Leo-Bloggen

Leo-Bloggen

CENCUR - igen IRL i Swedunce

RättssystemetPosted by Leo Sat, January 27, 2018 19:22:42
Jag bara MÅSTE dela raderna nedan...
DU - får såklart TRO vad du vill om innehållet. DET är ditt ANSVAR.
Jag tog mitt ansvar - genom att dela...

Text: Ann Heberlein

I tider som dessa är det på sin plats att påminna om Kurt Baiers begrepp ”the moral point of view”, vilket innebär att moralregler är avsedda för alla, inte bara för den grupp jag själv tillhör. Rättigheter kan inte bara gälla vissa: I en demokrati måste samma rättigheter (liksom skyldigheter) gälla för alla. Yttrandefriheten är ett utmärkt exempel på en rättighet som måste gälla alla om den ska vara möjlig att betrakta som giltig. Det ligger i sakens natur att en yttrandefrihet som bara gäller vissa, angående bestämda företeelser och fenomen, inte är mycket till yttrandefrihet.

Yttrandefriheten är en av de rättigheter som regleras av FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter. I artikel 19 kan vi läsa om envars rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet och frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Det sista påståendet – ”utan gränser” – är inte helt korrekt, eftersom yttrandefriheten begränsas av juridiska gränser gällande exempelvis hets mot folkgrupp. Men – så länge du håller dig inom ramen för lagstiftningen så äger du rätt att uttrycka dig, hysa vilka åsikter du vill, söka, ta emot och sprida information utan ingripande.

I teorin råder yttrandefrihet i Sverige. I praktiken haltar det betänkligt. Vi, som bittert fått erfara att det inte är möjligt att hysa och uttrycka vilka åsikter vi vill eller söka, ta emot och sprida information utan ingripande är en växande skara. Allt oftare hörs krav på att individer med misshagliga åsikter ska skiljas från sitt arbete och anmälningarna med åtföljande avstängning på sociala medier som Facebook står som spön i backen. Jag lägger nu till erfarenheten av att ha fått en crowdfundingkampanj via Kickstarter stoppad efter anmälningar på min lista över inskränkningar i min mänskliga rättighet att uttrycka mig, söka och sprida information utan ingripande.

Det projekt jag sökte bidrag till har titeln ”Våldtäkt och kultur” och är en kartläggning över våldtäkter i Sverige 2012 till 2017. I min projektbeskrivning hänvisade jag till tidigare studier från BRÅ som konstaterar en överrepresentation av män med ursprung i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. Sannolikt var det vad som triggade anmälarna. En del fakta definieras i vår märkliga tid som ”hatfakta” och sanningar görs till ”hatespeech”.

Vi rör oss i en mycket farlig terräng när vi låter enskilda individer och deras preferenser bestämma vad som får sägas och vem som får yttra sig. Kickstarter hade godkänt mitt projekt – att det stoppades har inte med Kickstarters tolkning av sina egna regler att göra utan med anmälarnas illvilliga läsning av mitt projekt. Kickstarter är ett privat, kommersiellt företag och får naturligtvis avvisa vilket projekt de vill, med vilken motivering som helst. Mitt problem här är inte Kickstarter – utan de som anmälde, de som kränkte min mänskliga rättighet att hysa och uttrycka åsikter, söka och sprida information utan ingripande.

Jag tror på samtalet, dialogen, det öppna samtalet. Jag välkomnar kritik, diskussion och debatt – och jag föraktar varenda en som försöker tysta den vars åsikt man inte delar. Jag har under årens lopp varit kritisk till många och till mycket som sagts: men tanken att tysta någon, att förneka någon hennes rätt att uttrycka sig har inte föresvävat mig. Jag har argumenterat för att yttrandefriheten är en rättighet som bör hanteras varsamt och ansvarigt, men att belägga någon med munkavle? Nej.

De fega tangentbordskrigarna, anmälarna som går i flock, de anonyma hatarna vann inte den här gången heller. Jag är inte tystad. Jag tänker inte tystna. Jag kommer att göra min undersökning, skriva min bok och presentera resultatet. Att ge upp ligger inte för mig.

************* SLUT **************

NU när du läst klart . Vill jag tipsa dig om att läsa en bok av Anders Jallai - MÖRDARKOMMANDOT - om Sverige på 80-90 -talet - och om att få folk att sluta andas...  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post168

Är SWE Tryggt???

RättssystemetPosted by Leo Wed, November 22, 2017 18:36:00


VAD säger dessa Lagens beskyddare: Jo, som i bilden nedan:


Idag 2017-11-15 släppte Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och Den reguljära Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) ny statistik angående det som benämns ”brott mot enskild person”. Det är ytterst dyster läsning. Brottskategorin ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Allt fler privatpersoner utsätts alltså för brott, som misshandel, rån, hot, bedrägerier och trakasserier.


Ökningen är tydlig inte minst när det gäller sexualbrott: På elva år har utsattheten för sexualbrott ökat från 0,9 procent till 2,4 procent. Utsattheten för trakasserier har ökat från 4,1 procent till 5,5 procent. Mest utsatta är kvinnor mellan 16-24 år. 14 procent av de unga kvinnorna uppger att de blivit utsatta för någon form av sexualbrott. Detta är naturligtvis mycket allvarligt: aldrig förr har så många personer utsatts för brott i Sverige som nu. Ändå fortsätter delar av det politiska etablissemanget att blunda, och ett antal obotliga optimister fortsätter, med dårars envishet, likt papegojor upprepa lögnen att ”Sverige aldrig har varit tryggare”.

Att både otryggheten och utsattheten för brott ökat stadigt de senaste åren är inte någon nyhet för oss som bemödat oss om att ta reda på fakta, lusläsa BRÅ:s statistik, tala med poliser och jurister. Vi som inte förlitat oss på komikernas och Aftonbladetfeministernas försäkringar om att Sverige aldrig varit tryggare har under alltför lång tid talat för döva öron.

Det kollektiva förnekandet har gett oss mer otrygghet, inte mindre, fler offer, inte färre och större utsatthet, inte mindre. Jag har särskilt intresserat mig för sexualbrott och drabbats av samma chock för varje ny studie eller rapport från BRÅ: anmälningarna fortsätter att öka, fler kvinnor utsätts och de utsatta kvinnorna blir allt yngre.

Den här utvecklingen måste stävjas – och i det arbetet måste vi vända på varje sten, söka all information och pröva alla tillgängliga vägar. Det är lika problematiskt som skandalöst att BRÅ i en kommentar till dagens rapport angående ökningen av brott mot enskild person säger att de inte vet varför brotten har ökat. Varför vet ni inte det? Det är er uppgift att veta det.

BRÅ:s uppdrag är, enligt definitionen på bra.se ”en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.” BRÅ sviker sitt uppdrag när de inte tar fram all tillgänglig information angående ökningen av sexualbrott. Om vi, som samhälle, ska kunna besvara frågan ”varför” måste vi veta ”vem”.

Först när vi vet vem som utför sexualbrott kan vi resonera kring ”vad”, som i ”vad ska vi göra”. Kvinnor har rätt att vara trygga – och i arbetet för kvinnofrid och kvinnors trygghet får vi inte väja för fakta, även om dessa är obekväma. Jag har i flera texter de senaste två åren argumenterat för att uppdra åt BRÅ att utreda orsaker till ökningen av sexualbrott.

Eftersom tidigare forskning angående sexualbrott i Sverige indikerar att män från Mellanöstern och Nordafrika är överrepresenterade vid just sexualbrott är det angeläget att undersöka just den aspekten, alltså gärningsmannens ursprung. Därför välkomnar jag Moderaternas förslag att uppdra åt BRÅ att göra just detta. Moderaterna har flera förslag för att hejda den olyckliga utvecklingen av sexualbrottslighet, som längre straff, ökat stöd för den våldtagna kvinnan och längre preskriptionstid, men det är jus förslaget om att undersöka sambandet mellan etnicitet och sexualbrott som väckt uppmärksamhet. Kritikerna ifrågasätter värdet av sådan kunskap och undrar vad vi ska göra om det visar sig att en ny studie befäster resultaten från tidigare studier, alltså att män med ursprung i Nordafrika och Mellanöstern är kraftigt överrepresenterade vid denna typ av brott. Svaret är att sådan kunskap möjliggör för oss att arbeta med riktade insatser. Så gör man med framgång i både Norge, Danmark och Finland. Ett bra exempel är den så kallade Stavangermodellen. När Vestlandsmetropolen Stavanger, i Norge, drabbades av en påtagligt ökad frekvens av våldtäkter – 20 våldtäkter mellan 2009 och 2011 – undersökte NRK samtliga fällande domar. Det visade sig att 17 av de dömda våldtäktsmännen i Stavanger var av ett annat etniskt ursprung än norskt. En var polack, resten kom från olika länder i Afrika eller Mellanöstern. I en intervju med NRK sade Helge Björnestad, domare vid Stavanger tingsrätt, att han ansåg att det var viktigt att veta vem gärningsmannen var, vilka bevekelsegrunder han kunde ha, vilken bakgrund och vilka föreställningar han bar på, för att kunna komma tillrätta med problemen. Det kan ju handla om kulturella skillnader, om kvinnosyn, till exempel, menade Björnestad.

I Stavanger gav man organisationen ”Hero Kompetens” i uppdrag att utbilda de nyanlända i norsk lagstiftning, kvinnofrid och jämlikhet. Projektet var framgångsrikt, och man lyckades vända en olycklig utveckling och drastiskt minska antalet våldtäkter. Nu hålls liknande kurser för nyanlända överallt i Norge, i syfte att förebygga sexuellt våld. Kurserna informerar om vad som förväntas av alla som lever i vårt västra grannland, om vilka skyldigheter och vilka rättigheter som alla i Norge har. Man vill helt enkelt minska risken för att asylsökande ska begå eller själva bli utsatta för sexuella övergrepp.

Att identifiera gärningsmännen och förstå motivet bakom deras handlingar handlar inte om att stigmatisera: det handlar om att lösa ett problem. Först när vi identifierat problemets orsak kan vi lösa det. Det är helt oacceptabelt att kvinnors frihet begränsas. Likaså är det oacceptabelt att nyanlända inte ges en rimlig möjlighet att förhålla sig till de normer som vi tar för självklara, men som inte är lika självklara överallt.

Jag föreslår att en obligatorisk utbildning i svensk lag, synen på jämställdhet, sexualitet och kvinnofrid genast införs för alla nyanlända. Slutsatsen vi kan dra med hjälp av Stavangerexemplet är att ett framgångsrikt preventivt arbete handlar om att identifiera riskgrupper och vända sig snävt direkt till dem: så vänder man en olycklig utveckling.

Jag föreslår att Sverige, i all ödmjukhet, faktiskt ser och lär av hur våra grannländer agerar. Vi måste revidera den uppblåsta idén att Sverige är bäst i världen på nästan allt. Det är vi helt uppenbart inte.

Ann Heberlein

  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post141

BANKERNA - tar över HELA dig

RättssystemetPosted by Leo Fri, September 08, 2017 12:41:29Swedbank Labs och Handelsbanken Din Ekonomi skriver att tiden NU är inne för att låta DU ska chippas. Bankerna utger sig för att -> de trendspanar, men skapar egentligen chip-trenden själva. Labs meddelar att avdelningens projekt tidigare var hemliga, men att de valt att glänta på dörren.

Text: Torbjörn Sassersson. Fri debattör - som jag delar uppfattning med!!

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån efter att artikeln publicerats. Dessa lades därför till nedan och sist under referenser.

I mitten på 00-talet spreds konspirationsteorin i USA att det fanns långt gångna planer på att bankerna ville chippa alla. Aktivisten och opinonsbildaren Mark Dice skrev att chippet kunde liknas vid odjurets märke, en idé baserad på texter i Bibeln. Bortsett från det senare bekräftas nu spekulationerna på flera sätt.

Både Handelsbanken och Swedbank presenterar chippning som en naturlig del av utvecklingen av den allt mer utbredda kontantlösheten, en trend som bankerna driver. Swedbank Labs skriver på sin hemsida att tidigare var arbetet hemligt [PDF] ända fram till lansering av färdig tjänst, men att avdelningen nu tror på en öppnare inställning för att få feedback från kunder tidigt i processen. Swedbank behöver veta vad som kan vara en framgångsrik implementering.

Bankerna vill bortom alla tvivel skapa det kontantlösa samhället, trådlös identifiering och betalning. Bankerna verkar dock inte nämnvärt driva processen så att allmänheten eller politiker får vara med i besluten trots att samhället påverkas i stort. Vanligt folk ska endast haka på trenden, som om människor bara är passiva följare av fantastiska trender skapade av affärsbanker.

Swedbank och Handelsbanken förklarar vad de vill realisera. Några exempel:

· Trådlös identifiering. Ögon-, röst-, handflats- eller ansiktsigenkänning. Swedbank Labs skriver om aktivitetsarmband som använder din unika hjärtrytm som ID när du ska betala något.

· Contextual payments. Gå in på matbutiken och plocka allt du vill handla. När du passerar utgången identifieras du och de varor du plockat på dig. Pengarna dras automatiskt från ditt konto. Du ska alltså kunna shoppa utan att behöva passera en manuell betaltjänst.

· VR-glasögon. Med Handelsbankens egna ord: ”Så snart kanske du inte behöver tänka på betalningen alls, utan bara sätta på dig dina VR-glasögon och säga vad det är du vill ha. Snacka om science fiction!”Handelsbanken* [PDF]

Det ledande företaget för 10 år sedan var VeriChip Corporation som dock inte lyckades få fart på försäljningen i USA trots att myndigheten FDA godkände bolagets chip för implantering 2004. Chippet såldes vidare till PositiveID, VeriTeQ och senast JAMM Technologies.

Tillbaka till Sverige 2017. Swedbank Labs presenterar i sitt nyhetsbrev att du som läsaren får följa med bakom kulisserna och vara först med det senaste. Labs presenterar trender och tendenser som påverkar det mesta som händer i samhället. Ambitionen är tydlig. Swedbank har en agenda och är en trendledare i denna chippningsutveckling.

Ska affärsbankerna ha rätt att stänga av ditt chip?

Swedbank Labs medger riskerna:

Ett kort som blir stulet kan man spärra. Det går att byta lösenord och pinkoder. I en värld där du själv är din identifieringsmetod kommer säkert mycket att gå fortare och smidigare, men om något går fel finns risken att det blir svårare att bevisa din oskuld. Kommer du kunna ringa och spärra ditt fingeravtryck?

Andra frågor:

· Hur skyddar du dig från biohackers som tar din chip-identitet och sedan begår ett brott i ditt namn?

· Vilka hälsorisker finns?

· Var sker de etiska och kritiska diskussionerna? Nu sker de i skymundan långt bortom bästa TV-tid.

· Kommer bankerna att stänga av ditt chip om du inte betalt dina lån? Hur ska du då kunna handla mat till din familj? Är tanken orimlig? Vi vet att telekombolagen och internetleverantörerna stänger av din möjlighet att ringa och surfa om du inte betalt räkningen.

· Bör inte rättigheten att stänga av ett chip fritas från bankvärlden och istället överföras till en myndighet, förutsatt att det är en mer etisk och rättvis lösning?

Chip med GPS

Vi kan även föreställa oss problemen om GPS-inkluderas i chippet. Visserligen finns fördelarna med att ett GPS-utrustat chip kan geolokalisera försvunna personer, lokalisera smitare från trafikolyckor och polisen kan jaga de få brottslingar som har kvar sina egna chip i kroppen.

Kritiker menar att i vissa länder – eller alla – kan GPS-chip innebära att politiska dissidenter och aktivister kan spåras och lokaliseras av myndigheter som vill förtrycka dessa.

Ett annat allvarligt problem är att kriminella kan använda GPS-chippen för att lokalisera tex barn för att kunna kidnappa eller föra bort dessa.

Det råder ingen tvekan om att om bankerna och marknaden får fritt spelrum kommer chippning vara implementerat brett i samhället inom förslagsvis 10-20 år. Vi kan även vara säkra på att de morötter som nu delas ut för att folk ska chippa sig med tiden kompletteras med bestraffningar om man inte gör det i form av högre försäkringspremier, skolledningar som ifrågasätter föräldrar som har o-chippade barn, problem med att handla och resa med mera.

Idag finns det 1500-2000 personer i Sverige som är chippade, uppger SJ.

*Sajten anpdm.com ägs av Apsis International AB (www.apsis.se) som hjälper företag att marknadsföra sig med tex nyhetsbrev per mail. Därav URL:n ovan gällande meddelandet från Handelsbanken.

Referenser

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån. Dessa har i efterhand lagts till nedan.

· Vad är Labs? https://web.archive.org/web/20170904064007/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/?contentid=CID_1842053

· Välkommen till Labs
https://web.archive.org/web/20170904063931/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/

· Swedbank: När du är koden
https://web.archive.org/web/20170903185305/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/?contentid=CID_2014074


  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post129

DET GÅR HETT TILL FÖR RPS!

RättssystemetPosted by Leo Wed, August 30, 2017 12:01:42


Bastubadarna vägrade lämna – då tog Rikspolischefen kommandotTvå äldre bastubadare i 70-årsåldern vägrade lämnade Solbergabadet i Visby – trots att hallen var abonnerad för simträning. Efter en lugn insats – ledd av självaste Rikspolischefen – kunde patrull stävja situationen

OBS - Pensionärerna är INTE under utredning för brott - trots att de skrattade åt att RPS - endast hade sin "Arm-Band-Aid-Bindel" på sig bastun!!  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post124

Peter Springare

RättssystemetPosted by Leo Thu, February 09, 2017 14:33:08Bildtext:
- Det här hotet kom till NA:s ledarskribent Evelyn Schreiber och är nu polisanmält.
- Nu polisanmäls hotet mot en av medarbetarna på NT:s redaktion. - NA:s medarbetare Evelyn Schreiber, Anders Uddling, Anders Nilsson, Mattias Frödén.

Vem ska bestämma vem och vad som får sägas? Våra lagar eller en rasistisk pöbel?
Nerikes Allehanda 8 feb sida 4-5 Hatvåg över NA:s redaktion

ÖREBRO LÄN I lördags publicerade NA de första artiklarna om Peter Springares inlägg på Facebook, där han skrev om invandrares kriminalitet. Sedan dess har en våg av hat och hot rullat in över Nerikes Allehandas redaktion. På tisdagen polisanmäldes ett av dem, en bild på en strypsnara riktad mot ledarskribent Evelyn Schreiber.
Men de första artiklarna om polisutredarens inlägg på Facebook, skrevs av NA:s kriminalreporter Mattias Frödén.

- Jag försökte få tag på Peter Springare hela helgen, utan att lyckas. Men vi bestämde ändå att skriva om inlägget. Och eftersom jag är journalist och min uppgift är att problematisera saker och ting, fick också kriminologen Jerzy Sarnecki uttala sig om innehållet. För att balansera vår rapportering, säger Mattias Frödén. Sedan dess har hatet rulllat in. I mejlkorgen har han nu upp emot 80 meddelanden om att han är en nolla och en idiot, tillsammans med önskningar om att han ska få obotliga cancersjukdomar, till exempel. - Men den som läser mina texter ser ju att jag inte har några som helst synpunkter på Peter Springares agerande, jag berättar bara om det som har hänt. Men hade vi inte skrivit om det här, tror jag att vi i stället hade blivit anklagade för att mörka det, säger han och skakar lite på huvudet. Evelyn Schreiber har en annan roll på tidningen. Som ledarskribent är det hennes uppgift att ha åsikter om det som sker i samhället. På tisdagen publicerade hon en ledartext där hon delvis gav Peter Springare rätt, men också hade plockat fram fakta som talade emot innehållet i hans inlägg. - När jag kom till jobbet i morse hade jag fyra ganska positiva mejl. Men sedan bara exploderade det av hat och hot, säger hon. Sedan skärpte hennes meningsmotståndare tonen. Från att vara kritiska till att bli hatiska. Och när hon delade sin text på sin Facebook-sida kom också hoten. Bilden på strypsnaran är ett exempel, men också önskningar om att hon ska våldtas, helst av flera män samtidigt. Vid lunch tog hon bort inlägget från sin Facebooksida, och bad en kollega ta hand om hennes mejl, för att minska det synliga hatet. Men då var det för sent. Då hade det redan fått snurr i sociala medier. Hatet fortsatte välla in. - Det här är ett hot mot både demokratin och journalistiken. Hur ska jag kunna veta om de där hoten är skrivna i affekt, eller om det står någon och väntar på mig när jag går hem i kväll? säger hon. - Det är klart att jag funderar på hur mycket hot och hat jag orkar med, när jag ska skriva nästa ledare, säger hon. Även tidningens två nyhetschefer har utsatts för mejlkampanjer. På Facebook sprids uppmaningar om att skicka mejl till dem med texten "Jag blir så jävla trött", och nu har de tvingats pausa sina mejlkorgar. - Det är lite ologiskt att de är så arga, eftersom vi har skrivit om Peter Springares inlägg ur så många olika perspektiv. Han har ju själv fått vara med i både vår papperstidning och webb-tv och berätta om vad han tycker, säger nyhetschefen och ställföreträdande utgivaren Anders Uddling. - Och den som tror att vi kommer sluta belysa saker från olika håll på grund av sånt här, tror fel, säger han. Han får stöd av tidningens chefredaktör och ansvarig utgivare Anders Nilsson, som för närvarande befinner sig på resa utomlands: - Det är fullständigt oacceptabelt att våra medarbetare får ta emot hot bara för att de gör sitt jobb. Vi kommer att anmäla alla hot och jag hoppas att polis och åklagare gör allt för att lagföra de personer som ligger bakom hoten, säger han och fortsätter:

- Jag har fått över 200 mejl senaste dygnet från människor som uttrycker sig hotfullt på olika sätt. Det här är människor som inte har någon demokratisk värdegrund. Tragiskt att det finns såna krafter i Sverige 2017. "Vi kommer att anmäla alla hot och jag hoppas att polis och åklagare gör allt för att lagföra de personer som ligger bakom hoten. "

Anders Nilsson, chefredaktör och ansvarig utgivare, NA. "Det är lite ologiskt att de är så arga, eftersom vi har skrivit om Peter Springares inlägg ur så många olika perspektiv. " Anders Uddling, nyhetschef.

  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post72

POLIS - Anmäld för tydlighet

RättssystemetPosted by Leo Mon, February 06, 2017 12:53:54

"Kända polisprofilen från Örebro anmäls efter hätskt inlägg på Facebook"http://www.na.se/…/kanda-polisprofilen-fran-orebro-anmals-e…

Peter Springare skriver i sitt anmälda inlägg:

Jag är så jävla trött. Det jag kommer att skriva här nedan, är inte politiskt korrekt. Men det skiter jag i. Det jag kommer att torgföra till er alla skattebetalare är förbjudet att torgföra för oss statligt anställda. Det renderar i utebliven karriär och utebliven individuell lön. Även fast det är sant. Jag skiter i allt detta, ska snart ändå gå i pension efter 47 år i denna verksamhet. Jag kommer nu och varje vecka framgent att redogöra i detalj för vad som sysselsätter Mig som utredare/förundersökningsledare på grova brottsroteln polisen i Örebro. Det kommer inte att harmoniera med BRÅ: s uppfattning eller andra vänstervridna kriminologers uppfattning i den allmänna debatten.

Våra pensionärer går på knäna, skolan är ett enda kaos, sjukvården är ett inferno, polisen har totalhavererat etc etc. Alla vet varför men ingen törs eller vill torgföra anledningen, p g a att Sverige alltid levt på myten om det präktiga ultimata samhället som har osinnliga resurser för att vara i framkant när det gäller att vara det enda politiskt korrekta alternativet i en dysfunktionell värld som slår knut på sig själv, genom destruktivt beteende i olika religioners namn.

Nu kör vi; Detta har jag hanterat Måndag- fredag denna vecka: Våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning, utpressning, övergrepp i rättssak, olaga hot, våld mot polis, hot mot polis, narkotikabrott, grovt narkotika brott, mordförsök, våldtäkt igen, utpressning igen och misshandel.

Misstänkta gärningsmän; Ali Mohamad, Mahmod , Mohammed, Mohammed Ali, igen , igen , igen Christoffer...va är det sant. Ja ett svenskt namn smög sig in i utkanten av ett narkotikabrott, Mohammed, Mahmod Ali, igen och igen.

Länder som representerar veckans alla brott: Irak, Irak, Turkiet , Syrien, Afghanistan, Somalia, Somalia, Syrien igen, Somalia, okänt land, okänt land, Sverige. Hälften av de misstänkta kan vi inte veta säkert eftersom de inte har några giltiga papper. Vilket i sig oftast innebär att de ljuger om nationalitet och identitet.

Nu pratar vi bara Örebro kommun. Och dessa brott upptar vår utredningsförmåga till 100 %.

Så här ser det ut och har sett ut de senaste 10-15 åren.

Återkommer nästa fredag med en redogörelse för den gångna veckan

https://www.facebook.com/peter.springare/posts/10208300682343230

https://www.facebook.com/peter.springare?fref=nf


Så här skriver Nerkies Allehanda 2017-02-06

En polis i Örebro län anmäls till åklagare efter ett inlägg på Facebook!

I inlägget från i fredags kväll skriver mannen, som beskrivs som en erfaren brottsutredare, om hur han anser att "polisen har totalhavererat".

Polismannen tar upp brotten som han arbetat med under gångna veckan och skriver sedan ut förnamn på de misstänkta, som i de allra flesta fallen har utländsk bakgrund. Polisen räknar sedan upp "länder som representerar veckans alla brott".

- Det här kommer vi att titta på rättsligt, om en statligt anställd kan göra på det här sättet. Därmed lämnar vi inga kommentarer, säger Bo Andersson, polisområdeschef i Örebro län, till tidningen.

Under lördagen 2017-02-04, lade polismannen ut ett nytt inlägg där han underströk att han inte är rasist.  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post67

Hotad av Lagen

RättssystemetPosted by Leo Mon, January 23, 2017 19:03:04


Jag skrev idag 2017-01-23 - detta mail till min advokat:

Du får ursäkta ...

Men jag förstår INTE denna brådska i att skicka det du skickat till
Hovrätten i nuet.. DU skulle ha väntat tills efter mötet den 30/1 med oss
alla.

Lina - är INTE införstådd med det du skriver om att vi är "överens" ... Vi
är INTE överens - VI är totalt överkörda, våldtagna och näst intill hotade
av Lagen och dess ombud i de senares förnekelse om verkligheten - i
enlighet med det mail du fick av mig om VEM som detta målet egentligen är
viktigast för - dvs i mina ögon Birgitta Anderberg och hennes 'fina
statistik' i att det blir som hon vill... och att ni andra jurister inte
vill synas i något som kan ifrågasättas och än värre tillämpas av andra
jurister - som markant skiljer sig från dig och ditt sätt att utöva ditt
yrke. Hemskt med personer, som jag - eller hur som ser verkligheter - inte
manér inom 'skyddat område'. Jag är medveten om devisen. "Det är nästan
omöjligt att Ha rätt - då att FÅ rätt - kan köpas för mer än pengar..."

Jag pratade idag med en person, som på visst sätt är juridiskt insatt - och
hon blev förvånad över att vi INTE , dvs Du drivit linjen med att det vore
mer än rimligt att även JD och Frank utfört samma saker, som jag gjort - då
bröder VÄL ska fördela ansvar för sina föräldrar... OCH än värre är att JD
och Frank tagit emot pengar i handen för vad de gjort under motsvarande
period. VAD vet du och jag DÅ - om vad DE 'förskingrat' från det framtida
boet??? Helt i enlighet med vad DE påstår att jag gjort!!! Har DE också
lånat? Tagit emot gåvor???

Ta tillbaka din brev - och pratar vi och sen, skickar du in till Hovrätten.
Varken Adam, Lina eller jag besitter de kunskaper som erfordras - för att
förstå det som är vardagsmat för dig, dvs jag kan förstå att du tänker att
vi förstår... MEN - det är att begära det orimliga - eftersom inte Lagen är
på vår sida - inte ens i sin utformning för att vi människor ska förstå...
Fast - det är väl det som är meningen... INGEN har inget fritt liv - utan
kan och bli skyldiga för 'brott' - som jurister med Lagens ögon ser det -
retroaktivt... Kusligt i stil med Orwells 1984!!

Det är OCKSÅ att begära för mycket av mig - som befunnit mig under juridisk
tortyr under 3 år - att jag ska vara totalt och medvetet mottaglig kring ett
virrvarr av beräkningar, som tas ur fejkad verklighet - för att Birgitta
Anderberg ska kunna avsluta sin karriär i 'Gods Tro och himmel' . Jag är
utbränd Matts - med magkatarr - och min hjärna är ingen räknemaskin - utan
har prioritet att hjälpa Lina och Adam bort från sneddriven bild av Lagen -
trots att delar av deras framtid, som de byggde med min far - raseras av
Homo Economicus och 'rädda advokater' att se verkligheten från mig som var
där och då - inte som sagor från giriga .... ja, skriver inte vad - det vet
du!

Jag kom att tänka på en liknelse - från en annan stor dominerade och
styrande aktör i samhället - E.O.N.

Jag ville undanröja skador inför grävningar på min gårdsplan kring nya
vatten-och avloppsrör, så jag kontaktade E.O.N. - för att få vetskap om var
mina nedgrävda elledningar exakt fanns, så att inte grävmaskinen grävde av
dem... Döm av min förvåning, när killen på E.O.N.i Norrköping säger (på
östgötska). "De e inge probleem... Du har ju en luftledning, som går in i
det stora husets gavel från en fördelningsstolpe - ungefär 20 meter ut på
fältet". Det stora huset är fd stallet - och någon stolpe på fältet finns
inte - och således och i verkligheten på plats - ingen ledning heller... Jag
påpekar detta och säger att det finns ett sk mätarskåp i min tomtgräns -
märkt E.O.N. Hans svar - gjorde mig helt stum: "Det är vad som syns på min
ritning i min dator, som gäller - så du kan gräva lugnt" ... Snacka om var
verkligheten finns!!! Vi löste det - genom att grävmaskinisten känner
E.O.N.-kontrollant i Ystad. Denne man kom - och vi fann enkelt då
'verkligheten' . dvs den nedgrävda elledningen - och var den anslöts till
mina byggnader.

Jag är fullt medveten - om att du ser metaforen med Lagen... om Lån och
Gåva.... När gick proppen - och mörkret infann sig i hjärnan på experter???


Ha en givande vecka

Hilsen

/ Leo

  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post61

Lagen är till för kriminella

RättssystemetPosted by Leo Sat, January 21, 2017 14:01:33

GO KVÄLL – ALLA GOA MÄNNISKOR

Jag lovade att återkomma – efter alla enormt uppskattande ord till mig i kärlek, compassion och kraft inför det jobbiga mötet med Ondskans ambassadörer – samt inte minst vårt Rättssystems begränsande delar – när det gäller annat än skydd mot kriminella (psykopater rår få på)

Jag skriver en hel del nedan – DÅ jag är övertygad om att inte många människor – utanför det rättsliga systemet – känner till det jag skriver nedan. OBS –> det är min personliga uppfattning och upplevelse – INTE ett juridiskt dokument. Jag återberättar HUR jag ser på den process jag genomlider med mina barn – så ta mina ord för vad de är, dvs personliga – OCH stäm mycket gärna av med någon rättsligt sakkunnig – innan du kastar dig över mig.

JAG VILL ATT DU BEHÅLLER DENNA INFORMATION SOM DIN – dvs jag vill INTE att du kastar ut denna information vitt och brett på Facebook eller annat på Internet.

Jag har uppmanats att skriva en öppen bok – riktad till Allmänheten – för att VARNA alla i att vara godtroget naiva kring Testamenten, hur enkelt det är att ifrågasätta Testamenten och inte minst att öppet angripa trovärdighet hos Testamentsvittnen, dvs de kan bli åthutande som nästan brottslingar – av en advokat.

HÄR KOMMER EN RESUMÉ ÖVER VAD JAG UPPLEVDE UNDER 3 TIMMAR MED MOTPART OCH BOUTREDARE.

Jag och min son hade en insiktsfull diskussion med Advokaten som är Boutredare och vår advokat i slutet av den förhandling som vi tvingats till för att komma fram till ett samfällt beslut, som boutredaradvokaten kan lagföra via Tingsrätten och därmed ända processen. Vi kom då i detta mer avspända samtal, att prata om Laglottsreglers för- och nackdelar – helt utanför den pågående processen.

Jag kom under detta mera vid-sidan-om-samtal, att ytterligare inse och förstå – varför Laglottsregler finns och hur lagstiftaren tänkt.... Laglotter ÄR ett Måste – för att undvika att kriminella och psykopater genom hot och påtryckningar skulle kunna påverka och ändra testamentsgivarens/skrivarens avsikter... Ett skydd alltså för bröstarvingar oavsett deras ålder och civila tillstånd. Jag förstår detta än bättre efter det samtalet – än den något godhjärtade tro jag hade dessförinnan – om att Testamente är ett uttryck för testamentsgivarens och skrivarens avsikter -> dvs en mera fri roll i och utifrån sina önskningar – MEN, nu fattar jag bättre – att DET INTE kan det så öppet vara – för OM det skulle vara det, så skulle det skapa en massa strul för såväl Lagstiftaren som för efterlevande om laglotten blir ’hackad’ -> PLUS öppna upp för ett lukrativt område för kriminella och psykopater!!! Med tanke på vad som försiggick i Tingsrätten tidigare 2016 från vår motpart med att aggressivt angripa närvarande och äldre Testamentsvittnen i deras trovärdighet – så förstår i alla fall INTE jag varför Lagstiftaren INTE krävt och kräver att bankjurister och motsvarande är endast de instanser som kan vidimera ett testamente. Domstolar får ju inte – även om det vore bäst för att undvika ifrågasättande om giltighet. MITT RÅD är alltså – gå alltid till bank/jurist med testamenten för vidimering – men även i utformningen av själva testamentet. Min far utformade sitt med stöd av bankjurist, men valde ledsamt nog att be sina grannar vidimera – se mera nedan.

NU TILL DET SOM SKAPAR FÖRVIRRING IN DEN PÅGÅENDE PROCESSEN – utifrån att jag mottagit ersättningar för en stor mängd nedlagda arbeten inkl resor för min handikappade far under 20 år i hans hem, hans trädgård, för hans 4 olika hus, samt inköp av mat och körningar till vårdinstanser. (beskriver sist om min fars krämpor) Alla beslut om dessa ersättningar till mig stod min far helt och hållet för och det var hans uträkningar etc – och inget som jag varken påtvingat eller krävt på något sätt – även om det ibland kändes tungt att prioritera honom – med risk för förlorad inkomst i det företag jag hade under stor del av den period som det gäller (inte 1998-2002, då jag var anställd på Lunds Universitets Ekonomihögskola)

OCH

Jag är och har hela tiden varit helt införstådd att 4 närvarande juridiska experter, under hela resan varit medvetna om att jag verkligen gjort det som också skedde och att det är och var ersättningar – inte lån eller gåva. Detta har alla 4 vetat om hela tiden – men inte kunnat förmedla som partiska ombud till andra intressenter...

MEN

Under efterföljande natt förstod jag med klarsyn vad ALLT rör sig om:

Boutredaren och närvarande jurister, kan inte på något sätt avvika från Lagens krav att mina nedlagda arbeten inkl resor( bilkostander) är att se som antingen Lån eller Gåva – > FÖR OM – de skulle göra det - dvs det som de redan vet, att det är korrekt det som skett mellan mig och min far – kommer samtliga 4 att sitta i en ytterst omöjlig situation – genom och OM och via ett beslut där de medger att det som skett – verkligen också har skett med ersättningar inte gåva och än mindre som lån (vem f-n tar ett lån av den person som du hjälper - för att utföra arbeten åt denne person) – skulle boutredaradvokatens beslut kunna användas som någon form av möjlig referens (inte prejudikat för det kan ju bara HD utställa) – för andra, dvs oseriösa jurister (med icke så nogräknade klienter – läs pengafixerade manipulatörer) att referera till denna dom som blir offentlig via Tingsrätt – och i så fall öppna dörrar för kriminella verksamheter – dvs OM och NÄR det ÄR som i mitt fall – JAG har ju inget avtal att vila mina uppgifter på – bara mina ord och min ärliga person att lita på. Det är alltså denna realitet jag och mina barn nu ställs inför… och är totalt förvirrade – och grymt ledsna att vi utgör enbart ’offer på Lagens altare’ – inget annat!

- jag måste alltså som son, arvinge och människa vara helt nöjd att de 4 juristerna inser och vet vad som verkligen hänt (och därmed inte heller bemödat sig göra faktakontroller med Rättsmedicinska i Lund om min far) – är det som skedde – MEN att den roll de har som Lagens ombud – förhindrar dem att överföra sin medvetenhet till beslut – då det primära är att skydda Lagen – för framtida missbruk – inte att medverka till att det som skedde – faktiskt också skedde och att min fars testamente gäller.

– jag är NU också medveten om att jag försattes i grym Moment 22 – situation genom att naivt försöka utmana Lagen mot verkligheten via min erfarne advokats CV – och tyvärr och utan min medvetna insikt - > egentligen bli och vara fanbärare för dem jag klart ogillar, dvs manipulatörer, psykopater och kriminella – (dvs min beräknande motpart) - DÅ ju Lagen är skriven som skydd mot dessa personers ageranden – och inte som egentlig support till alla oss andra hederliga medborgare som agerat i ren skär välvilja mot en medmänniska. Vilken paradox det då blev:

Jag måste dock medge att jag är lite besviken på alla 4 närvarande advokater – i att de inte redan vid första mötet – unisont förklarade för oss alla - det jag skriver ovan om Lagen, dvs skyddet mot kriminella .

Jag kan förstå att det var olämpligt för Lagen (dvs dess välbetalda ombud) att öppet beskriva denna verklighetsbaserade begränsning – MEN jag hade intellektuellt förstått – även om känslan sagt något annat. Jag är i många sammanhang altruist (inte Homo Economicus)- och mitt primära mål i compassion är och har varit att på bästa sätt se till att det som min far ville kring mina barn, som han älskade djupt – blev det som min far ville – och inte det som nu är att de som han aldrig sett och de som träffat honom som barn för 50 år sedan – får 90% av hans naiva sparande som religiös godtrogen ‘alien’ – dvs en sparsam man som egentligen inte på något sätt passar in i vårt affärsinriktade samhälle, där vi ska göra pengar på allt... inkl mellanmänsklig kärlek.

DET är synd om människorna, sa Strindberg...

Eftersom min dotter befann sig utomlands, så kunde hon inte närvara vid mötet – och den fullmakt jag fått inkluderade inte att jag hade möjlighet att ta ett beslut för hennes del, som minskade min fars önskan till henne med 75 %... Därför blir det ett nytt möte den 30/1 – med ett underlag att jag inte får en krona – och mina barn får dela på 10% ur totalen (inte hela det testamenterade legat som finns bredvid boets tillgångar – då Lagen inte medger att alla de jobbersättningar jag gjort under 20 år – ska undantas från boet. Därför utgår juristerna från ett av motpartens advokatframräknat belopp som innefattar summor som jag ska ha fått, då de låtit en av min motparts fru, som jobbar i bank – ta fram underlag på alla mina, mina barns och min sambos konton – tillbaka till 1995. Detta är grovt tjänstefel, men bankens chefsjurist bedyrar att banken inte är inblandad… Jag vet, då jag jobbade som Säkerhetschef i bank 10 år – att det inte lagligt går att begära utdrag över bankgränser( inte heller inom samma bank från utomstående person) – såvida det inte finns propå från Polis/Domstol – vilket det inte gör i vår process. Grovt bedrägeri – således som skyddas av berörda banker…

SÅ – jag vet inte hur det går vid nästa möte – men motpartens advokat menar att jag ska vara glad att inte tvingas betala tillbaka de 600.000 de påstår jag stulit från Testamentet genom att under 20 år manipulera min far – och därmed tvingas sälja mitt och Karins hem. Jag ska enligt Lagen – vara grymt tacksam – för denna otroliga eftergift… Eller hur?

Egentligen vågar jag inte skriva det som står nedan – då informationen kan hamna i min motparts händer… då de inte vet ett skit om min fars hälsotillstånd – utan menar att jag ljuger… då de ju inte varit med honom överhuvudtaget…

MEN

Min far dog 92 år gammal 2014 – dvs för 3 år sedan. Min far hade under början av 90-talet haft sin sista av 3 hjärtinfarkter – och blev räddad genom Pacemaker, då han fått skador mellan kamrarna som gjorde att hjärtat/pulstrycket inte klarade av sin uppgift Hans kropp var hårt ansträngd genom stress och alltför tuff rökning under hela min uppväxt – så några år in på 2000-talet fick han genomgå 2 allvarliga operationer – när hans kroppspulsåder höll på att sprängas. Han fick då 2 sk strumpor monterade på ådern OCH allvarliga förmaningar att absolut inte befatta sig med kroppsarbeten, dvs inte jobba i trädgård och på sitt hus etc etc. I slutet av 2008 – fick han även bältros i ögonen – som mer eller mindre medförde att hans syn på ena ögat blev 10% och ca 50% på det andra. Han lät då sin bil stå i garaget – och jag fick köra till service (som de skrattade åt, då bilen kanske rört sig 50 mil på ett år) + besiktningar.

Under 2013 – blev hans tillstånd, så dåligt att jag inte kunde se till honom hemma – utan vi fixade ett boende, nära ett äldreboende så att dess personal + nattjour kunde se till honom. Då fanns det kvar för mig och mina barn att sköta hans hem, trädgård, handla mat och skjutsa honom till läkare för koll av hans Verantillstånd. ( Pacemakern krävde blodförtunning)

Varje normalt funtad person ser i det jag skriver en person, som verkligen behövde fysiskt stöd. Min fars mentala tillstånd var hela tiden på topp – tack och lov, men han led att inte kunna se alla de sportprogram han vill på TV – då han var helt betagen av Zlatan…. (Han dog med en djup suck i samma ögonblick som Zlatan gjorde mål i landskampen 2014-11-15)

MEN – Lagen kräver bevisligen via sina juridiska ombud att den omsorg jag gjorde för min handikappade far under 20 år – skulle ha skett via offert från mig, godkännande av min far på samma offertunderlag (som jag självklart skulle ha sparat i original) samt att jag som privatperson skulle ha fakturerat honom efter genomförda åtgärder (sparat i privat bokföring) – samt såklart att jag skulle ha betalt full skatt för insatserna.

SÅ – fungerar VÄLDFÄRDS-SVERIJEN… Allt ska förvandlas till och via pengars affärssystem.

OBS – Jag kan inte lämna denna information till Media, Uppdrag Granskning etc – för DÅ agerar jag såsom och i medveten påverkan i rättssak – och det är straffbart…. Snacka om Lagen skyddar sig själv!

OCH – till slut – och till alla er – som kommer att säga: ”Det var meningen” att det som sker också sker – och att det också är meningen att jag ska och mina barn ska utsättas – för det är (väl) Universums mening att vi ska lära oss något i detta (mer än det jag skriver om LAGEN och att än en gång konfronteras med en psykopat) – SÅ – snälla ni – återkom konkret och gärna till mig om vad nästa steg (som ni siande ser) – kommer att vara Meningen med det också för mig – Då jag inte ännu har denna förmåga att se i förväg vad meningen är i en framtid. Jag som varande sk HSP besitter tack och lov en instinkt och intuition kring personer – redan vid första kontakt – och det är därför jag är selektiv i bl.a vilka kurser, föreläsningar jag kan delta i utan att gör våld på mig själv.

  • Comments(0)//blogg.leocoaching.se/#post56