Leo-Bloggen

Leo-Bloggen

Muslimer = Bästa aveln för EU

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 18:56:59


Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska ”flyktingar” kan flöda fritt över våra gränser? Svaret får du i den här artikeln.

Har du hört talas om Barcelona Avtalet – Trodde inte det heller, det är det inte många som har. Ladda ner AVTALET

BAKGRUNDEN TILL BARCELONA AVTALET

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur dagen – en viktig semestertid för judarna
– Då attackerar muslimerna igen. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade en joker i rockärmen, oljan!

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Dessutom producerades en lista över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Frankrike som nyligen hade förlorat sina kolonier och status som stormakt såg en möjlighet att återigen spela en roll på den internationella arenan. Frankrike övertalade 9 andra EU-länder att gå arabländerna till mötes genom att inleda ett närmare samarbete och en union på lång sikt.

Argumenten för detta samarbete var:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
 • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

1974 var grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen lagd.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET

1995 kom så Barcelona avtalet , som lade grunden för länderna runt Medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om Medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelona avtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemligt och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Journalister i massmedia fick/har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

ISLAMISERINGSPROCESSEN

De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Arbetsgången är som följer:

 1. ISESCO producerar olika policydokument med önskemål i form av rapporter, resolutioner och rekommendationer.
 2. Dessa dokument sprids via kontaktmöten, påminnelser och löpande uppföljning för att pressa igenom sina perspektiv i EU.
 3. Byråkraterna i Bryssel överväger de krav som är genomförbara utan alltför mycket motstånd eller uppmärksamhet.
 4. Rekommendationerna och direktiven skickas sedan till de nationella regeringarna i EU och EES-länderna.
 5. Sedan är det upp till den politiska ledningen i varje land att genomföra dessa direktiv.

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EUs många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Efterfrågan på utbildning av imamer i Europa är en av de äldsta krav från ISESCO. University of Tübingen, som grundades år 1477, var en av fyra tyska universitet som öppnade sin egen fakultet i islamisk teologi 2012. EU stöder dessa 4 fakulteter med 160 miljoner.

Även i vårt land arbetar man hårt för att öppna sina egna förmågor för utbildning av imamer.

I Tyskland är mer än 400 kyrkor stängda sedan 1990. Under samma period, har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns där 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Parallellt, kristendomen marginaliseras och svenska media har tidigare skrivit om att korsen avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. Under 2010 ökade siffran till 40 miljoner muslimer. Prognoserna som beräknas utifrån födelseökningen i muslimska familjer pekar på en ökning med 100 miljoner muslimer i EU innan 2050.

Media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxt i vårt land och dokumenterat att omkring 2050 kommer muslimer att vara en majoritet i Sverige.

Vad vi i praktiken ser är en etnisk rensning av befolkningen i Europa och Sverige under ett par generationer.

Men eftersom de traditionella medierna styrs av den politiska eliten når ingen information om denna utveckling ut till majoriteten av befolkningen.

Domedagsprofeter säger och menar detta:

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi lever i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer att förvandlas till ett helvete på jorden som leds av islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se den dagen islam kommer i majoritet.

Låter detta för hemskt för att vara sant? Det bara INTE kan vara så - muslimer är ytterst vänliga och fredliga människor... fråga t.ex vår Statsminister, som bara 'älskar S-Audi".

SÅ - och förhoppningsvis INTE--->

Detta kommer INTE ske under VÅR levnadstid, men det KAN bli våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer DÅ ALDRIG att förlåta oss för vårt svek, dvs OM de överlever....Rika mot fattiga i asyl

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 11:43:01
Det har skrivits spaltmeter om vårt lands asyl och integration - och särskilt utpekat vad såväl asylärenden och integration - KOSTNADERNA för landet med massinvasionen medför:

MEN.

Det är viktigt att påpeka att MERPARTEN av kostnaderna är i form av löner till dem som arbetar inom branscherna, samt ersättningar till kommuner och enskilda företag/personer som gör insatser/ jobb för såväl inom asylverksamheten, som den konkreta integrationen i vardagen.

OCH
Jag är klart medveten om att det finns giriga lycksökare och vidriga personer inom delar av integrationsverksamheten - MEN det är EN baksida i en marknadsfri ekonomi som vår Monarkidemokrati - erbjuder i rofferi utifrån inhuman syn. Mammon är en stark drivkraft - både för dem som illegalt smugglat personer hit - och de som vill tjäna stora hackor på samma personer - via våra skattepengar!

Kostnaderna - dvs pengar - går självklart INTE rakt ner i de asylsökandes fickor - utan det är vårt lands ineffektiva system som slukar pengarna, dvs landet var och är inte förberett för att ta emot så många asylsökande ( kanske flera 100.000) under så kort tid. Osmidigheten i att vilja vara den STORA HUMANA STORMAKTEN hos våra politruker - gnisslar mer än gångbart - om och hur de möjligheter som landets myndigheter, regioner och kommuner kan verkställa - vad den beslutande makten - menar är korrekt! Det finns väl ingen, som anser att dagens integration - flyter på - med flow!

Det kanske hade varit bra, bättre och bäst för landets myndigheter, regioner och kommuner - OM politrukerna beslutat om en mera anpassad mottagning av nya svenskar - OCH valt att satsa de pengar som tvingande måste läggas på asyl - och integrationsverksamheter - OCH i stället valt att prioritera landets "egna" behov, såsom förlossningsvård, akutmottagningar och inte minst landets polisiära tillstånd (försök se en verklighet bort nuvarande Rikspolischef)

MEN – si det hade inte gått!!!

För då hade politrukerna indirekt ifrågasatt asylrätten, som Sverige varit med om att underteckna!! SÅ – frågan är snarare OM landet ska fortsätta att följa/acceptera människors asylrätt – med allt vad det innebär av solidarisk ”humanpolitik” - även om kanske merparten av de som söker asyl varken kan läsa eller skriva – dvs kunna förstå asylrätten. FÖR inte kan det väl vara de asylsökandes ”fel” – att de kostar de stora summor som det medför att bedriva verksamheter i vårt land – som emanerar från bristande kommunikation mellan statens beslutande organ och dess verkställande instanser – MEN inte minst landets befolkning.

Nu blir jag säkert påhoppad – när jag tar upp som nedan:

Jag är klart medveten om att mitt resonemang nedan kan uppfattas som att inte blanda ihop äpplen (dvs vi vanliga medborgare) med päron ( landet grädda) – MEN:

Vad händer om vi tar in följande i landets Resultaträkning och balansräkning (huvudbry som M Andersson) ?

Jobbskatteavdraget – kostar i runda slängar runt 100.000.000 .000 (100 miljader) per år i uteblivna skatteinkomster – och som mest (nästan enbart) gynnar höginkomsttagare. Detta skatte avdrag bör, som jag ser det påverka landets sociala välfärd, dvs annat än egen konsumtion. Jag är medveten om att detta är en vattendelare inom den politiska skalan, men mest krav från dem som är den egentliga makten i landet bortom marionetterna i S-regeringar.

Om du vill, så kan vi titta på t.ex RUT-avdragen på bortåt 20.000.000.000 (20 miljarder) per år tar bort från statsinkomsterna. Jag har en insikt att merparten av RUT-avdragen görs av personer med ytterst god privat ekonomi, dvs egentligen har konkret råd att betala fullt ut för jobben.

Även ROT – avdragen (som ingår i summan ovan) medför att skattepengar betalar arbeten, som inte alltid kan ses som förbättringar i fastigheter. Det finns exempel på att ROT används för enskilda poolbyggen och ombyggnader av semesterhus i Spanien etc.


Det jag skriver nu – vill ytterst få inse och göra något åt – och jag betraktas väl i och med jag skriver det som kommunist!

Idag äger de 15 – ja femton – rikaste familjerna i Sverige tillsammans över 3.500.000.000.000 (3500 miljarder) – vilket är lika med 4 gånger hela den svenska statsbudgeten!!! Jag är medveten om att ingen kan påverka detta förhållande – men ur och som en naiv och absurd tanke – hur bara en pytteliten skatteomfördelning av dessa enorma rikedomar, skulle kunna påverka den sociala välfärden i vårt land… MEN – det är ju en hypotes lika banal, som att tro att det går att simma till månen!!!

SLUTLIGEN

SÅ – det finns mycket att göra – t.ex att staten (läs politrukerna) ser sig ansvarstagande att inte tillåta att landets banker mer eller mindre kränker och ”manipulativt våldtar” kunder genom absurda avgifter – med motiveringen att bankens aktieägare kräver detta!!!

SÅ – den intrikata frågan är ju: VEM – är aktieägare i bankerna??? VARFÖR – behövs inte ställas – för dessa personer ser inte begreppet SAMHÄLLE – som humant och som en synergi för alla som omfattas inom begreppet… MEN – samma personer kan högljutt klaga på att vården av anhörig är utom all kritik – att Polisen inte utför sin uppgift etc etc.

Jag inser att vårt land – aldrig har varit ett humant land – och aldrig heller kommer att bli det– då alltför många människor inte är beredda att värna om sina medmänniskor och inse att ensam aldrig är stark – utan vi alla ingår i en gemensam energi – i att värna om önskan att vilja och kunna leva i ett anständigt samhälle. Vi har inget sådant samhälle idag, dvs Sverijens värdegrund har allvarligt krackelerat
TILLÄGG kl 14.15 - Om bigami som lagligt i Sverige och rätt till 3 bostäder:

SD AVSLÖJADE ATT:

LÄGENHETER FÖR 14 MILJ TILL NYANLÄND MED TRE FRUAR och 16 barn!

SD i Nackas avslöjande att kommunen inhandlat 3 st lägenheter för 14 miljoner kr till en nyanländ man med tre fruar har skapat väldig uppståndelse.

SD rasar mot hanteringen och frågar sig om månggifte är ett godkänt familjeförhållande att ansöka om bistånd och varför man spenderat kraftigt av skattebetalarnas pengar på nyanländas boende samtidigt som ungdomar inte kan flytta hemifrån, äldre får leta bostad på blocket och många får hoppa runt i andrahandsbostäder

– Ett vansinnigt sätt att hantera kommuninvånarnas pengar på, säger David Berqvist (SD) till SVT.

Nacka har sedan i fjol köpt bostadsrätter för 305 milj kr och en majoritet hyrs ut till nyanlända, uppger SR.

Kommunalråd Mats Gerdau (M) skyller på S-MP-regeringen.
– Jag är lika frustrerad som alla andra över detta. Staten tvingar oss att ta emot och ordna bostad för 370 flyktingar i år. En del menar att vi kan strunta i lagen. Jag kanske är lite gammalmodig, men jag tycker att man ska följa gällande lagar. Vi kan inte göra som Transportstyrelsen och välja vilka lagar man ska följa och vilka man ska strunta i. Jag tycker att skatten är för hög, men betalar den ändå. Vill man ändra, så får man byta regering. Och det hoppas jag sannerligen att vi gör snart, säger Mats Gerdau (M)

Han förklarar att de nyanlända inte får bostaden och att det är fördelaktigare för skattebetalarna att lägenheterna köps än hyrs.
- Ingen FÅR någon lägenhet, utan bara hyra den i två år, det finns inget besittningsskydd. Det blir oftast ganska trångt, man får dela bostad. Efter två år, när den sk etableringstiden är slut, ska man ta sig in på bostadsmarknaden som alla andra. Bostadsrätter är sannolikt det bästa rent ekonomiskt eftersom vi ska sälja dem när behovet minskar om 2-3 år och då sannolikt med vinst, säger Gerdau.

S skyller dock på Moderaterna och betonar att Nacka har inget kommunalt bostadsbolag då allmännyttan sålts av.
– Det är en dålig bostadsförsörjningsplan från den moderata ledningen. Man borde bygga fler hyresrätter så att kommunens ungdomar och våra äldre har någonstans att flytta, och som också ger kommunen större handlingsfrihet när det gäller tex nyanlända, säger Khashayar Farmanbar, S-kommunalråd i Nacka till Metro

Migrationsminister Helen Fritzon (S) reagerar mot uppgifterna om månggifte och vill utreda saken enl SVT. Det skall betonas att lägenhetsfrågan är inte de nyanländas fel utan de följer bara det som anvisats av kommunen.

ANALYS
Höstbudget och misstroendeförklaringar i all ära men SD:s avslöjande i Nacka om lägenheter för 14 milj till en enda familj och månggifte skapar mycket större svallvågor bland väljarna där politik diskuteras som mest - på Facebook.

Opinionsmässigt finns det inga möjligheter i hela världen för någon partiledare att förklara detta i tex kommande partiledardebatter på ett sätt som kan få gemene man att tycka att det är rimlig hantering. Det är ett typexempel på hur beslut i teorin får oanade konsekvenser i praktiken.

Moderaterna skyller på regeringen och på lokal nivå riktas kritik mot Moderaternas för utförsäljing av allmännyttan. Det är naturligt att rika kommuner tar sin del så att inte enbart landsbygds- och förortskommuner berörs men hur man än vrider på det påverkar sådant här sannolikt opinionen och ökar både politikerföraktet samt leder till en negativare intällning till processen av de nyanlända kopplat till bidragshantering, vilket redan är en fråga som skapar ständig debatt.prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

PolitikPosted by Leo Thu, September 07, 2017 14:06:29Svenska myndighetschefer har enligt lång svensk tradition varit tillsatta för att med oväld utföra det uppdrag myndigheten har ålagts. Det har förutsatts att myndighetsutövningen sker i enlighet med gällande lag, utan hänsyn till personliga politiska preferenser eller försök till yttre påverkan. Detta utgör en synnerligen väsentlig del av rättsstaten i sig.

Det vi under senare år ser är hur generaldirektörer låter sitt agerande styras av just personliga politiska preferenser, samt hur man blivit allt mer lyhörd för påverkan från massmediala politiskt korrekta trender.

Denna utveckling leder till att gränsen mellan politik och myndighetsutövning suddas ut, till att myndigheter de facto förvandlas till delar av politiska departement där gränsen mellan opolitiska tjänstemän och politiskt tillsatta makthavare likaledes suddas ut.

Den ledstjärna som styr myndighetsutövningen bli inte längre gällande lagar och regler, utan i ökande grad vänskapsband och vänskapskorruption, utövad inom slutna system enligt personliga politiska preferenser. Systemet befästs av att det sprider sig nedåt i organisationen, av att underordnade blir lyhörda för vad som främjar deras karriärvägar.

Ett utpräglat och allt mer förfärande exempel är den svenska polismyndigheten, där rikspolischef Dan Eliasson på ett fullständigt häpnadsväckande vis har tillåtits utveckla egna principer för hur svensk lag skall tillämpas, principer som visat sig vara förödande både för poliskåren och för det svenska samhället.

Merparten av den svenska befolkningen anser nog, fortfarande, att polisens främsta uppgift, i enlighet med lagen, bör vara att bekämpa brott och att säkerställa medborgarnas trygghet. Mera specifikt anser man nog, fortfarande, att poliser som bevittnar bilbränder bör ingripa för att genast avbryta den brottsliga verksamheten och att skyndsamt lagföra brottslingarna. Framför allt anser man nog, fortfarande, att det är helt avgörande att poliser inte viker undan för kriminell våldsutövning, att det inte är acceptabelt om kriminella tillåts frita kumpaner som blivit arresterade, och i synnerhet inte om kriminella släpar ut polismän ur polisbilar och sedan kör iväg med deras fordon.

RiksPolis(chef ?)Eliassons tolkning av polisens uppdrag går emellertid i stället ut på att man skall söka dialog, och att förövarnas påstått traumatiska bakgrund måste placeras i fokus. Polisarbete blir synonymt med att grilla korv med de kriminella, och att dela ut armband till flickor som riskerar att utsättas för brutala gängvåldtäkter.

Fallet med de skäggiga afghanska ”barn” som demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm utgör ett särskilt skrämmande exempel på hur polismyndigheten de facto har abdikerat sitt primära ansvar gentemot medborgarna.

Enligt lagen är deras situation glasklar. De har fått utvisningsbeslut som överklagats och fastställts. De har inte längre rätt att vistas i landet. Polisens roll borde vara lika glasklar. ”Barnen” borde snarast tas om hand och förpassas ur riket. Detta är vad medborgarna har rätt att förvänta sig, och det är vad dåvarande inrikesministern Anders Ygeman ställde i utsikt när han utlovade att 80 000 migranter utan asylskäl skulle utvisas.

Det som sker i praktiken är dock att polisen förhåller sig passiv. Man upprätthåller ordningen runt ”barnen”, och är snar att ingripa mot manifestationer från ”rasister”. Att verkställa lagliga beslut om utvisning är dock alltför politiskt känsligt. Utfallet av denna passivitet kommer sannolikt att bli att ”barnen” till slut ges rätt att stanna, att regeringen föredrar att åsidosätta både lag och domstolsbeslut, framför att löpa gatlopp i politiskt korrekta medier.

Trots en allt hårdare kritik, inte minst inifrån den egna organisationen, trots att Eliasson utmålats som en av de sämsta polischeferna i modern svensk historia, trots detta valde inrikesminister Ygeman in i det sista att hålla en skyddande hand över sin partibroder och tidigare statssekreterarkollega.

Konsekvenserna av denna vänskapskorruption har blivit en förödande demoralisering, och ett strömhopp från poliskåren som gör att regeringens tal om en massiv utbyggnad av polisorganisationen höljs i ett löjets skimmer. Trots att inträdeskraven till polishögskolan sänkts rejält hade man vid senaste intagningen 100 lediga platser.

Effekten är inte bara att poliskåren snarare än att byggas ut i praktiken kommer att krympa. I takt med att avhoppade äldre erfarna poliser i ökande grad ersätts av yngre nyutexaminerade reduceras också dess effektivitet. Under tiden växer antalet särskilt utsatta områden där de kriminella gängen dominerar, och det blir alltmer tveksamt i vilken grad brottslig verksamhet längre är de facto straffbar.

Dan Eliasson förblir dock orörbar. Han är, som det heter i Italien, prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

Spelet - borde ge rött kort!

PolitikPosted by Leo Sun, August 27, 2017 12:45:19
När spelet är allt

Goda politiker måste vara skickliga spelare utan att för den skull låta spelet ta över politiken. Och de måste ha förmågan att i kritiska lägen sätta gemensamma intressen framför egna. De nuvarande partiledarna klarar inte detta test.

Med ett år kvar till valet har den politiska säsongen rivstartat med initiativ till höger och vänster, ledningskollaps hos Moderaterna och fortsatt hot om misstroendeförklaring mot försvarsministern när riksdagen har öppnat den 12 september. Men mitt i denna dramatik med knivskarpa motsättningar mellan block och partier finns det anledning att fundera över fenomenet i sig självt: Politik.

Begreppet, från grekiskans politikós, brukar med utgångspunkt hos Aristoteles definieras som statskonst, närmare bestämt konsten att vinna och utöva offentlig makt för att lösa samhällsproblem. Hur står det egentligen till med den konsten i dagens svenska politik? Och går det att skilja på god och dålig politik utan att blanda in värderingar i bedömningen?

De flesta är nog överens om att god politik, oavsett ideologisk inriktning, måste rymma ingredienser som ärlighet, välvilja och respekt för processen. God politik förutsätter därmed politiker som kan höja sig över kortsiktiga futtigheter och ta ett övergripande och konstruktivt ansvar för samhällsutvecklingen.

God politik i denna strikta mening handlar alltså mer om kompetens än om åsikter. Socialdemokraten Göran Persson och hans efterträdare som statsminister, moderaten Fredrik Reinfeldt, väckte starka ideologiska antipatier hos sina motståndare, men knappast någon skulle komma på tanken att avfärda dem som politiskt inkompetenta.

Annorlunda uttryckt: goda politiker måste vara skickliga spelare utan att för den skull låta spelet ta över politiken. Och de måste ha förmågan att i kritiska lägen sätta gemensamma intressen framför egna.

De nuvarande partiledarna klarar inte detta test, vilket mer än något annat förklarar det kaos som kännetecknar den politiska och parlamentariska situationen. Det gäller såväl oppositionen som regeringen. JAG är allvarligt orolig för den "köpte C-ledaren", som i mina ögon sätter sig själv (narcissistiskt) - i strävan att bli statsmini - än "det bästa för folket". C - är för mig och mest numera ett utpräglat storstadsparti - UTAN folklig förankring.

Det ser mörkt ut för Moder Svea (Anne Löwe) inför framtidens dörr !!!

Allra tydligast är det i två frågor: den borgerliga alliansens överilade användning av grundlagens misstroendeinstitut och den rödgröna regeringens taktiserande om vinster i välfärden. I båda fallen har spelet fått tränga undan ansvaret.

Det är politik mot bättre vetande – och mycket sämre än så kan politik inte bli.

I alla händelser betyder regeringens vägval att det är omöjligt att ta Stefan Löfven på allvar när han talar sig varm för blocköverskridande samarbete.

Så ser det ut över hela linjen: ansvaret är ingenting, spelet är allt.

Väljarna är inte imponerade. Socialdemokraterna ligger parkerade i närheten av det blygsamma valresultatet på 31 procent, och Moderaterna har tappat nästan en tredjedel av sina väljare, ett ras som nu lett till Anna Kinberg Batras avgång som partiledare. Och hon föll, helt följdriktigt, på eget spel: den principlösa öppningen mot Sverigedemokraterna - eller kan det vara andra krafter som vill ha bort henne - till förmån för AL??? Jag är övertygad om att så är fallet, dvs att AL stöttas av "Världsregeringens hejdukar"

Den enda politiska kraft som gynnas av detta politiska spelmissbruk är just SD, ett s.k. hatparti som de andra, på mycket egna grunder, säger sig vilja bekämpa - mot den stora skara av svenska folket (dvs sk lantisar utanför Stock Homes tullar)

Det senare är beklämmande att se - knappast värdigt i ett land som säger sig vara en öppen demokrati...


Annie = Ny StasiMinister

PolitikPosted by Leo Fri, August 25, 2017 15:23:35

Grattis Annie Lööf!


RÄDSLA - banar vägen för en Världsregering!

Nu har du bjudits in av Bilderberggruppens ständiga medlem, Wallenberg, att på allvar bli en del av etablissemanget. Du har fått inbjudan för att du visat att du till fullo stödjer samma agenda som globalisterna och du anses därför ha potential att tjäna dem väl. Du har valts ut och kan från nu räkna med att få allt stöd att lotsas fram till en ledande roll. Där kan du tjäna dem, inte svenska folket, precis som du gör idag. Många har varit före dig. Denne man är mest trogen i sin roll som CIA-agent - och den självklare mästrande magistern! Carl Den Store Bildt - Mannen, som skapade Sveriges första inbördeskrig - sedan 1500-talet! Woah - häftigt att sätta upp på sin Wall-of-Fame på lantgodset i Virginia i USA! Carl Bildt har deltagit 14 ggr sedan 1992 i Bilderbargsmöten. Vill du ha mera insikt - läs böcker av Anders Jallai om BilderBergsMötet i Grisslehamn.Svenskt deltagande på Bilderbergmötena

Tage Erlander var där 1962, Olof Palme 1965, 1973 och 1984, Gunnar Sträng 1973, Thorbjörn Fälldin 1978, Mona Sahlin var där 1996, Stig Larsson 1994, Björn Rosengren 1999, Fredrik Reinfeldt 2006, Anders Borg 2007, Maud Olofsson 2008, Jan Björklund 2009, Stefan Löfven 2013, Tove Lifvendal 2014, Mickael Damberg 2015 och Magdalena Andersson 2016.

Familjen Wallenberg tillhör styrgruppen och har själva eller genom representanter deltagit i ca: 60 möten.

Deltagare från svenska storföretag är vanligt som Percy Barnevik och Carl-Henric Svanberg. Även nuvarande kung Carl XVI Gustaf har deltagit år 1995. 2017 1-4 juni i Chantilly, Virginia i USA är det då dags för Annie Lööf att invigas i klubben.

Länge ett hemligt sällskap

Fram till mitten av 90-talet kallades de som påstod att detta möte ägde rum för ”konspirationsteoretiker”. Idag kan man inte längre hålla mötena i det fördolda. Enligt flera källor sade David Rockefeller på ett möte i Baden-Baden 1991 att:

”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, tidskriften Time och andra som deltagit i dessa möten och respekterat löftet om diskretion i 40 år. Det skulle ha varit omöjligt förr oss att utveckla vår plan för världen om vi varit föremål för publicitetens starka ljus under dessa år. Världen är nu mer sofistikerad att marschera mot en världsregering.”Anthony Holder
, The Economist, City of Londons megafon, sade:

“Bilderbergarna har tagits bort från vår lista över arbetsuppgifter för många år sedan på order av styrelsen”

William Glasgow, Business Week, skrev:

“Vi är knappt medvetna om Bilderbergarnas existens och rapporterar inte om deras aktiviteter”.

Ett av flera hemliga sällskap som existerat länge

Det är värt att notera att Bilderberggruppen, som bildades 1954 ( av kronprinsen av Holland), bara är en av flera olika liknande grupper där eliter bjuds in men där en inre kärna koordinerar och styr arbetet. Vi har brittiska The Round Table, Council on Foreign Relations och Trilaterala Kommissionen. Utöver dessa finns inre grupper vars namn vi inte helt känner till.

Vill styra utan att synas

Sedan 1996 har dessa olika hemliga överstatliga och ofta internationella nätverk granskats allt hårdare. Huvudskälet är Internet som tillgängliggjort information där det är möjligt att dubbelkolla och stämma av olika källors giltighet. Vi är idag helt säkra, det är således ingen konspiration, att syftet från början har varit att påverka politiken utanför den folkliga kontrollen. Prins Bernhard av Nederländerna som är grundaren sade:

”Det är svårt att omskola människor som har vuxit upp med nationalism till idén om att lämna ifrån sig delar av sin suveränitet till överstatliga organ.”

Nämns inte i medierna

Länge omnämndes dessa grupper aldrig men idag rapporteras pliktskyldigt om dem ibland också i etablerade medier. Man nämner dock aldrig något om dess egentliga syfte – en världsregering där nationer och folk upphör att existera och där mänskligheten sedan styrs av ett fåtal. Skälet att man så länge kunnat hålla sig borta från uppmärksamheten är att etablerade medier ägs av samma kraftfält som också figurerar i dessa grupper.

Bilderbergarnas mål

En internationell identitet, centralisering, kontroll av folket, skapa konflikter och rädsla för att ta bort tryggheten, centraliserad kontrollerad utbildning, överstatlighet och gränslöshet, överstatliga försvarsallianser och handelsavtal, en världsregering, beroende av staten där de lydiga belönas och de andra på sikt utplånas.

Ett demokratiskt problem

Det är ett enormt demokratiskt problem att ledande befattningshavare bjuds in till hemliga sällskap där de träffas och bildar konsensus om vart världen är på väg. Det är ett problem därför att vi (foket via våra folkvalda) saknar insyn. Det är ett problem därför att lojaliteten inte längre finns hos det egna folket. Den som vill göra karriär kan inte tjäna det egna folket eftersom man då aldrig ens blir inbjuden och tappar allt stöd i etablerade medier, näringsliv, universitetsvärlden, o.s.v.

Tre metoder att centralisera

För de som sitter i toppen är centralisering inget problem, det är lösningen. Det kan antingen ske genom a) gränslös frihandel och kapitalism, det leder med tiden till allt större företag och dominans av ett fåtal b) fabiansk socialism d.v.s. att samhället uppnår total kontroll över individen men med ”mjuka” metoder där alla makt också koncentreras till toppen c)Kommunismen där man med våld rensar ut omgående och nationaliserar individers tillgångar, vilket snabbt leder till centralisering av makt och dessutom skär man huvudet av motståndet omgående genom att rensa ut befintliga samhällsbärande eliter.

Kommunismen i Ryssland är ett utmärkt exempel där allt nationaliserades utom amerikanska företag med länkar till dessa hemliga sällskap och makthavare. Istället erbjöds dessa företag att ta över. Idén om att folket skulle få alla tillgångar om de ges till politikerna är därför, minst sagt, befängd.Det enda samhället som är starkt och motståndskraftigt är där individerna är starka mentalt och fysiskt, har god hälsa, kan försvara sig, är patriotiska, har bra utbildning, kan tänka själva och där allt fler med tiden kan bygga upp en egen förmögenhet. Detta system hatar medlemmarna i dessa organisationer. Alla system som centraliserar makt och försvagar individen gynnar dem eftersom, oavsett vad det kallas, är det de som är i toppen av pyramiden. Kanske kan vi säga att för att vinna måste vi ”riva pyramiderna”.Ett starkt kluster oberoende av folket

Dessa olika hemliga sällskap är grunden och främst den inre kärnan i dem. De ledande medlemmarna är med i flera av grupperna. De skulle aldrig kunna nå sina planer om de inte också hade inflytande i övriga samhället och förutom etablerade medier, som man själva äger, sponsrar man ett stort antal olika s.k. NGO’s och tankesmedjor som hjälper till att föra ut budskapet. Politiker har genom åren rensat ut inom myndigheter och den akademiska världen, annars får de inte de hemliga gruppernas stöd, vilket gjort att alla samhällen i västvärlden idag genomsyras av samma tankar och har samma agenda som dem. Politiker tillsätter också till militären, polisen, säkerhetstjänsterna (CIA, Pentagon, MI5, MI6, SÄPO, Försvarsmakten, Polisen) så vidden av detta är inte svår att förstå.

Det har idag hållit på så länge att denna makt, även om den kanske inte har en enda bevisbar punkt, utan är mer flytande, är så stark att de flesta som vill nå makten måste anpassa sig till den, så också Annie Lööf.

Styr politiken

Varje president i USA är själv eller genom ombud medlem och varje president omger sig med ett häpnadsväckande antal på de ledande posterna som har anknytning till en eller flera av sällskapen. I USA är det därför korrekt att säga att det är dessa hemliga sällskap som styr politiken, inte presidenten. Så har det varit i åtminstone 100 år.

Sverige är ett land som idag är enormt amerikaniserat. Därför är inflytandet från dessa grupper mycket stort i Sverige. Ledande för Sverige har varit Wallenberg, Bonnier och det Socialdemokratiska Partiet (men på senare år också Alliansen). Det första Bilderbergmötet i Sverige hölls 1962 i Saltsjöbaden. Deltog gjorde:

Sven Aspling, (S), Erik Boheman, (L), Tage Erlander, (S), Arne Geijer, (LO), Gunnar Heckscher, (M), Gunnar Lange, (S), Bertil Ohlin (L) och Marcus Wallenberg jr.

1973 hölls mötet i Saltsjöbaden och deltog gjorde:

Anders Björgerd, Sydkraft, Rune B. Johansson, (S), Hugo Lindgren, SEB, Olof Palme, (S), Gunnar Sträng, (S), Nils Svensson, Götaverken, Krister Wickman, (S) och Marcus Wallenberg jr.

1983 var det dags igen, också denna gång i Saltsjöbaden. Deltog gjorde:

Sten Gustafsson, Saab-Scania, Kai Hammerich, Saab-Scania, Lennart Johansson, SKF, Assar Lindbeck, nationalekonom (S), Kurt Nicolin, SAF, Claes-Erik Odhner, ekonom LO, Olof Palme, (S), Stig Synnergren, ÖB, Anders Thunborg, (S), Hans Werthén, Electrolux och Peter Wallenberg.

2001 fick Sverige agera värd igen. Denna gång i Stenungssund och deltog då gjorde:

Percy Barnevik, Investor, Tom Hedelius, SHB, Leif Johansson, Volvo, Leif Pagrotsky, (S), Lars Ramqvist, Ericsson, Michael Treschow, Electrolux, Jacob och Marcus Wallenberg.

Slutsats

I juni 2017 åkte Annie Lööf till Bilderbergmötet som i år hölls I USA. Med sig från Sverige har hon Johanna Rosén, Linköpings Universitet och Marcus Wallenberg. Kanske blir hon som så många andra som bjudits in statschef året efter? Mycket tyder på att det är så det är planerat. Helt uppenbart tror man mycket på henne och att hon kan göra nytta för globalisterna.

De här hemliga sällskapen ser vanliga människor som ett problem.

De kan inte bry sig mindre. Henry Kissinger, som under hela sitt liv varit makten bakom kulisserna i USA, har sagt att ”äldre är värdelösa ätare” han har också sagt att rädsla banar vägen för en världsregering. - samt och inte minst: "Det är lättare och mera effektivt att döda 10 mille - än försöka kontrollera dem!"

Henry Kissinger - är född jude!


Svenska samhället har i hög grad anammat samma syn. Folket är ett problem och ett nödvändigt ont man måste styra med en agenda. Sjuklövern, oavsett parti, har för länge sedan glömt folket.

Nu är det så att makten i världen i hög fart förskjuts från väst till öst och från globalism till nationalism. Det kan hända mycket nu på kort tid. I Sverige finns idag en enorm framtidstro, kraft och förmåga inom de förståndiga nya fräscha Sverigevänliga rörelserna. Framtiden för svenska folket ser ljus ut och vägen till en förändring är mycket kortare än de flesta tror och det kan gå snabbt.

Frågan är om Annie Lööf verkligen förstår att hon nu satsar på och lierar sig med dåtidens trötta och desillusionerade ledare? Fria Sidor tror att planen kommer fallera men fördelen för henne är att hon snart kommer få mycket mer tid över för sitt barn. Kanske upptäcker hon då att det är mycket mer värt att vara hemma än att försöka bli omtyckt av gänget på andra sidan Atlanten?

Carl den STORE Bildt

PolitikPosted by Leo Tue, August 22, 2017 16:15:13
Hur har denna korrupta Politiker hjärntvättat hela svenska befolkningen så pass mycket att han sitter kvar på sin plats i förtroende??

Mannen borde Låsas in på Livstid..

För att Sverige någonsin ska bli bättre är det denna sortens människor vi behöver bli av med.. inte bli av med muslimer ...nte bli av med nazzi...nte bli av med AFA
nte bli av med mörkhyade, nte bli av med rödhåriga Pridare, inte bli av med religiösa eller bli av med annat vanligt folk!

Det är makten vi måste fokusera på om vi vill ha en förändring.

Sluta hata på varandra!

Folket...! ENAS MOT MAKTEN!

"Han har alltid varit förtegen om sin tid i lumpen, men enligt Häger avslutade Bildt sin militärtjänst i förväg när han blev rekryterad av CIA som kommunistjägare. Tiden på universitet ägnade han åt annat än att plugga, bland annat hade han uppdrag för en privatfinansierad underrättelsetjänst att kartlägga vänstern. Med vana att ge information till USA, läckte han känsliga uppgifter från Moderaternas regeringsförhandlingar med Torbjörn Fälldin1976.

Med dokument från Wikileaks som grund konfronterade Aftonbladet Bildt 2013 om hans samröre med CIA:

Kommer du ihåg första gången du träffade företrädare för CIA?

– Ingen aning.

– Men så kan du väl inte säga?

– Jag kan säga vad jag vill. " (typiskt översittarenCarl Bildt)

Bildt blir lite pressad när han plötsligt hittar en felaktig men helt betydelselös detalj i avslöjandet – och får skrattarna med sig. Det är så han hanterar besvärliga situationer. Ångande av sarkasm gör han huvudsak av något helt irrelevant. De journalister som för stunden inte drabbas av hans blixtar börjar flabba av ren lättnad att det inte är de som gjort bort sig med en granskning som hade fällt vilken annan som helst.


Tålamodet med Kung Carl den store Bildt -> är en gåta. Det spelar ingen roll vad han gör som statsminister, krigslobbyist, folkfördrivare eller utrikesminister – han får ändå fortsatt förtroende. Kan det bero på CIA.s roll i Sverijen???

LÄS MERA:

aftobladet.se/nyheter/articla 16421007.ab


Jag skrev så här på Facebook på Anonymous svenska sida:

Carl Den Store Bildt.... dvs ALLA Tiders orakel och mästrande magister i ett eget Universum av förträfflighet och arrogans... OM någon skulle kunna ge Trump en match i kränkningar - så är det denne man som vet allt om allting ! - och alla vi andra är bara rännstensråttor... sådana som ska trampas ihjäl - eller slitas i stycken via svek-tillverkade svenska "Trump-minor". AKTA er för denne Judas och Shylock Holmes ( hans öron hör allt via en sk Dumboeffekt). Shakespeare hade gnuggat händerna till maken av intrigmakare... Hoppas att någon svensk författare vågar skriva en Tragik om Carl den STORE Bildt ( Leig GW Persson ???) - som mannen som i narcissism - förrådde sitt eget (??) land - och sålde landets stomme och alla skålpund till "mörkrets krafter" - som en sorts onani i avsaknad av - KÄRLEK!


POLIS Skolan/skolad?

PolitikPosted by Leo Tue, August 22, 2017 15:48:56


Tveksamt om det bara är S som placerat honom där...

Mera troligt är att S styrs av juristnätverken IDA, HILDA och RUBEN och via dess frontfigur "Adekvatförundrets" VD... Dan El Iason ingår i dessa nätverk! S är nog det mest oärliga parti mot sina röstare, som finns och hur funnits... Mammons (mest vapenindustrin) nickedockor i sina drifter att vara småpåvar/ pampar i en spegling av det de ser upp till -> Kapitalet - S låg mycket troligen själva bakom att Olof Palme mördades... Han blev för stark för Mammon och S, så ajöss med den agitatorn. Kolla vilka vindflöjlar som kommit efter Palme ... En ursäktande skosula, en tjock kokt med mobbat bröd, en vimsig lägenhetsskojare och nu en svetsloppa - utan kraft att ta fram steg till framtiden...


Vojne vojne i Åsna-Landet -Sverijen 
Ovetande regering ???

PolitikPosted by Leo Thu, August 03, 2017 10:33:23


Detta är skrivet av Lars Bern


Regeringens informationshaveri i Transportstyrelse-skandalen ger mig anledning till ett antal allvarliga reflexioner rörande allt tydligare tillkortakommanden inom vårt politiska liv och statsmaktens upplösning. Skandalen handlar inte bara om att en naiv generaldirektör valde att bryta mot lagen för att klara av att hantera den informationsmassa myndigheten hade ansvar för. Det handlar inte heller bara om en vilsen regering som försökt dölja sin oförmåga att hantera viktig säkerhetsklassad information. Nej, den här skandalen handlar om något mycket allvarligare – nämligen frågan om huruvida dagens i stort sett helt oskolade politiska elit har den kompetens som är nödvändig för att kunna ta ansvar för och administrera det samhälle vi är på väg in i.

Den Fjärde Industriella Revolutionen

Vi står på tröskeln till en ny teknisk revolution som i grunden kommer att förändra vårt sätt att leva, arbeta och relatera till varandra. Skalan, omfattningen och komplexiteten i denna transformation kommer inte att likna något annat som mänskligheten upplevt tidigare. Vi kommer att få se hur våra digitala informationssystem blir allt intelligentare och integreras med våra fysiska såväl som biologiska system (människor blir direkt uppkopplade). Vi vet ännu inte hur detta kommer att utveckla sig, men en sak är säker: vår respons måste vara integrerad och allsidig, involverande alla intressenter i olika styrsystem från såväl offentlig som privat sektor till forskarvärlden och det civila samhället.

Den Första Industriella Revolutionen använde ångkraft för att mekanisera produktionen och Den Andra använde elektricitet för att skapa billig massproduktion. Den Tredje använder elektronik och informationsteknik för att automatisera produktionen. Den Fjärde som bygger vidare på Den tredje, karaktäriseras av en fusion av olika teknologier som suddar ut gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska sfärerna.

Det som nu händer innebär att det moderna samhället redan präglas av en mycket snabb teknisk utveckling inom informationshantering, något som i grunden kommer att förändra förutsättningarna för hela vårt samhällsmaskineri och öka sårbarheten betydligt. Medborgarna dras i allt snabbare takt in i en global flod av information och propaganda. För att kunna ta ansvar för, utveckla och skydda dagens samhälle krävs därför hos politiska ledare en mycket god kompetens inom området hantering av en allt intelligentare information och påverkan utifrån. Det är i bristen på sådan kompetens hos en stor del av den politiska klassen och hos ansvariga statsråd som jag tror vi hittar den underliggande förklaringen bakom regeringens informationshaveri.

Politiker utan nödvändig kompetens

Vi går nu in i detta tekniskt avancerade och komplexa samhälle med en kader politiker och en grupp statsråd som i stort sätt saknar den nödvändiga kompetensen för att förstå vad som händer och hur händelseförloppet skall kunna styras. Vi har i tre år haft en minister Anna Johansson, med ansvar för den tekniskt ytterst komplexa infrastrukturen som saknar all relevant utbildning för att ens kunna sätta sig in i de mest elementära tekniska frågorna. Som inrikesminister med ett ännu större och bredare ansvarsområde har vi haft en politiker, Anders Ygeman vars enda utbildning är att han studerat kriminologi under en termin. Han saknar all formell teknisk kompetens. Som försvarsminister, Peter Hultkvist, har vi en självlärd f.d. journalist utan någon formell utbildning som kan hjälpa honom att sätta sig in i modern avancerad militärteknologi, propaganda- och cyberkrigsföring.

Dessa tre statsråd tror jag t.ex. inte haft tillräcklig kompetens för att snabbt kunna förstå allvaret i Transportstyrelsens informationshaveri. Detta tror jag kan förklara deras märkligt lama reaktioner på den information som nått dem. De har inte förstått. Det kan möjligen även förklara varför de inte ansåg det var allvarligt nog för att informera statsministern Stefan Löfvén. Och även om de gjort det senare, kanske inte heller han begripit haveriets allvar, eftersom även han är en typisk oskolad politiker utan annan teknisk kompetens än en kort svetskurs.

Den just avgångna sjukvårdsministern Gabriel Wikström är ett annat exempel. Han fick redan vid utnämningen år 2014 kritik för att han saknade såväl utbildning inom som erfarenhet av medicinsk verksamhet. Jag tror hans genomklappning har den bakgrunden. Han menar att arbetet blev för stressigt för honom. Det förvånar mig inte, för hur skall en helt medicinskt och naturvetenskapligt obildad politisk broiler ha en chans mot högt kvalificerade medicinska experter som i alla lägen kan torpedera hans trovärdighet? Hur skall han kunna förstå konsekvenserna av modern forskning som tar sikte på att tränga in i människans hjärna? Hur skall denna unga okunniga man ha en chans att genomskåda Big Pharmas påkostade globala lobbykampanjer för sina farliga vacciner och kemiska preparat? Han har inte haft en chans att hävda sitt ledarskap och kastar därför in handuken. Att ha ansvar för något man inte begriper skapar givetvis en enorm stress.

Sverige är inne på en farlig väg där bildning inte längre har hög status och politiska genvägar till karriär och ansvarstunga poster blivit allt mer accepterade. Förr hade Sverige en föredömlig statsapparat som leddes under tjänstemannaansvar av oförvitliga högt utbildade ämbetsmän med hög status i samhället. Sedan vi fått en politisk klass som saknar ordentlig bildning och som mest gör karriär på meriter från politiska ungdomsförbund, har dessa politiker funnit en genväg till försörjning och höga löner, genom att själva sätta sig på alla välavlönade chefsjobb inom statsapparaten. För säkerhets skull har de avskaffat tjänstemannaansvaret.

Effekten av politiserandet av chefsjobben inom all offentlig verksamhet är att unga välutbildade människor med karriärambitioner vänder ryggen åt myndigheter och andra offentliga organ. De välavlönade jobben är ju ändå vikta för politruker som skolats på Bommersvik och andra politiska kursgårdar. De som tar de offentliga jobben blir mest personer utan karriärambitioner som söker en enkel kravlös försörjning. De välutbildade med höga ambitioner sugs upp av den privata sektorn som på så sätt får ett stort övertag över det offentliga. Det är i den här miljön som det skapas förutsättningar för myndigheternas totala haveri, som i t.ex. Transportstyrelsen och Polismyndigheten.

Bristen på adekvat kompetens hos våra statsråd och den helt dominerande delen av vår politikeradel innebär helt enkelt att regering och riksdag kommer att steg för steg tappa kontrollen över samhällsutvecklingen, precis som i fallet med Transportstyrelsen och rättskippningen. Vi ser idag hur helt andra mäktiga krafter tar kontrollen inom den ena samhällssektorn efter den andra, medan de valda politikerna förlamas av bristande förmåga att förstå och styra det som händer. Hur kan man annars förklara att det t.ex. förs en sjukvårds-, migrations- och försvarspolitik som utan stöd hos folket styrs av externa krafter som politikerna inte kontrollerar?Next »