginaliserade i världen. Detta är ytterligare en förklaring till att oligarkin vill importera människor till såväl USA som EU i förhoppningen att de skall kunna integreras och bromsa upp den demografiska utförslöpan. I USA har valet av Trump lett till ett tillfälligt stopp för den politiken och inom EU växer det politiska motståndet genom stora framgångar för invandringsfientliga partier.

Ondskans imperium

Den fråga vi slutgiltigt måste ställa oss, är hur den vackra tanken på en global värld där alla människor lever i harmoni med varandra oberoende av ras, etnicitet och tro, kunnat kidnappas av ett antal hyperförmögna personer för att genomföra en agenda som bara tjänar deras omättliga girighet efter mer ekonomisk makt? Hur har den globala tanken kunnat bli den främsta drivande kraften bakom nästan alla krig och folkmord i vår tid?

Som utvecklingen ser ut idag måste vi försvara vårt folkstyre och vår nationella självständighet mot oligarkins försök att tvinga in oss i sitt globala imperium. För svensk del representeras detta imperium främst av ett allt maktfullkomligare EU och NATO.
Text. Lars Bern • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post135
« PreviousNext »