Leo-Bloggen

Leo-Bloggen

Åsiktshomogenitet

PolitikPosted by Leo Fri, November 10, 2017 11:36:23

ÅSIKTSHOMOGENITET ->


GRUNDPROBLEMET I DETTA ÄR DEN SVENSKA KONSENSUSKULTUREN !!!!


I SVT:s dokumentär ”Tvärvändningen” av journalisten Pontus Mattsson, går filmen igenom svensk flyktingdebatt från 1970-talet och framåt.

Dokumentären visar ett intressant drag i den svenska politiska kulturen. Sverige vill så mycket. Vi vill vara ett föregångsland. Vi ska vara bättre än alla andra.

Det finns konsensusförklarade onda krafter som bara och måste hållas tillbaka, och politiken måste göra allt för att inte legitimera dem som säger emot - konsensuspolitikens manipulatörer - dvs de som vi andra vill se som FOLK-valda!

Frågan om ”vilket land vi vill vara” är både central - och inte minst toppstyrd!!!

Just vikten av att värna en självbild som politikerna är bekväma med lyfts fram av många i programmet, däribland Vänsterpartiets riksdagsledamot Rosanna Dinamarca.

Resultatet: en politik som gick från öppna hjärtan > till en betydligt stramare linje.

Tidigare konsensus om att Sverige har råd att ta emot ett mycket stort antal flyktingar, byttes mot uppfattningen att invandringen för med sig allvarliga problem. Snacka om postmoderniserat handlande... dvs jag tar inte ansvar för mig själv - för hur jag var då... för idag vill jag inte se mig, som jag var då - för då var jag inte den jag är idag.... Devis - från vår Statsminister!!!

De migranter som lockats hit av generösa asylregler får ta smällen för att den svenska självbilden inte var anpassad efter verkligheten.... Huga och buga!

GRUNDPROBLEMET I DETTA ÄR DEN SVENSKA KONSENSUSKULTUREN !!!!

Vi svenskar tycker om att hålla med varandra. Åsiktshomogenitet blir en form av gemenskap. Den som inte håller med resten av gruppen betraktas med förtal, missaktning, mobbing och "hat" -> eftersom det förstör känslan av ett starkt ”vi”.

Att det är så blir extra tydligt i känsliga frågor som migration( och våld kopplats till detta) Just invandringsfrågan betraktades länge som någonting mer än ett politikområde. En generös flyktingpolitik skulle avspegla vilka ”vi svenskar är på världskartan - någon slags tävling i Humanitet”. Vinnare i Human World Cup!

Kritiserade vi/någon den förda migrationspolitiken tog vi/någon därmed avstånd från landet -> Sverige. (Swedunce numera för mig - utifrån denna text, där dunce är engelska för -> tönt!)

Detta kulturella särdrag har många positiva aspekter, som att det blir enklare att nå långsiktiga överenskommelser över partigränserna. Strävan efter konsensus gör att det blir lättare att fatta politiska beslut. Men en för stor intolerans mot avvikande åsikter leder också till en likriktning och att viktiga perspektiv inte får utrymme.
Detta har markerat visats mot SD - som visats ut i kylan i att vara nazzar..

”Men vadå, man får ju säga vad man vill”. Så lyder en vanlig invändning från personer som tycker att allt tal om en ”åsiktskorridor” är struntprat. Och självklart har det alltid varit möjligt att kritisera invandringspolitiken. Men - att vi rent legalt har rätt att yttra oss, säger ingenting om den politiska kulturen. Åsiktskorridoren handlar snarare om att vissa uppfattningar inte bemöts i sak, utan i stället recenseras.

Att fd Integrationsministern (Fp/L) Nyamko Sabuni blev anklagad för att fiska i grumliga vatten, i stället för att bli bemött i sak, när hon ville minska möjligheten för nyanlända att ta ut retroaktiv föräldraförsäkring är ett bra exempel på "åsiktskorridorens trånga utrymme med historien hängande som ok på väggarna"

Nu är hennes förslag socialdemokratisk regeringspolitik. Det svänger snabbt ibland - när det kommer från landets mest "vända-kappan-efter-???" rörelse i det som Statsministern - försvarar som Realpolitik - med ena handen på Partiboken och den andra på Zygmunt Baumans bok Skärvor och Fragment.

Zygmunt Bauman var sociolog och verksam som professor vid universiteten i Warszawa, Tel Aviv och Leeds. Han skrev i sitt verk Skärvor och fragment: essäer i postmodern moral (1994) att det moderna samhällets jakt efter tydliga mål och identiteter har ERSATTS av en rastlöshet där livet ses som tillfälliga förflyttningar inriktade mot stundens tillfredsställelse.... S i spegeln!

I sammanhanget kan vi påminna oss om Immanuel Kants resonemang i Grundläggning av sedernas metafysik : ( särskilt riktat till vår Statsminister)

”Handla endast så att du skulle vilja att din handling upphöjdes till universell lag”.

Det innebär att jag skulle vilja att min maxim, det vill säga den subjektiva princip som motiverar valet av handling, kan bli upphöjd till allmän lag. Enklare uttryckt – DET jag gör måste JAG anse vara rimligt och tillämpligt för andra (och givetvis för mig själv) att göra i alla andra liknande situationer, överallt och för all framtid.

En del nytänkare - som t.ex. Jörgen Tranberg, Bruce Lipton och Nassim Haramein - benämner detta som COMPASSION

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post138

USA = Globalister och pengar för KRIG

PolitikPosted by Leo Thu, October 12, 2017 12:29:37


Globalismen

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Hedersmannen och förre USA-presidenten Jimmy Carter sätter oss här på spåret när han menar att numer är landet bara en oligarki med en gränslös politisk korruption för att kunna bli vald till president, guvernör eller kongressledamot. Det vi ser är en komplett omvandling av vårt politiska system till att baseras på utdelning till ledande bidragsgivare (oligarker) efter att man blivit vald. Barak Obama annonserade sin presidentkandidatur utanför oligarken Soros kontor. Och Hillary Clinton var helt köpt av samme Soros. Donald Trump är själv en oligark, om än självständig.


USA var världens mest framgångsrika ekonomi under hundra år, vilket har lett till att inget annat land har så många hyperförmögna oligarker. Dessa privata förmögenheter har lett till framväxten av ett korrumperat system där makten köps. Mer än i något annat västland har således makten i USA förskjutits från folkstyre till oligarki. För att förstå USA:s roll i världspolitiken idag är det oviktigt vad de amerikanska väljarna vill. Istället måste man gå till oligarkerna som finansierar politikerna och se vilken deras politiska agenda är.

USA/NATO är idag världens dominerande militärmakt som svarar för hälften av hela världens militärbudget. Denna maktapparat kontrolleras alltså i praktiken av den angloamerikanska oligarkin.

Donald Trump valdes på ett program för att rensa upp i den korrumperade politiska eliten i Washington. Mycket tyder dock på att han inte kommer att göra någon större skillnad. Han har lierat sig med och blivit beroende av det militärindustriella etablissemanget som är en central del i den styrande oligarkin. Han är idag helt omgiven av generaler som i vilken militärdiktatur som helst.

Jag har vid upprepade tillfällen pekat på, hur den angloamerikanska oligarkin som sitter på ägarkontrollen i flertalet av världens banker och storföretag, eftersträvar total marknadsdominans och frihet för exploatering av råvaror och marknader över hela världen, helst fritt från besvärande konkurrens. För att kunna uppnå det målet måste allt som står i vägen bort.

Målet är en värld där banker och företag kan lägga under sig marknader utan att hindras av lokala och nationella regelverk och där alla gränser raserats och arbetskraften kan flyttas helt fritt. Alla aktuella handelsavtal avspeglar detta. En ny global världsordning (NWO) under en världsregering styrd av en rik elit som sätter upp globala regler och lagar och som har full kontroll över opinionsbildningen genom ägandet av MSM och kontroll av Internet, är slutmålet. Idag kontrolleras 90% av MSM i väst av oligarkin och de en gång maktgranskande medierna har förvandlats till Fake News spridande propagandaorgan för den nya världsordningen. Allmänhetens förtroende för MSM sjunker som en sten.

Världsregeringens embryo

De ledande angloamerikanska oligarkerna har organiserat sig i en rad slutna sällskap och lobbyorganisationer för att arbeta fram sin agenda. I USA har den verkliga makten samlats i Council on Foreign Relations (CFR). Man har sedan tagit initiativet till bildandet av Bilderbergruppen som något av en osynlig global skuggregering för att kunna liera sig med andra oligarker och makthavare utanför USA. Från Sverige deltar familjen Wallenbergs överhuvud aktivt och svenska statsministerkandidater har kallats dit för att få sina instruktioner. Man vill på detta sätt tränga undan nationell suveränitet och ersätta den med ett globalt styre under de globala företagens och bankernas kontroll, om nödvändigt genomdrivet med militärt våld.


Bilderberg är en privat krets där presidenter, statsministrar, internationella bankirer, storföretagsledare och generaler frotterar sig med varandra i glansen av kungliga förkläden som ger status åt sällskapet. Detta är stället där de som för krig, manipulerar marknader och styr den amerikanska och europeiska politiken säger saker som de aldrig skulle yttra offentligt. Här hittar ni makthavarna i det militärindustriella komplexet. NATO är ett viktigt instrument för att kunna använda krig och militär utpressning för att driva igenom agendan. Där hittar ni förklaringen till att man ägnar sig åt en aggressiv expansion av NATO som främst syftar till att destabilisera Ryssland och på sikt även Kina som vägrar inordna sig i den nya världsordningen.

Utöver militär hegemoni och marknadsdominans utgör kontrollen över världens pengar en nödvändig förutsättning för globalt styre. Detta är något som oligarkerna i världens dominerade bankirfamilj Rothschild alltid insett. Amschel Rothschild sa en gång: Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag behöver inte bry mig om vem som stiftar lagarna. För oligarkerna är dollarns ställning som världens reservvaluta och makten över Federal Reserve (FED) en mycket central del av strategin för att nå sina mål. Som jag visat i tidigare krönikor slås alla försök att underminera dollarn brutalt ner, om nödvändigt med vapenmakt. Även här hittar ni en förklaring till kampen mot Ryssland som tillsammans med Kina för en valutapolitik i direkt konflikt med oligarkins.

Oligarkernas torped

Den angloamerikanska oligarkin består av ett antal hyperförmögna släkter och personer som sitter på en enorm privat förmögenhet. Många av dessa är osynliga på de listor över världens rikaste som ofta publiceras. Flertalet har för länge sedan gömt sina tillgångar i skattebefriade filantropiska stiftelser och i skatteparadis. Kontrollen över tillgångarna har de dock kvar.

Den sannolikt mäktigaste oligarksläkten är Rothschilds. De ligger mycket lågt i offentligheten och försöker att ge intryck av att vara utan större betydelse. Man odlar bilden av en släkt som lever ett lugnt liv, älskar franska viner och ägnar sig åt välgörenhet. Detsamma kan sägas om den mäktiga släkten Rockefeller, även om deras nyligen avlidna överhuvud David Rockefeller var mer synlig. Sitt huvudsakliga inflytande utövar dessa och övriga rika familjer i slutna rum och genom bl.a. sin torped, den betydligt synligare mindre oligarken George Soros.


Soros gör sina affärer och opererar via sitt hemlighetsfulla off-shore bolag Quantum Fund NV som förvaltar en betydande tillgångsportfölj med flera miljarder dollar. Bolaget är registrerat i Nederländska Antillerna i Karibien. Det är arrangerat för att undvika all offentlig insyn, trots att Soros i politiska sammanhang alltid argumenterar för att andra skall visa största möjliga transparens.

Soros är utan tvekan frontfiguren för Rothschilds anglofranska bankgrupps strävan mot en global världsordning, även om man gör vad man kan för att dölja detta faktum. Som William Engdahl konstaterat så är Soros´ förbindelse till de ultrahemliga internationella Rothschildska finanscirklarna inte bara en vanlig eller tillfällig bankförbindelse. Soros extraordinära framgångar på de finansiella högriskmarknaderna kan inte bara förklaras med tur i spel. Genom sitt kontaktnät och närheten till Rothschilds och Rockefellers m.fl. har han givetvis tillgång till mycket värdefulla informationer från insidan. Han är självklart en aktiv ledamot i CFR och Bilderberggruppen.

Flyktingkrisen

De två viktigaste målsättningarna för att bredda marken för NWO är eliminering av självständiga nationalstater och avskaffandet av alla gränser. Genom att underminera välfärdsstater och decimera den självständiga medelklassen räknar man med att alla människor skall bli helt beroende av oligarkernas företag och banker. Denna utveckling har redan börjat i bl.a. USA, vilket är förklaringen till Donald Trumps tillfälliga seger över oligarkernas presidentkandidat Hillary Clinton. Valet var ett folkligt uppror mot globalismen. Vi börjar se samma utveckling även i Sverige, där medelklassen pressas tillbaka och det blir allt svårare att upprätthålla välfärden och den fackföreningsstyrda lönebildningen. Sverigedemokraternas snabba uppgång i opinionen är början på ett svenskt uppror.


USA/NATO:s fälttåg i Mellanöstern och norra Afrika har, som jag beskrivit i tidigare krönikor, utlöst en flyktingvåg som delvis sökt sig mot Europa. Koordinerat med denna våg har förment ideella organisationer som startats av den härskande oligarkin sjösatt en kampanj för att inte bara sätta krigsflyktingar i rörelse mot Europa, utan även stora grupper fattiga migranter som söker ett bättre liv. I centrum för denna kampanj står Open Society Foundation (OSF) som startats och leds av oligarkins frontfigur Soros.

Kampanjen koordineras av en likaledes förment ideell organisation kallad W2EU, som betyder Wellcome to Europé. Man har gett ut en 76-sidig manualsom talat om för afrikaner, araber och asiater hur man tar sig in i och infiltrerar Europa. Organisationen håller sin finansiering hemlig men OSF:s finansiering av pro-migration i olika sammanhang är så tydlig att det är högst sannolikt att huvuddelen av W2EU:s finansiering även kommer därifrån. Det är ingen slump att flera Soros-finansierade organisationer numer betraktas som främmande ovälkomna agenter av säkerhetstjänsten i en rad länder.

Kampanjen är en av huvudförklaringarna till flykting- och migrantvågen som sköljde in över EU hösten 2015 och som destabiliserat hela EU och ett antal EU-stater. I Sverige har hela samhällsdebatten förgiftats och det har bidragit starkt till skärpta motsättningar i samhället med mord, våldtäkter och mordbränder i släptåg.

Den fråga många ställer sig är varför den härskande oligarkin iscensätter denna utveckling?

Huvudsyftet tror jag är att slutgiltigt rasera de små europeiska välfärdsstaterna och tvinga in dem i en kraftigt ökad skuldsättning hos oligarkernas banker, för att få resurser att ta om hand alla migranterna och integrera dem. I Sverige beräknas kostnaden för migrationen redan till 70 miljarder kr/år, vilket underminerat andra behov inom välfärden med en nu eskalerande kris för bl.a. sjuk- och äldrevården. Med den ökande inströmningen av arbetskraft räknar oligarkerna även med att rasera den av fackföreningar reglerade arbetsmarknaden. Det senare var det förre statsministern Fredrik Reinfeldt började genomföra med sin kampanj att vi skulle öppna våra hjärtan, efter de instruktioner han fått vid ett möte med Bilderberggruppen strax före sitt tillträde.


Oligarkins makt är än så länge starkast över USA och EU och där är ett stort problem att födelsetalen är de lägsta i världen. Med en enkel demografisk kalkyl kan man konstatera att om den nuvarande demografiska utvecklingen fortsätter, så är snart såväl USA som EU helt marginaliserade i världen. Detta är ytterligare en förklaring till att oligarkin vill importera människor till såväl USA som EU i förhoppningen att de skall kunna integreras och bromsa upp den demografiska utförslöpan. I USA har valet av Trump lett till ett tillfälligt stopp för den politiken och inom EU växer det politiska motståndet genom stora framgångar för invandringsfientliga partier.

Ondskans imperium

Den fråga vi slutgiltigt måste ställa oss, är hur den vackra tanken på en global värld där alla människor lever i harmoni med varandra oberoende av ras, etnicitet och tro, kunnat kidnappas av ett antal hyperförmögna personer för att genomföra en agenda som bara tjänar deras omättliga girighet efter mer ekonomisk makt? Hur har den globala tanken kunnat bli den främsta drivande kraften bakom nästan alla krig och folkmord i vår tid?

Som utvecklingen ser ut idag måste vi försvara vårt folkstyre och vår nationella självständighet mot oligarkins försök att tvinga in oss i sitt globala imperium. För svensk del representeras detta imperium främst av ett allt maktfullkomligare EU och NATO.
Text. Lars Bern • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post135

The only thing we have to fear is fear itself.”

PolitikPosted by Leo Thu, October 05, 2017 17:34:15Jag bara MÅSTE dela denna insiktsfulla text från en kvinna i USA.

Jo, jag vet att många upplever mig som en otacksam gnällspik, när jag delar annat än gosedjur, mat, blommor, fester, Jack-ass sekvenser etc - här på Facebook. MEN ->

NU FÅR DET BANNE MIG VARA NOG!

är kvinnans överskrift i sin text - och JAG kan med lätthet översätta många delar av texten att gälla även för vårt land, dvs Absurdien (eller som de säger internationellt om landet - Swedunce) -Här kommer den långa texten på engelska.

LÄS - för tusan och TÄNK efter!!!!

Enough
Three days ago, I traveled to Paris via train from the Marseille train station. I arrived the evening before my trip, as I had a mid-morning train. That night in my hotel, I was overcome with panic – so much so that I had thoughts that the hotel might be targeted for a terrorist attack. I paced about my room, glancing out the window wondering about exit strategies, and then breathing deeply to calm my nerves. I got into bed only to realize I was shaking. My heart was beating so intensely I could feel it. I told myself that my imagination was out of control.

That voice that speaks to me – that soft, guiding voice – whispered, “Pray for protection.”

That comforted me and confused me. Was I not protected? Did I need extra help? Was that proof of my sense of warning? I was not imagining after all. I was on high alert.

I had a horrible night’s sleep, waking up with every noise I heard. I was dressed by 6:00 for a taxi call at 9:00. I walked into the train station at 9:00 and noticed my hands were ice cold. The track for the Paris 10:05 train was not yet posted. I paced around the train station, unable to sit. I knew – I absolutely knew – something brutal was going to happen at the Marseille train station that day…but when - that morning, that afternoon…that evening? And what would it be? Someone running up to an unsuspecting stranger with acid aimed at her or his face? Or maybe a bomb? My stomach was cramping from stress.

What do I do? Tell the police that I am a clairvoyant and be on alert today for an attack? Today something is going to happen – I know it. Finally, the track for my train was posted and I headed to Paris. I learned later that day about two women being attacked by a man with a knife – he slit the throat of one woman and stabbed to death the other.

I arrived home yesterday to news of the slaughter in Las Vegas. That I did not see or sense occurring. But nothing surprises me anymore – not even an act of evil on that massive a scale. And that’s what now keeps me awake at night – that I am not surprised. And why is that? Why do acts of evil – and they are acts of evil – no longer shock me?

This morning I am listening to the newscasters speak about gun control and the lack of backbone that politicians have and how the NRA cleverly goes “dark” at times like these – knowing that as usual (as usual) nothing will change. Money will be promised to politician’s campaign treasure chests behind the scenes, buying their silence. Condolences will be offered – and prayers of course, as if one of them will actually spend a second in prayer for any of the lives lost and the horror generated by such events. (Fifty people were shot over the weekend in Chicago, by the way. That’s just become one of those weekly statistics around my hometown.)

This mounting madness is not about guns. The cowardly, money-grabbing, weak, spineless politicians are right about that. Guns are the result of a population that lives, eats, breathes – and believes – the endless diet of fear-based spin it has been fed since 911 about the world “out there” and impending invasions from evil foreigners and propaganda fueling hatred between the various different types of Americans: Black and White, Democrat and Republican, Northern and Southern, Male and Female, Left and Right, Up and Down, Short and Tall – any division you can think of, really. What it amounts to is this is a cracked and broken nation in which brother and sister citizens have been turned against brother and sister citizens. And as Abraham Lincoln so wisely said, “A nation divided against itself cannot stand.”

And in our hearts and souls – we know that. And we feel that fear in our souls, most of all. We are suffering a soul sickness – perhaps soul shock or soul numbness. Or maybe too many people no longer trust that anything changes when they engage the power of their soul. I am not speaking about religion. I no longer deal with religions. The soul is a religion-free force. It has never had a religion. It dwells in a cosmic power zone. But if you don’t know that…well, some people grab their guns to deal with the desperation of powerlessness. Shooting someone – anyone – they believe, will resolve this fear.

But who is out there to inspire the souls of Americans? When is the last time Americans have heard someone speak soul words of inspiration and wisdom?

Let me remind you of the greatness that once came from American leadership:

“Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.”
~ Abraham Lincoln

“America will never be destroyed from the outside. If we falter and lose our freedoms, it we be because we have destroyed ourselves.”
~ Abraham Lincoln

“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”
~ John F. Kennedy

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”
~ Martin Luther King, Jr.

“In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”
~ Martin Luther King, Jr.

“Unless a man is master of his soul, all other kinds of mastery amount to little.”
~ Theodore Roosevelt

“The only thing we have to fear is fear itself.”
~ Franklin Delano Roosevelt

American Presidents and social leaders were once known for having souls of philosophers. They were men of courage and vision and the led America from one era into a better one. They inspired and uplifted Americans because grace flowed from them and into the souls of Americans. They seemed to rise out of the soil of our nation when we needed them. They were also a reflection of our collective souls – all of our leaders reflect who we are. All of them speak to us about what we have become – and the choices we must now make as we go forward.

It is clear to me. We must “Make American WHOLE again.” We must retrieve our soul. It is shattered and fragmented from decades of fear. And we cannot tolerate – we must not tolerate – the deliberate, calculated strategies to keep us drugged, shattered, and divided any longer. Politicians are right: Guns are not the problem – THEY ARE.

Enough.

Caroline Myss

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post133

Muslimer = Bästa aveln för EU

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 18:56:59


Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska ”flyktingar” kan flöda fritt över våra gränser? Svaret får du i den här artikeln.

Har du hört talas om Barcelona Avtalet – Trodde inte det heller, det är det inte många som har. Ladda ner AVTALET

BAKGRUNDEN TILL BARCELONA AVTALET

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur dagen – en viktig semestertid för judarna
– Då attackerar muslimerna igen. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade en joker i rockärmen, oljan!

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Dessutom producerades en lista över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Frankrike som nyligen hade förlorat sina kolonier och status som stormakt såg en möjlighet att återigen spela en roll på den internationella arenan. Frankrike övertalade 9 andra EU-länder att gå arabländerna till mötes genom att inleda ett närmare samarbete och en union på lång sikt.

Argumenten för detta samarbete var:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
 • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

1974 var grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen lagd.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET

1995 kom så Barcelona avtalet , som lade grunden för länderna runt Medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om Medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelona avtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemligt och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Journalister i massmedia fick/har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

ISLAMISERINGSPROCESSEN

De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Arbetsgången är som följer:

 1. ISESCO producerar olika policydokument med önskemål i form av rapporter, resolutioner och rekommendationer.
 2. Dessa dokument sprids via kontaktmöten, påminnelser och löpande uppföljning för att pressa igenom sina perspektiv i EU.
 3. Byråkraterna i Bryssel överväger de krav som är genomförbara utan alltför mycket motstånd eller uppmärksamhet.
 4. Rekommendationerna och direktiven skickas sedan till de nationella regeringarna i EU och EES-länderna.
 5. Sedan är det upp till den politiska ledningen i varje land att genomföra dessa direktiv.

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EUs många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Efterfrågan på utbildning av imamer i Europa är en av de äldsta krav från ISESCO. University of Tübingen, som grundades år 1477, var en av fyra tyska universitet som öppnade sin egen fakultet i islamisk teologi 2012. EU stöder dessa 4 fakulteter med 160 miljoner.

Även i vårt land arbetar man hårt för att öppna sina egna förmågor för utbildning av imamer.

I Tyskland är mer än 400 kyrkor stängda sedan 1990. Under samma period, har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns där 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Parallellt, kristendomen marginaliseras och svenska media har tidigare skrivit om att korsen avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. Under 2010 ökade siffran till 40 miljoner muslimer. Prognoserna som beräknas utifrån födelseökningen i muslimska familjer pekar på en ökning med 100 miljoner muslimer i EU innan 2050.

Media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxt i vårt land och dokumenterat att omkring 2050 kommer muslimer att vara en majoritet i Sverige.

Vad vi i praktiken ser är en etnisk rensning av befolkningen i Europa och Sverige under ett par generationer.

Men eftersom de traditionella medierna styrs av den politiska eliten når ingen information om denna utveckling ut till majoriteten av befolkningen.

Domedagsprofeter säger och menar detta:

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi lever i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer att förvandlas till ett helvete på jorden som leds av islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se den dagen islam kommer i majoritet.

Låter detta för hemskt för att vara sant? Det bara INTE kan vara så - muslimer är ytterst vänliga och fredliga människor... fråga t.ex vår Statsminister, som bara 'älskar S-Audi".

SÅ - och förhoppningsvis INTE--->

Detta kommer INTE ske under VÅR levnadstid, men det KAN bli våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer DÅ ALDRIG att förlåta oss för vårt svek, dvs OM de överlever.... • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post132

Rika mot fattiga i asyl

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 11:43:01
Det har skrivits spaltmeter om vårt lands asyl och integration - och särskilt utpekat vad såväl asylärenden och integration - KOSTNADERNA för landet med massinvasionen medför:

MEN.

Det är viktigt att påpeka att MERPARTEN av kostnaderna är i form av löner till dem som arbetar inom branscherna, samt ersättningar till kommuner och enskilda företag/personer som gör insatser/ jobb för såväl inom asylverksamheten, som den konkreta integrationen i vardagen.

OCH
Jag är klart medveten om att det finns giriga lycksökare och vidriga personer inom delar av integrationsverksamheten - MEN det är EN baksida i en marknadsfri ekonomi som vår Monarkidemokrati - erbjuder i rofferi utifrån inhuman syn. Mammon är en stark drivkraft - både för dem som illegalt smugglat personer hit - och de som vill tjäna stora hackor på samma personer - via våra skattepengar!

Kostnaderna - dvs pengar - går självklart INTE rakt ner i de asylsökandes fickor - utan det är vårt lands ineffektiva system som slukar pengarna, dvs landet var och är inte förberett för att ta emot så många asylsökande ( kanske flera 100.000) under så kort tid. Osmidigheten i att vilja vara den STORA HUMANA STORMAKTEN hos våra politruker - gnisslar mer än gångbart - om och hur de möjligheter som landets myndigheter, regioner och kommuner kan verkställa - vad den beslutande makten - menar är korrekt! Det finns väl ingen, som anser att dagens integration - flyter på - med flow!

Det kanske hade varit bra, bättre och bäst för landets myndigheter, regioner och kommuner - OM politrukerna beslutat om en mera anpassad mottagning av nya svenskar - OCH valt att satsa de pengar som tvingande måste läggas på asyl - och integrationsverksamheter - OCH i stället valt att prioritera landets "egna" behov, såsom förlossningsvård, akutmottagningar och inte minst landets polisiära tillstånd (försök se en verklighet bort nuvarande Rikspolischef)

MEN – si det hade inte gått!!!

För då hade politrukerna indirekt ifrågasatt asylrätten, som Sverige varit med om att underteckna!! SÅ – frågan är snarare OM landet ska fortsätta att följa/acceptera människors asylrätt – med allt vad det innebär av solidarisk ”humanpolitik” - även om kanske merparten av de som söker asyl varken kan läsa eller skriva – dvs kunna förstå asylrätten. FÖR inte kan det väl vara de asylsökandes ”fel” – att de kostar de stora summor som det medför att bedriva verksamheter i vårt land – som emanerar från bristande kommunikation mellan statens beslutande organ och dess verkställande instanser – MEN inte minst landets befolkning.

Nu blir jag säkert påhoppad – när jag tar upp som nedan:

Jag är klart medveten om att mitt resonemang nedan kan uppfattas som att inte blanda ihop äpplen (dvs vi vanliga medborgare) med päron ( landet grädda) – MEN:

Vad händer om vi tar in följande i landets Resultaträkning och balansräkning (huvudbry som M Andersson) ?

Jobbskatteavdraget – kostar i runda slängar runt 100.000.000 .000 (100 miljader) per år i uteblivna skatteinkomster – och som mest (nästan enbart) gynnar höginkomsttagare. Detta skatte avdrag bör, som jag ser det påverka landets sociala välfärd, dvs annat än egen konsumtion. Jag är medveten om att detta är en vattendelare inom den politiska skalan, men mest krav från dem som är den egentliga makten i landet bortom marionetterna i S-regeringar.

Om du vill, så kan vi titta på t.ex RUT-avdragen på bortåt 20.000.000.000 (20 miljarder) per år tar bort från statsinkomsterna. Jag har en insikt att merparten av RUT-avdragen görs av personer med ytterst god privat ekonomi, dvs egentligen har konkret råd att betala fullt ut för jobben.

Även ROT – avdragen (som ingår i summan ovan) medför att skattepengar betalar arbeten, som inte alltid kan ses som förbättringar i fastigheter. Det finns exempel på att ROT används för enskilda poolbyggen och ombyggnader av semesterhus i Spanien etc.


Det jag skriver nu – vill ytterst få inse och göra något åt – och jag betraktas väl i och med jag skriver det som kommunist!

Idag äger de 15 – ja femton – rikaste familjerna i Sverige tillsammans över 3.500.000.000.000 (3500 miljarder) – vilket är lika med 4 gånger hela den svenska statsbudgeten!!! Jag är medveten om att ingen kan påverka detta förhållande – men ur och som en naiv och absurd tanke – hur bara en pytteliten skatteomfördelning av dessa enorma rikedomar, skulle kunna påverka den sociala välfärden i vårt land… MEN – det är ju en hypotes lika banal, som att tro att det går att simma till månen!!!

SLUTLIGEN

SÅ – det finns mycket att göra – t.ex att staten (läs politrukerna) ser sig ansvarstagande att inte tillåta att landets banker mer eller mindre kränker och ”manipulativt våldtar” kunder genom absurda avgifter – med motiveringen att bankens aktieägare kräver detta!!!

SÅ – den intrikata frågan är ju: VEM – är aktieägare i bankerna??? VARFÖR – behövs inte ställas – för dessa personer ser inte begreppet SAMHÄLLE – som humant och som en synergi för alla som omfattas inom begreppet… MEN – samma personer kan högljutt klaga på att vården av anhörig är utom all kritik – att Polisen inte utför sin uppgift etc etc.

Jag inser att vårt land – aldrig har varit ett humant land – och aldrig heller kommer att bli det– då alltför många människor inte är beredda att värna om sina medmänniskor och inse att ensam aldrig är stark – utan vi alla ingår i en gemensam energi – i att värna om önskan att vilja och kunna leva i ett anständigt samhälle. Vi har inget sådant samhälle idag, dvs Sverijens värdegrund har allvarligt krackelerat
TILLÄGG kl 14.15 - Om bigami som lagligt i Sverige och rätt till 3 bostäder:

SD AVSLÖJADE ATT:

LÄGENHETER FÖR 14 MILJ TILL NYANLÄND MED TRE FRUAR och 16 barn!

SD i Nackas avslöjande att kommunen inhandlat 3 st lägenheter för 14 miljoner kr till en nyanländ man med tre fruar har skapat väldig uppståndelse.

SD rasar mot hanteringen och frågar sig om månggifte är ett godkänt familjeförhållande att ansöka om bistånd och varför man spenderat kraftigt av skattebetalarnas pengar på nyanländas boende samtidigt som ungdomar inte kan flytta hemifrån, äldre får leta bostad på blocket och många får hoppa runt i andrahandsbostäder

– Ett vansinnigt sätt att hantera kommuninvånarnas pengar på, säger David Berqvist (SD) till SVT.

Nacka har sedan i fjol köpt bostadsrätter för 305 milj kr och en majoritet hyrs ut till nyanlända, uppger SR.

Kommunalråd Mats Gerdau (M) skyller på S-MP-regeringen.
– Jag är lika frustrerad som alla andra över detta. Staten tvingar oss att ta emot och ordna bostad för 370 flyktingar i år. En del menar att vi kan strunta i lagen. Jag kanske är lite gammalmodig, men jag tycker att man ska följa gällande lagar. Vi kan inte göra som Transportstyrelsen och välja vilka lagar man ska följa och vilka man ska strunta i. Jag tycker att skatten är för hög, men betalar den ändå. Vill man ändra, så får man byta regering. Och det hoppas jag sannerligen att vi gör snart, säger Mats Gerdau (M)

Han förklarar att de nyanlända inte får bostaden och att det är fördelaktigare för skattebetalarna att lägenheterna köps än hyrs.
- Ingen FÅR någon lägenhet, utan bara hyra den i två år, det finns inget besittningsskydd. Det blir oftast ganska trångt, man får dela bostad. Efter två år, när den sk etableringstiden är slut, ska man ta sig in på bostadsmarknaden som alla andra. Bostadsrätter är sannolikt det bästa rent ekonomiskt eftersom vi ska sälja dem när behovet minskar om 2-3 år och då sannolikt med vinst, säger Gerdau.

S skyller dock på Moderaterna och betonar att Nacka har inget kommunalt bostadsbolag då allmännyttan sålts av.
– Det är en dålig bostadsförsörjningsplan från den moderata ledningen. Man borde bygga fler hyresrätter så att kommunens ungdomar och våra äldre har någonstans att flytta, och som också ger kommunen större handlingsfrihet när det gäller tex nyanlända, säger Khashayar Farmanbar, S-kommunalråd i Nacka till Metro

Migrationsminister Helen Fritzon (S) reagerar mot uppgifterna om månggifte och vill utreda saken enl SVT. Det skall betonas att lägenhetsfrågan är inte de nyanländas fel utan de följer bara det som anvisats av kommunen.

ANALYS
Höstbudget och misstroendeförklaringar i all ära men SD:s avslöjande i Nacka om lägenheter för 14 milj till en enda familj och månggifte skapar mycket större svallvågor bland väljarna där politik diskuteras som mest - på Facebook.

Opinionsmässigt finns det inga möjligheter i hela världen för någon partiledare att förklara detta i tex kommande partiledardebatter på ett sätt som kan få gemene man att tycka att det är rimlig hantering. Det är ett typexempel på hur beslut i teorin får oanade konsekvenser i praktiken.

Moderaterna skyller på regeringen och på lokal nivå riktas kritik mot Moderaternas för utförsäljing av allmännyttan. Det är naturligt att rika kommuner tar sin del så att inte enbart landsbygds- och förortskommuner berörs men hur man än vrider på det påverkar sådant här sannolikt opinionen och ökar både politikerföraktet samt leder till en negativare intällning till processen av de nyanlända kopplat till bidragshantering, vilket redan är en fråga som skapar ständig debatt. • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post131

prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

PolitikPosted by Leo Thu, September 07, 2017 14:06:29Svenska myndighetschefer har enligt lång svensk tradition varit tillsatta för att med oväld utföra det uppdrag myndigheten har ålagts. Det har förutsatts att myndighetsutövningen sker i enlighet med gällande lag, utan hänsyn till personliga politiska preferenser eller försök till yttre påverkan. Detta utgör en synnerligen väsentlig del av rättsstaten i sig.

Det vi under senare år ser är hur generaldirektörer låter sitt agerande styras av just personliga politiska preferenser, samt hur man blivit allt mer lyhörd för påverkan från massmediala politiskt korrekta trender.

Denna utveckling leder till att gränsen mellan politik och myndighetsutövning suddas ut, till att myndigheter de facto förvandlas till delar av politiska departement där gränsen mellan opolitiska tjänstemän och politiskt tillsatta makthavare likaledes suddas ut.

Den ledstjärna som styr myndighetsutövningen bli inte längre gällande lagar och regler, utan i ökande grad vänskapsband och vänskapskorruption, utövad inom slutna system enligt personliga politiska preferenser. Systemet befästs av att det sprider sig nedåt i organisationen, av att underordnade blir lyhörda för vad som främjar deras karriärvägar.

Ett utpräglat och allt mer förfärande exempel är den svenska polismyndigheten, där rikspolischef Dan Eliasson på ett fullständigt häpnadsväckande vis har tillåtits utveckla egna principer för hur svensk lag skall tillämpas, principer som visat sig vara förödande både för poliskåren och för det svenska samhället.

Merparten av den svenska befolkningen anser nog, fortfarande, att polisens främsta uppgift, i enlighet med lagen, bör vara att bekämpa brott och att säkerställa medborgarnas trygghet. Mera specifikt anser man nog, fortfarande, att poliser som bevittnar bilbränder bör ingripa för att genast avbryta den brottsliga verksamheten och att skyndsamt lagföra brottslingarna. Framför allt anser man nog, fortfarande, att det är helt avgörande att poliser inte viker undan för kriminell våldsutövning, att det inte är acceptabelt om kriminella tillåts frita kumpaner som blivit arresterade, och i synnerhet inte om kriminella släpar ut polismän ur polisbilar och sedan kör iväg med deras fordon.

RiksPolis(chef ?)Eliassons tolkning av polisens uppdrag går emellertid i stället ut på att man skall söka dialog, och att förövarnas påstått traumatiska bakgrund måste placeras i fokus. Polisarbete blir synonymt med att grilla korv med de kriminella, och att dela ut armband till flickor som riskerar att utsättas för brutala gängvåldtäkter.

Fallet med de skäggiga afghanska ”barn” som demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm utgör ett särskilt skrämmande exempel på hur polismyndigheten de facto har abdikerat sitt primära ansvar gentemot medborgarna.

Enligt lagen är deras situation glasklar. De har fått utvisningsbeslut som överklagats och fastställts. De har inte längre rätt att vistas i landet. Polisens roll borde vara lika glasklar. ”Barnen” borde snarast tas om hand och förpassas ur riket. Detta är vad medborgarna har rätt att förvänta sig, och det är vad dåvarande inrikesministern Anders Ygeman ställde i utsikt när han utlovade att 80 000 migranter utan asylskäl skulle utvisas.

Det som sker i praktiken är dock att polisen förhåller sig passiv. Man upprätthåller ordningen runt ”barnen”, och är snar att ingripa mot manifestationer från ”rasister”. Att verkställa lagliga beslut om utvisning är dock alltför politiskt känsligt. Utfallet av denna passivitet kommer sannolikt att bli att ”barnen” till slut ges rätt att stanna, att regeringen föredrar att åsidosätta både lag och domstolsbeslut, framför att löpa gatlopp i politiskt korrekta medier.

Trots en allt hårdare kritik, inte minst inifrån den egna organisationen, trots att Eliasson utmålats som en av de sämsta polischeferna i modern svensk historia, trots detta valde inrikesminister Ygeman in i det sista att hålla en skyddande hand över sin partibroder och tidigare statssekreterarkollega.

Konsekvenserna av denna vänskapskorruption har blivit en förödande demoralisering, och ett strömhopp från poliskåren som gör att regeringens tal om en massiv utbyggnad av polisorganisationen höljs i ett löjets skimmer. Trots att inträdeskraven till polishögskolan sänkts rejält hade man vid senaste intagningen 100 lediga platser.

Effekten är inte bara att poliskåren snarare än att byggas ut i praktiken kommer att krympa. I takt med att avhoppade äldre erfarna poliser i ökande grad ersätts av yngre nyutexaminerade reduceras också dess effektivitet. Under tiden växer antalet särskilt utsatta områden där de kriminella gängen dominerar, och det blir alltmer tveksamt i vilken grad brottslig verksamhet längre är de facto straffbar.

Dan Eliasson förblir dock orörbar. Han är, som det heter i Italien, prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post128

Spelet - borde ge rött kort!

PolitikPosted by Leo Sun, August 27, 2017 12:45:19
När spelet är allt

Goda politiker måste vara skickliga spelare utan att för den skull låta spelet ta över politiken. Och de måste ha förmågan att i kritiska lägen sätta gemensamma intressen framför egna. De nuvarande partiledarna klarar inte detta test.

Med ett år kvar till valet har den politiska säsongen rivstartat med initiativ till höger och vänster, ledningskollaps hos Moderaterna och fortsatt hot om misstroendeförklaring mot försvarsministern när riksdagen har öppnat den 12 september. Men mitt i denna dramatik med knivskarpa motsättningar mellan block och partier finns det anledning att fundera över fenomenet i sig självt: Politik.

Begreppet, från grekiskans politikós, brukar med utgångspunkt hos Aristoteles definieras som statskonst, närmare bestämt konsten att vinna och utöva offentlig makt för att lösa samhällsproblem. Hur står det egentligen till med den konsten i dagens svenska politik? Och går det att skilja på god och dålig politik utan att blanda in värderingar i bedömningen?

De flesta är nog överens om att god politik, oavsett ideologisk inriktning, måste rymma ingredienser som ärlighet, välvilja och respekt för processen. God politik förutsätter därmed politiker som kan höja sig över kortsiktiga futtigheter och ta ett övergripande och konstruktivt ansvar för samhällsutvecklingen.

God politik i denna strikta mening handlar alltså mer om kompetens än om åsikter. Socialdemokraten Göran Persson och hans efterträdare som statsminister, moderaten Fredrik Reinfeldt, väckte starka ideologiska antipatier hos sina motståndare, men knappast någon skulle komma på tanken att avfärda dem som politiskt inkompetenta.

Annorlunda uttryckt: goda politiker måste vara skickliga spelare utan att för den skull låta spelet ta över politiken. Och de måste ha förmågan att i kritiska lägen sätta gemensamma intressen framför egna.

De nuvarande partiledarna klarar inte detta test, vilket mer än något annat förklarar det kaos som kännetecknar den politiska och parlamentariska situationen. Det gäller såväl oppositionen som regeringen. JAG är allvarligt orolig för den "köpte C-ledaren", som i mina ögon sätter sig själv (narcissistiskt) - i strävan att bli statsmini - än "det bästa för folket". C - är för mig och mest numera ett utpräglat storstadsparti - UTAN folklig förankring.

Det ser mörkt ut för Moder Svea (Anne Löwe) inför framtidens dörr !!!

Allra tydligast är det i två frågor: den borgerliga alliansens överilade användning av grundlagens misstroendeinstitut och den rödgröna regeringens taktiserande om vinster i välfärden. I båda fallen har spelet fått tränga undan ansvaret.

Det är politik mot bättre vetande – och mycket sämre än så kan politik inte bli.

I alla händelser betyder regeringens vägval att det är omöjligt att ta Stefan Löfven på allvar när han talar sig varm för blocköverskridande samarbete.

Så ser det ut över hela linjen: ansvaret är ingenting, spelet är allt.

Väljarna är inte imponerade. Socialdemokraterna ligger parkerade i närheten av det blygsamma valresultatet på 31 procent, och Moderaterna har tappat nästan en tredjedel av sina väljare, ett ras som nu lett till Anna Kinberg Batras avgång som partiledare. Och hon föll, helt följdriktigt, på eget spel: den principlösa öppningen mot Sverigedemokraterna - eller kan det vara andra krafter som vill ha bort henne - till förmån för AL??? Jag är övertygad om att så är fallet, dvs att AL stöttas av "Världsregeringens hejdukar"

Den enda politiska kraft som gynnas av detta politiska spelmissbruk är just SD, ett s.k. hatparti som de andra, på mycket egna grunder, säger sig vilja bekämpa - mot den stora skara av svenska folket (dvs sk lantisar utanför Stock Homes tullar)

Det senare är beklämmande att se - knappast värdigt i ett land som säger sig vara en öppen demokrati...


 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post119

Annie = Ny StasiMinister

PolitikPosted by Leo Fri, August 25, 2017 15:23:35

Grattis Annie Lööf!


RÄDSLA - banar vägen för en Världsregering!

Nu har du bjudits in av Bilderberggruppens ständiga medlem, Wallenberg, att på allvar bli en del av etablissemanget. Du har fått inbjudan för att du visat att du till fullo stödjer samma agenda som globalisterna och du anses därför ha potential att tjäna dem väl. Du har valts ut och kan från nu räkna med att få allt stöd att lotsas fram till en ledande roll. Där kan du tjäna dem, inte svenska folket, precis som du gör idag. Många har varit före dig. Denne man är mest trogen i sin roll som CIA-agent - och den självklare mästrande magistern! Carl Den Store Bildt - Mannen, som skapade Sveriges första inbördeskrig - sedan 1500-talet! Woah - häftigt att sätta upp på sin Wall-of-Fame på lantgodset i Virginia i USA! Carl Bildt har deltagit 14 ggr sedan 1992 i Bilderbargsmöten. Vill du ha mera insikt - läs böcker av Anders Jallai om BilderBergsMötet i Grisslehamn.Svenskt deltagande på Bilderbergmötena

Tage Erlander var där 1962, Olof Palme 1965, 1973 och 1984, Gunnar Sträng 1973, Thorbjörn Fälldin 1978, Mona Sahlin var där 1996, Stig Larsson 1994, Björn Rosengren 1999, Fredrik Reinfeldt 2006, Anders Borg 2007, Maud Olofsson 2008, Jan Björklund 2009, Stefan Löfven 2013, Tove Lifvendal 2014, Mickael Damberg 2015 och Magdalena Andersson 2016.

Familjen Wallenberg tillhör styrgruppen och har själva eller genom representanter deltagit i ca: 60 möten.

Deltagare från svenska storföretag är vanligt som Percy Barnevik och Carl-Henric Svanberg. Även nuvarande kung Carl XVI Gustaf har deltagit år 1995. 2017 1-4 juni i Chantilly, Virginia i USA är det då dags för Annie Lööf att invigas i klubben.

Länge ett hemligt sällskap

Fram till mitten av 90-talet kallades de som påstod att detta möte ägde rum för ”konspirationsteoretiker”. Idag kan man inte längre hålla mötena i det fördolda. Enligt flera källor sade David Rockefeller på ett möte i Baden-Baden 1991 att:

”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, tidskriften Time och andra som deltagit i dessa möten och respekterat löftet om diskretion i 40 år. Det skulle ha varit omöjligt förr oss att utveckla vår plan för världen om vi varit föremål för publicitetens starka ljus under dessa år. Världen är nu mer sofistikerad att marschera mot en världsregering.”Anthony Holder
, The Economist, City of Londons megafon, sade:

“Bilderbergarna har tagits bort från vår lista över arbetsuppgifter för många år sedan på order av styrelsen”

William Glasgow, Business Week, skrev:

“Vi är knappt medvetna om Bilderbergarnas existens och rapporterar inte om deras aktiviteter”.

Ett av flera hemliga sällskap som existerat länge

Det är värt att notera att Bilderberggruppen, som bildades 1954 ( av kronprinsen av Holland), bara är en av flera olika liknande grupper där eliter bjuds in men där en inre kärna koordinerar och styr arbetet. Vi har brittiska The Round Table, Council on Foreign Relations och Trilaterala Kommissionen. Utöver dessa finns inre grupper vars namn vi inte helt känner till.

Vill styra utan att synas

Sedan 1996 har dessa olika hemliga överstatliga och ofta internationella nätverk granskats allt hårdare. Huvudskälet är Internet som tillgängliggjort information där det är möjligt att dubbelkolla och stämma av olika källors giltighet. Vi är idag helt säkra, det är således ingen konspiration, att syftet från början har varit att påverka politiken utanför den folkliga kontrollen. Prins Bernhard av Nederländerna som är grundaren sade:

”Det är svårt att omskola människor som har vuxit upp med nationalism till idén om att lämna ifrån sig delar av sin suveränitet till överstatliga organ.”

Nämns inte i medierna

Länge omnämndes dessa grupper aldrig men idag rapporteras pliktskyldigt om dem ibland också i etablerade medier. Man nämner dock aldrig något om dess egentliga syfte – en världsregering där nationer och folk upphör att existera och där mänskligheten sedan styrs av ett fåtal. Skälet att man så länge kunnat hålla sig borta från uppmärksamheten är att etablerade medier ägs av samma kraftfält som också figurerar i dessa grupper.

Bilderbergarnas mål

En internationell identitet, centralisering, kontroll av folket, skapa konflikter och rädsla för att ta bort tryggheten, centraliserad kontrollerad utbildning, överstatlighet och gränslöshet, överstatliga försvarsallianser och handelsavtal, en världsregering, beroende av staten där de lydiga belönas och de andra på sikt utplånas.

Ett demokratiskt problem

Det är ett enormt demokratiskt problem att ledande befattningshavare bjuds in till hemliga sällskap där de träffas och bildar konsensus om vart världen är på väg. Det är ett problem därför att vi (foket via våra folkvalda) saknar insyn. Det är ett problem därför att lojaliteten inte längre finns hos det egna folket. Den som vill göra karriär kan inte tjäna det egna folket eftersom man då aldrig ens blir inbjuden och tappar allt stöd i etablerade medier, näringsliv, universitetsvärlden, o.s.v.

Tre metoder att centralisera

För de som sitter i toppen är centralisering inget problem, det är lösningen. Det kan antingen ske genom a) gränslös frihandel och kapitalism, det leder med tiden till allt större företag och dominans av ett fåtal b) fabiansk socialism d.v.s. att samhället uppnår total kontroll över individen men med ”mjuka” metoder där alla makt också koncentreras till toppen c)Kommunismen där man med våld rensar ut omgående och nationaliserar individers tillgångar, vilket snabbt leder till centralisering av makt och dessutom skär man huvudet av motståndet omgående genom att rensa ut befintliga samhällsbärande eliter.

Kommunismen i Ryssland är ett utmärkt exempel där allt nationaliserades utom amerikanska företag med länkar till dessa hemliga sällskap och makthavare. Istället erbjöds dessa företag att ta över. Idén om att folket skulle få alla tillgångar om de ges till politikerna är därför, minst sagt, befängd.Det enda samhället som är starkt och motståndskraftigt är där individerna är starka mentalt och fysiskt, har god hälsa, kan försvara sig, är patriotiska, har bra utbildning, kan tänka själva och där allt fler med tiden kan bygga upp en egen förmögenhet. Detta system hatar medlemmarna i dessa organisationer. Alla system som centraliserar makt och försvagar individen gynnar dem eftersom, oavsett vad det kallas, är det de som är i toppen av pyramiden. Kanske kan vi säga att för att vinna måste vi ”riva pyramiderna”.Ett starkt kluster oberoende av folket

Dessa olika hemliga sällskap är grunden och främst den inre kärnan i dem. De ledande medlemmarna är med i flera av grupperna. De skulle aldrig kunna nå sina planer om de inte också hade inflytande i övriga samhället och förutom etablerade medier, som man själva äger, sponsrar man ett stort antal olika s.k. NGO’s och tankesmedjor som hjälper till att föra ut budskapet. Politiker har genom åren rensat ut inom myndigheter och den akademiska världen, annars får de inte de hemliga gruppernas stöd, vilket gjort att alla samhällen i västvärlden idag genomsyras av samma tankar och har samma agenda som dem. Politiker tillsätter också till militären, polisen, säkerhetstjänsterna (CIA, Pentagon, MI5, MI6, SÄPO, Försvarsmakten, Polisen) så vidden av detta är inte svår att förstå.

Det har idag hållit på så länge att denna makt, även om den kanske inte har en enda bevisbar punkt, utan är mer flytande, är så stark att de flesta som vill nå makten måste anpassa sig till den, så också Annie Lööf.

Styr politiken

Varje president i USA är själv eller genom ombud medlem och varje president omger sig med ett häpnadsväckande antal på de ledande posterna som har anknytning till en eller flera av sällskapen. I USA är det därför korrekt att säga att det är dessa hemliga sällskap som styr politiken, inte presidenten. Så har det varit i åtminstone 100 år.

Sverige är ett land som idag är enormt amerikaniserat. Därför är inflytandet från dessa grupper mycket stort i Sverige. Ledande för Sverige har varit Wallenberg, Bonnier och det Socialdemokratiska Partiet (men på senare år också Alliansen). Det första Bilderbergmötet i Sverige hölls 1962 i Saltsjöbaden. Deltog gjorde:

Sven Aspling, (S), Erik Boheman, (L), Tage Erlander, (S), Arne Geijer, (LO), Gunnar Heckscher, (M), Gunnar Lange, (S), Bertil Ohlin (L) och Marcus Wallenberg jr.

1973 hölls mötet i Saltsjöbaden och deltog gjorde:

Anders Björgerd, Sydkraft, Rune B. Johansson, (S), Hugo Lindgren, SEB, Olof Palme, (S), Gunnar Sträng, (S), Nils Svensson, Götaverken, Krister Wickman, (S) och Marcus Wallenberg jr.

1983 var det dags igen, också denna gång i Saltsjöbaden. Deltog gjorde:

Sten Gustafsson, Saab-Scania, Kai Hammerich, Saab-Scania, Lennart Johansson, SKF, Assar Lindbeck, nationalekonom (S), Kurt Nicolin, SAF, Claes-Erik Odhner, ekonom LO, Olof Palme, (S), Stig Synnergren, ÖB, Anders Thunborg, (S), Hans Werthén, Electrolux och Peter Wallenberg.

2001 fick Sverige agera värd igen. Denna gång i Stenungssund och deltog då gjorde:

Percy Barnevik, Investor, Tom Hedelius, SHB, Leif Johansson, Volvo, Leif Pagrotsky, (S), Lars Ramqvist, Ericsson, Michael Treschow, Electrolux, Jacob och Marcus Wallenberg.

Slutsats

I juni 2017 åkte Annie Lööf till Bilderbergmötet som i år hölls I USA. Med sig från Sverige har hon Johanna Rosén, Linköpings Universitet och Marcus Wallenberg. Kanske blir hon som så många andra som bjudits in statschef året efter? Mycket tyder på att det är så det är planerat. Helt uppenbart tror man mycket på henne och att hon kan göra nytta för globalisterna.

De här hemliga sällskapen ser vanliga människor som ett problem.

De kan inte bry sig mindre. Henry Kissinger, som under hela sitt liv varit makten bakom kulisserna i USA, har sagt att ”äldre är värdelösa ätare” han har också sagt att rädsla banar vägen för en världsregering. - samt och inte minst: "Det är lättare och mera effektivt att döda 10 mille - än försöka kontrollera dem!"

Henry Kissinger - är född jude!


Svenska samhället har i hög grad anammat samma syn. Folket är ett problem och ett nödvändigt ont man måste styra med en agenda. Sjuklövern, oavsett parti, har för länge sedan glömt folket.

Nu är det så att makten i världen i hög fart förskjuts från väst till öst och från globalism till nationalism. Det kan hända mycket nu på kort tid. I Sverige finns idag en enorm framtidstro, kraft och förmåga inom de förståndiga nya fräscha Sverigevänliga rörelserna. Framtiden för svenska folket ser ljus ut och vägen till en förändring är mycket kortare än de flesta tror och det kan gå snabbt.

Frågan är om Annie Lööf verkligen förstår att hon nu satsar på och lierar sig med dåtidens trötta och desillusionerade ledare? Fria Sidor tror att planen kommer fallera men fördelen för henne är att hon snart kommer få mycket mer tid över för sitt barn. Kanske upptäcker hon då att det är mycket mer värt att vara hemma än att försöka bli omtyckt av gänget på andra sidan Atlanten?

 • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post118
Next »