Leo-Bloggen

Leo-Bloggen

USA = Globalister och pengar för KRIG

PolitikPosted by Leo Thu, October 12, 2017 12:29:37


Globalismen

Den fråga vi måste ställa oss är, hur USA som för ett drygt halvsekel sedan stod som världens bålverk för demokrati och frihet, kommit att bli det kanske största hotet mot människors frihet, säkerhet och självbestämmande i dagens värld? Vilka är de krafter som fått USA att bl.a. liera sig med fascister och nazister i Ukraina och totalt hänsynslösa folkmördare i Mellanöstern?

Hedersmannen och förre USA-presidenten Jimmy Carter sätter oss här på spåret när han menar att numer är landet bara en oligarki med en gränslös politisk korruption för att kunna bli vald till president, guvernör eller kongressledamot. Det vi ser är en komplett omvandling av vårt politiska system till att baseras på utdelning till ledande bidragsgivare (oligarker) efter att man blivit vald. Barak Obama annonserade sin presidentkandidatur utanför oligarken Soros kontor. Och Hillary Clinton var helt köpt av samme Soros. Donald Trump är själv en oligark, om än självständig.


USA var världens mest framgångsrika ekonomi under hundra år, vilket har lett till att inget annat land har så många hyperförmögna oligarker. Dessa privata förmögenheter har lett till framväxten av ett korrumperat system där makten köps. Mer än i något annat västland har således makten i USA förskjutits från folkstyre till oligarki. För att förstå USA:s roll i världspolitiken idag är det oviktigt vad de amerikanska väljarna vill. Istället måste man gå till oligarkerna som finansierar politikerna och se vilken deras politiska agenda är.

USA/NATO är idag världens dominerande militärmakt som svarar för hälften av hela världens militärbudget. Denna maktapparat kontrolleras alltså i praktiken av den angloamerikanska oligarkin.

Donald Trump valdes på ett program för att rensa upp i den korrumperade politiska eliten i Washington. Mycket tyder dock på att han inte kommer att göra någon större skillnad. Han har lierat sig med och blivit beroende av det militärindustriella etablissemanget som är en central del i den styrande oligarkin. Han är idag helt omgiven av generaler som i vilken militärdiktatur som helst.

Jag har vid upprepade tillfällen pekat på, hur den angloamerikanska oligarkin som sitter på ägarkontrollen i flertalet av världens banker och storföretag, eftersträvar total marknadsdominans och frihet för exploatering av råvaror och marknader över hela världen, helst fritt från besvärande konkurrens. För att kunna uppnå det målet måste allt som står i vägen bort.

Målet är en värld där banker och företag kan lägga under sig marknader utan att hindras av lokala och nationella regelverk och där alla gränser raserats och arbetskraften kan flyttas helt fritt. Alla aktuella handelsavtal avspeglar detta. En ny global världsordning (NWO) under en världsregering styrd av en rik elit som sätter upp globala regler och lagar och som har full kontroll över opinionsbildningen genom ägandet av MSM och kontroll av Internet, är slutmålet. Idag kontrolleras 90% av MSM i väst av oligarkin och de en gång maktgranskande medierna har förvandlats till Fake News spridande propagandaorgan för den nya världsordningen. Allmänhetens förtroende för MSM sjunker som en sten.

Världsregeringens embryo

De ledande angloamerikanska oligarkerna har organiserat sig i en rad slutna sällskap och lobbyorganisationer för att arbeta fram sin agenda. I USA har den verkliga makten samlats i Council on Foreign Relations (CFR). Man har sedan tagit initiativet till bildandet av Bilderbergruppen som något av en osynlig global skuggregering för att kunna liera sig med andra oligarker och makthavare utanför USA. Från Sverige deltar familjen Wallenbergs överhuvud aktivt och svenska statsministerkandidater har kallats dit för att få sina instruktioner. Man vill på detta sätt tränga undan nationell suveränitet och ersätta den med ett globalt styre under de globala företagens och bankernas kontroll, om nödvändigt genomdrivet med militärt våld.


Bilderberg är en privat krets där presidenter, statsministrar, internationella bankirer, storföretagsledare och generaler frotterar sig med varandra i glansen av kungliga förkläden som ger status åt sällskapet. Detta är stället där de som för krig, manipulerar marknader och styr den amerikanska och europeiska politiken säger saker som de aldrig skulle yttra offentligt. Här hittar ni makthavarna i det militärindustriella komplexet. NATO är ett viktigt instrument för att kunna använda krig och militär utpressning för att driva igenom agendan. Där hittar ni förklaringen till att man ägnar sig åt en aggressiv expansion av NATO som främst syftar till att destabilisera Ryssland och på sikt även Kina som vägrar inordna sig i den nya världsordningen.

Utöver militär hegemoni och marknadsdominans utgör kontrollen över världens pengar en nödvändig förutsättning för globalt styre. Detta är något som oligarkerna i världens dominerade bankirfamilj Rothschild alltid insett. Amschel Rothschild sa en gång: Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag behöver inte bry mig om vem som stiftar lagarna. För oligarkerna är dollarns ställning som världens reservvaluta och makten över Federal Reserve (FED) en mycket central del av strategin för att nå sina mål. Som jag visat i tidigare krönikor slås alla försök att underminera dollarn brutalt ner, om nödvändigt med vapenmakt. Även här hittar ni en förklaring till kampen mot Ryssland som tillsammans med Kina för en valutapolitik i direkt konflikt med oligarkins.

Oligarkernas torped

Den angloamerikanska oligarkin består av ett antal hyperförmögna släkter och personer som sitter på en enorm privat förmögenhet. Många av dessa är osynliga på de listor över världens rikaste som ofta publiceras. Flertalet har för länge sedan gömt sina tillgångar i skattebefriade filantropiska stiftelser och i skatteparadis. Kontrollen över tillgångarna har de dock kvar.

Den sannolikt mäktigaste oligarksläkten är Rothschilds. De ligger mycket lågt i offentligheten och försöker att ge intryck av att vara utan större betydelse. Man odlar bilden av en släkt som lever ett lugnt liv, älskar franska viner och ägnar sig åt välgörenhet. Detsamma kan sägas om den mäktiga släkten Rockefeller, även om deras nyligen avlidna överhuvud David Rockefeller var mer synlig. Sitt huvudsakliga inflytande utövar dessa och övriga rika familjer i slutna rum och genom bl.a. sin torped, den betydligt synligare mindre oligarken George Soros.


Soros gör sina affärer och opererar via sitt hemlighetsfulla off-shore bolag Quantum Fund NV som förvaltar en betydande tillgångsportfölj med flera miljarder dollar. Bolaget är registrerat i Nederländska Antillerna i Karibien. Det är arrangerat för att undvika all offentlig insyn, trots att Soros i politiska sammanhang alltid argumenterar för att andra skall visa största möjliga transparens.

Soros är utan tvekan frontfiguren för Rothschilds anglofranska bankgrupps strävan mot en global världsordning, även om man gör vad man kan för att dölja detta faktum. Som William Engdahl konstaterat så är Soros´ förbindelse till de ultrahemliga internationella Rothschildska finanscirklarna inte bara en vanlig eller tillfällig bankförbindelse. Soros extraordinära framgångar på de finansiella högriskmarknaderna kan inte bara förklaras med tur i spel. Genom sitt kontaktnät och närheten till Rothschilds och Rockefellers m.fl. har han givetvis tillgång till mycket värdefulla informationer från insidan. Han är självklart en aktiv ledamot i CFR och Bilderberggruppen.

Flyktingkrisen

De två viktigaste målsättningarna för att bredda marken för NWO är eliminering av självständiga nationalstater och avskaffandet av alla gränser. Genom att underminera välfärdsstater och decimera den självständiga medelklassen räknar man med att alla människor skall bli helt beroende av oligarkernas företag och banker. Denna utveckling har redan börjat i bl.a. USA, vilket är förklaringen till Donald Trumps tillfälliga seger över oligarkernas presidentkandidat Hillary Clinton. Valet var ett folkligt uppror mot globalismen. Vi börjar se samma utveckling även i Sverige, där medelklassen pressas tillbaka och det blir allt svårare att upprätthålla välfärden och den fackföreningsstyrda lönebildningen. Sverigedemokraternas snabba uppgång i opinionen är början på ett svenskt uppror.


USA/NATO:s fälttåg i Mellanöstern och norra Afrika har, som jag beskrivit i tidigare krönikor, utlöst en flyktingvåg som delvis sökt sig mot Europa. Koordinerat med denna våg har förment ideella organisationer som startats av den härskande oligarkin sjösatt en kampanj för att inte bara sätta krigsflyktingar i rörelse mot Europa, utan även stora grupper fattiga migranter som söker ett bättre liv. I centrum för denna kampanj står Open Society Foundation (OSF) som startats och leds av oligarkins frontfigur Soros.

Kampanjen koordineras av en likaledes förment ideell organisation kallad W2EU, som betyder Wellcome to Europé. Man har gett ut en 76-sidig manualsom talat om för afrikaner, araber och asiater hur man tar sig in i och infiltrerar Europa. Organisationen håller sin finansiering hemlig men OSF:s finansiering av pro-migration i olika sammanhang är så tydlig att det är högst sannolikt att huvuddelen av W2EU:s finansiering även kommer därifrån. Det är ingen slump att flera Soros-finansierade organisationer numer betraktas som främmande ovälkomna agenter av säkerhetstjänsten i en rad länder.

Kampanjen är en av huvudförklaringarna till flykting- och migrantvågen som sköljde in över EU hösten 2015 och som destabiliserat hela EU och ett antal EU-stater. I Sverige har hela samhällsdebatten förgiftats och det har bidragit starkt till skärpta motsättningar i samhället med mord, våldtäkter och mordbränder i släptåg.

Den fråga många ställer sig är varför den härskande oligarkin iscensätter denna utveckling?

Huvudsyftet tror jag är att slutgiltigt rasera de små europeiska välfärdsstaterna och tvinga in dem i en kraftigt ökad skuldsättning hos oligarkernas banker, för att få resurser att ta om hand alla migranterna och integrera dem. I Sverige beräknas kostnaden för migrationen redan till 70 miljarder kr/år, vilket underminerat andra behov inom välfärden med en nu eskalerande kris för bl.a. sjuk- och äldrevården. Med den ökande inströmningen av arbetskraft räknar oligarkerna även med att rasera den av fackföreningar reglerade arbetsmarknaden. Det senare var det förre statsministern Fredrik Reinfeldt började genomföra med sin kampanj att vi skulle öppna våra hjärtan, efter de instruktioner han fått vid ett möte med Bilderberggruppen strax före sitt tillträde.


Oligarkins makt är än så länge starkast över USA och EU och där är ett stort problem att födelsetalen är de lägsta i världen. Med en enkel demografisk kalkyl kan man konstatera att om den nuvarande demografiska utvecklingen fortsätter, så är snart såväl USA som EU helt marginaliserade i världen. Detta är ytterligare en förklaring till att oligarkin vill importera människor till såväl USA som EU i förhoppningen att de skall kunna integreras och bromsa upp den demografiska utförslöpan. I USA har valet av Trump lett till ett tillfälligt stopp för den politiken och inom EU växer det politiska motståndet genom stora framgångar för invandringsfientliga partier.

Ondskans imperium

Den fråga vi slutgiltigt måste ställa oss, är hur den vackra tanken på en global värld där alla människor lever i harmoni med varandra oberoende av ras, etnicitet och tro, kunnat kidnappas av ett antal hyperförmögna personer för att genomföra en agenda som bara tjänar deras omättliga girighet efter mer ekonomisk makt? Hur har den globala tanken kunnat bli den främsta drivande kraften bakom nästan alla krig och folkmord i vår tid?

Som utvecklingen ser ut idag måste vi försvara vårt folkstyre och vår nationella självständighet mot oligarkins försök att tvinga in oss i sitt globala imperium. För svensk del representeras detta imperium främst av ett allt maktfullkomligare EU och NATO.
Text. Lars BernLivet är INTE Pyton!

Life in BalancePosted by Leo Thu, October 05, 2017 17:50:12När du sitter gråtandes i stolen och inte vet hur du ska klara dig
Så vet om att så har jag också känt

När du förväxlat kärlek med ett behov att bli sedd och bekräftad
Precis det har jag också upplevt

När du vrider dig oroligt i sängen av ängslan och oro över hur du ska klara din ekonomi
Vet om att där har jag också varit

När du tror att du inte klarar dig själv och är i relation efter relation för att läka en tomhet
Precis så har mitt liv också sett ut

När din kropp smärtar av olika symtom och de aldrig tycks ta slut
Det har jag också upplevt

När du gråter dig till sömns för att det känns som om du inte har någon familj eller vänner
Samma känsla har jag haft

När du upplever dig som ensammast i världen och inte ens universum känns närvarande
Just det har jag också upplevt

När ditt andliga sökande känns som en återvändsgränd och du aldrig kommer fram
Så kan det fortfarande kännas för mig ibland

När du känner dig maktlös, otillräcklig och ibland t.o.m värdelös
Så har jag också känt samma sak

Hur skulle jag kunna känna annorlunda än du?
Vi är alla sammankopplade
Och vi har aldrig varit separerade

När du känner glädje då gläds alla

När du är inspirerad smittar du av dig till alla andra

När du står i ljuset och sanningen

Tillåter du andra att göra likadant

När du älskar

Älskar du ALLAThe only thing we have to fear is fear itself.”

PolitikPosted by Leo Thu, October 05, 2017 17:34:15Jag bara MÅSTE dela denna insiktsfulla text från en kvinna i USA.

Jo, jag vet att många upplever mig som en otacksam gnällspik, när jag delar annat än gosedjur, mat, blommor, fester, Jack-ass sekvenser etc - här på Facebook. MEN ->

NU FÅR DET BANNE MIG VARA NOG!

är kvinnans överskrift i sin text - och JAG kan med lätthet översätta många delar av texten att gälla även för vårt land, dvs Absurdien (eller som de säger internationellt om landet - Swedunce) -Här kommer den långa texten på engelska.

LÄS - för tusan och TÄNK efter!!!!

Enough
Three days ago, I traveled to Paris via train from the Marseille train station. I arrived the evening before my trip, as I had a mid-morning train. That night in my hotel, I was overcome with panic – so much so that I had thoughts that the hotel might be targeted for a terrorist attack. I paced about my room, glancing out the window wondering about exit strategies, and then breathing deeply to calm my nerves. I got into bed only to realize I was shaking. My heart was beating so intensely I could feel it. I told myself that my imagination was out of control.

That voice that speaks to me – that soft, guiding voice – whispered, “Pray for protection.”

That comforted me and confused me. Was I not protected? Did I need extra help? Was that proof of my sense of warning? I was not imagining after all. I was on high alert.

I had a horrible night’s sleep, waking up with every noise I heard. I was dressed by 6:00 for a taxi call at 9:00. I walked into the train station at 9:00 and noticed my hands were ice cold. The track for the Paris 10:05 train was not yet posted. I paced around the train station, unable to sit. I knew – I absolutely knew – something brutal was going to happen at the Marseille train station that day…but when - that morning, that afternoon…that evening? And what would it be? Someone running up to an unsuspecting stranger with acid aimed at her or his face? Or maybe a bomb? My stomach was cramping from stress.

What do I do? Tell the police that I am a clairvoyant and be on alert today for an attack? Today something is going to happen – I know it. Finally, the track for my train was posted and I headed to Paris. I learned later that day about two women being attacked by a man with a knife – he slit the throat of one woman and stabbed to death the other.

I arrived home yesterday to news of the slaughter in Las Vegas. That I did not see or sense occurring. But nothing surprises me anymore – not even an act of evil on that massive a scale. And that’s what now keeps me awake at night – that I am not surprised. And why is that? Why do acts of evil – and they are acts of evil – no longer shock me?

This morning I am listening to the newscasters speak about gun control and the lack of backbone that politicians have and how the NRA cleverly goes “dark” at times like these – knowing that as usual (as usual) nothing will change. Money will be promised to politician’s campaign treasure chests behind the scenes, buying their silence. Condolences will be offered – and prayers of course, as if one of them will actually spend a second in prayer for any of the lives lost and the horror generated by such events. (Fifty people were shot over the weekend in Chicago, by the way. That’s just become one of those weekly statistics around my hometown.)

This mounting madness is not about guns. The cowardly, money-grabbing, weak, spineless politicians are right about that. Guns are the result of a population that lives, eats, breathes – and believes – the endless diet of fear-based spin it has been fed since 911 about the world “out there” and impending invasions from evil foreigners and propaganda fueling hatred between the various different types of Americans: Black and White, Democrat and Republican, Northern and Southern, Male and Female, Left and Right, Up and Down, Short and Tall – any division you can think of, really. What it amounts to is this is a cracked and broken nation in which brother and sister citizens have been turned against brother and sister citizens. And as Abraham Lincoln so wisely said, “A nation divided against itself cannot stand.”

And in our hearts and souls – we know that. And we feel that fear in our souls, most of all. We are suffering a soul sickness – perhaps soul shock or soul numbness. Or maybe too many people no longer trust that anything changes when they engage the power of their soul. I am not speaking about religion. I no longer deal with religions. The soul is a religion-free force. It has never had a religion. It dwells in a cosmic power zone. But if you don’t know that…well, some people grab their guns to deal with the desperation of powerlessness. Shooting someone – anyone – they believe, will resolve this fear.

But who is out there to inspire the souls of Americans? When is the last time Americans have heard someone speak soul words of inspiration and wisdom?

Let me remind you of the greatness that once came from American leadership:

“Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.”
~ Abraham Lincoln

“America will never be destroyed from the outside. If we falter and lose our freedoms, it we be because we have destroyed ourselves.”
~ Abraham Lincoln

“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”
~ John F. Kennedy

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”
~ Martin Luther King, Jr.

“In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”
~ Martin Luther King, Jr.

“Unless a man is master of his soul, all other kinds of mastery amount to little.”
~ Theodore Roosevelt

“The only thing we have to fear is fear itself.”
~ Franklin Delano Roosevelt

American Presidents and social leaders were once known for having souls of philosophers. They were men of courage and vision and the led America from one era into a better one. They inspired and uplifted Americans because grace flowed from them and into the souls of Americans. They seemed to rise out of the soil of our nation when we needed them. They were also a reflection of our collective souls – all of our leaders reflect who we are. All of them speak to us about what we have become – and the choices we must now make as we go forward.

It is clear to me. We must “Make American WHOLE again.” We must retrieve our soul. It is shattered and fragmented from decades of fear. And we cannot tolerate – we must not tolerate – the deliberate, calculated strategies to keep us drugged, shattered, and divided any longer. Politicians are right: Guns are not the problem – THEY ARE.

Enough.

Caroline Myss

Muslimer = Bästa aveln för EU

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 18:56:59


Har du någonsin undrat varför EU har öppnat sina yttre gränser vidöppna så att horder av muslimska ”flyktingar” kan flöda fritt över våra gränser? Svaret får du i den här artikeln.

Har du hört talas om Barcelona Avtalet – Trodde inte det heller, det är det inte många som har. Ladda ner AVTALET

BAKGRUNDEN TILL BARCELONA AVTALET

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

År 1973 försökte muslimerna igen för att driva ut judarna i havet. Den 6 oktober 1973 kom Yom Kippur dagen – en viktig semestertid för judarna
– Då attackerar muslimerna igen. Även denna gång med nederlag som var förödande för muslimerna.

Muslimerna insåg att det skulle vara omöjligt att slå Israel på slagfältet, men de hade en joker i rockärmen, oljan!

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA.

Dessutom producerades en lista över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

Dessa krav var:

 • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
 • Lätta spridningen av islam i Europa.
 • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
 • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Frankrike som nyligen hade förlorat sina kolonier och status som stormakt såg en möjlighet att återigen spela en roll på den internationella arenan. Frankrike övertalade 9 andra EU-länder att gå arabländerna till mötes genom att inleda ett närmare samarbete och en union på lång sikt.

Argumenten för detta samarbete var:

 • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
 • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

1974 var grundstenen för destruktionen av den europeiska civilisationen lagd.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET

1995 kom så Barcelona avtalet , som lade grunden för länderna runt Medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om Medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.

Att så få har kunskap om Barcelona avtalet, ett avtal som kommer att få och redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemligt och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Journalister i massmedia fick/har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

ISLAMISERINGSPROCESSEN

De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Arbetsgången är som följer:

 1. ISESCO producerar olika policydokument med önskemål i form av rapporter, resolutioner och rekommendationer.
 2. Dessa dokument sprids via kontaktmöten, påminnelser och löpande uppföljning för att pressa igenom sina perspektiv i EU.
 3. Byråkraterna i Bryssel överväger de krav som är genomförbara utan alltför mycket motstånd eller uppmärksamhet.
 4. Rekommendationerna och direktiven skickas sedan till de nationella regeringarna i EU och EES-länderna.
 5. Sedan är det upp till den politiska ledningen i varje land att genomföra dessa direktiv.

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EUs många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Efterfrågan på utbildning av imamer i Europa är en av de äldsta krav från ISESCO. University of Tübingen, som grundades år 1477, var en av fyra tyska universitet som öppnade sin egen fakultet i islamisk teologi 2012. EU stöder dessa 4 fakulteter med 160 miljoner.

Även i vårt land arbetar man hårt för att öppna sina egna förmågor för utbildning av imamer.

I Tyskland är mer än 400 kyrkor stängda sedan 1990. Under samma period, har mer än 200 moskéer, inklusive 40 mega moskéer, vardera rymmer mer än 1000 personer, byggts. Vidare finns där 2600 bönehallar och 128 moskéer under konstruktion. Parallellt, kristendomen marginaliseras och svenska media har tidigare skrivit om att korsen avlägsnas från kapell, kyrkor och begravningsplatser för att inte förolämpa muslimer.

År 1990 fanns det 5 miljoner muslimer i Europa. Under 2010 ökade siffran till 40 miljoner muslimer. Prognoserna som beräknas utifrån födelseökningen i muslimska familjer pekar på en ökning med 100 miljoner muslimer i EU innan 2050.

Media har tidigare skrivit om invandring- och befolkningstillväxt i vårt land och dokumenterat att omkring 2050 kommer muslimer att vara en majoritet i Sverige.

Vad vi i praktiken ser är en etnisk rensning av befolkningen i Europa och Sverige under ett par generationer.

Men eftersom de traditionella medierna styrs av den politiska eliten når ingen information om denna utveckling ut till majoriteten av befolkningen.

Domedagsprofeter säger och menar detta:

I korthet kan vi väl säga att det paradis vi lever i, som byggts upp under de senaste 1000 åren, kommer att förvandlas till ett helvete på jorden som leds av islamisk sharialag som lägger grunden för stening av kvinnor, pedofili, bestialisk slakt av djur, lögn och svek, mord på homosexuella, judar och kristna och ett antal andra grymma saker vår befolkning kommer att behöva se den dagen islam kommer i majoritet.

Låter detta för hemskt för att vara sant? Det bara INTE kan vara så - muslimer är ytterst vänliga och fredliga människor... fråga t.ex vår Statsminister, som bara 'älskar S-Audi".

SÅ - och förhoppningsvis INTE--->

Detta kommer INTE ske under VÅR levnadstid, men det KAN bli våra barn och barnbarn som får det allra värst och de kommer DÅ ALDRIG att förlåta oss för vårt svek, dvs OM de överlever....Rika mot fattiga i asyl

PolitikPosted by Leo Wed, September 20, 2017 11:43:01
Det har skrivits spaltmeter om vårt lands asyl och integration - och särskilt utpekat vad såväl asylärenden och integration - KOSTNADERNA för landet med massinvasionen medför:

MEN.

Det är viktigt att påpeka att MERPARTEN av kostnaderna är i form av löner till dem som arbetar inom branscherna, samt ersättningar till kommuner och enskilda företag/personer som gör insatser/ jobb för såväl inom asylverksamheten, som den konkreta integrationen i vardagen.

OCH
Jag är klart medveten om att det finns giriga lycksökare och vidriga personer inom delar av integrationsverksamheten - MEN det är EN baksida i en marknadsfri ekonomi som vår Monarkidemokrati - erbjuder i rofferi utifrån inhuman syn. Mammon är en stark drivkraft - både för dem som illegalt smugglat personer hit - och de som vill tjäna stora hackor på samma personer - via våra skattepengar!

Kostnaderna - dvs pengar - går självklart INTE rakt ner i de asylsökandes fickor - utan det är vårt lands ineffektiva system som slukar pengarna, dvs landet var och är inte förberett för att ta emot så många asylsökande ( kanske flera 100.000) under så kort tid. Osmidigheten i att vilja vara den STORA HUMANA STORMAKTEN hos våra politruker - gnisslar mer än gångbart - om och hur de möjligheter som landets myndigheter, regioner och kommuner kan verkställa - vad den beslutande makten - menar är korrekt! Det finns väl ingen, som anser att dagens integration - flyter på - med flow!

Det kanske hade varit bra, bättre och bäst för landets myndigheter, regioner och kommuner - OM politrukerna beslutat om en mera anpassad mottagning av nya svenskar - OCH valt att satsa de pengar som tvingande måste läggas på asyl - och integrationsverksamheter - OCH i stället valt att prioritera landets "egna" behov, såsom förlossningsvård, akutmottagningar och inte minst landets polisiära tillstånd (försök se en verklighet bort nuvarande Rikspolischef)

MEN – si det hade inte gått!!!

För då hade politrukerna indirekt ifrågasatt asylrätten, som Sverige varit med om att underteckna!! SÅ – frågan är snarare OM landet ska fortsätta att följa/acceptera människors asylrätt – med allt vad det innebär av solidarisk ”humanpolitik” - även om kanske merparten av de som söker asyl varken kan läsa eller skriva – dvs kunna förstå asylrätten. FÖR inte kan det väl vara de asylsökandes ”fel” – att de kostar de stora summor som det medför att bedriva verksamheter i vårt land – som emanerar från bristande kommunikation mellan statens beslutande organ och dess verkställande instanser – MEN inte minst landets befolkning.

Nu blir jag säkert påhoppad – när jag tar upp som nedan:

Jag är klart medveten om att mitt resonemang nedan kan uppfattas som att inte blanda ihop äpplen (dvs vi vanliga medborgare) med päron ( landet grädda) – MEN:

Vad händer om vi tar in följande i landets Resultaträkning och balansräkning (huvudbry som M Andersson) ?

Jobbskatteavdraget – kostar i runda slängar runt 100.000.000 .000 (100 miljader) per år i uteblivna skatteinkomster – och som mest (nästan enbart) gynnar höginkomsttagare. Detta skatte avdrag bör, som jag ser det påverka landets sociala välfärd, dvs annat än egen konsumtion. Jag är medveten om att detta är en vattendelare inom den politiska skalan, men mest krav från dem som är den egentliga makten i landet bortom marionetterna i S-regeringar.

Om du vill, så kan vi titta på t.ex RUT-avdragen på bortåt 20.000.000.000 (20 miljarder) per år tar bort från statsinkomsterna. Jag har en insikt att merparten av RUT-avdragen görs av personer med ytterst god privat ekonomi, dvs egentligen har konkret råd att betala fullt ut för jobben.

Även ROT – avdragen (som ingår i summan ovan) medför att skattepengar betalar arbeten, som inte alltid kan ses som förbättringar i fastigheter. Det finns exempel på att ROT används för enskilda poolbyggen och ombyggnader av semesterhus i Spanien etc.


Det jag skriver nu – vill ytterst få inse och göra något åt – och jag betraktas väl i och med jag skriver det som kommunist!

Idag äger de 15 – ja femton – rikaste familjerna i Sverige tillsammans över 3.500.000.000.000 (3500 miljarder) – vilket är lika med 4 gånger hela den svenska statsbudgeten!!! Jag är medveten om att ingen kan påverka detta förhållande – men ur och som en naiv och absurd tanke – hur bara en pytteliten skatteomfördelning av dessa enorma rikedomar, skulle kunna påverka den sociala välfärden i vårt land… MEN – det är ju en hypotes lika banal, som att tro att det går att simma till månen!!!

SLUTLIGEN

SÅ – det finns mycket att göra – t.ex att staten (läs politrukerna) ser sig ansvarstagande att inte tillåta att landets banker mer eller mindre kränker och ”manipulativt våldtar” kunder genom absurda avgifter – med motiveringen att bankens aktieägare kräver detta!!!

SÅ – den intrikata frågan är ju: VEM – är aktieägare i bankerna??? VARFÖR – behövs inte ställas – för dessa personer ser inte begreppet SAMHÄLLE – som humant och som en synergi för alla som omfattas inom begreppet… MEN – samma personer kan högljutt klaga på att vården av anhörig är utom all kritik – att Polisen inte utför sin uppgift etc etc.

Jag inser att vårt land – aldrig har varit ett humant land – och aldrig heller kommer att bli det– då alltför många människor inte är beredda att värna om sina medmänniskor och inse att ensam aldrig är stark – utan vi alla ingår i en gemensam energi – i att värna om önskan att vilja och kunna leva i ett anständigt samhälle. Vi har inget sådant samhälle idag, dvs Sverijens värdegrund har allvarligt krackelerat
TILLÄGG kl 14.15 - Om bigami som lagligt i Sverige och rätt till 3 bostäder:

SD AVSLÖJADE ATT:

LÄGENHETER FÖR 14 MILJ TILL NYANLÄND MED TRE FRUAR och 16 barn!

SD i Nackas avslöjande att kommunen inhandlat 3 st lägenheter för 14 miljoner kr till en nyanländ man med tre fruar har skapat väldig uppståndelse.

SD rasar mot hanteringen och frågar sig om månggifte är ett godkänt familjeförhållande att ansöka om bistånd och varför man spenderat kraftigt av skattebetalarnas pengar på nyanländas boende samtidigt som ungdomar inte kan flytta hemifrån, äldre får leta bostad på blocket och många får hoppa runt i andrahandsbostäder

– Ett vansinnigt sätt att hantera kommuninvånarnas pengar på, säger David Berqvist (SD) till SVT.

Nacka har sedan i fjol köpt bostadsrätter för 305 milj kr och en majoritet hyrs ut till nyanlända, uppger SR.

Kommunalråd Mats Gerdau (M) skyller på S-MP-regeringen.
– Jag är lika frustrerad som alla andra över detta. Staten tvingar oss att ta emot och ordna bostad för 370 flyktingar i år. En del menar att vi kan strunta i lagen. Jag kanske är lite gammalmodig, men jag tycker att man ska följa gällande lagar. Vi kan inte göra som Transportstyrelsen och välja vilka lagar man ska följa och vilka man ska strunta i. Jag tycker att skatten är för hög, men betalar den ändå. Vill man ändra, så får man byta regering. Och det hoppas jag sannerligen att vi gör snart, säger Mats Gerdau (M)

Han förklarar att de nyanlända inte får bostaden och att det är fördelaktigare för skattebetalarna att lägenheterna köps än hyrs.
- Ingen FÅR någon lägenhet, utan bara hyra den i två år, det finns inget besittningsskydd. Det blir oftast ganska trångt, man får dela bostad. Efter två år, när den sk etableringstiden är slut, ska man ta sig in på bostadsmarknaden som alla andra. Bostadsrätter är sannolikt det bästa rent ekonomiskt eftersom vi ska sälja dem när behovet minskar om 2-3 år och då sannolikt med vinst, säger Gerdau.

S skyller dock på Moderaterna och betonar att Nacka har inget kommunalt bostadsbolag då allmännyttan sålts av.
– Det är en dålig bostadsförsörjningsplan från den moderata ledningen. Man borde bygga fler hyresrätter så att kommunens ungdomar och våra äldre har någonstans att flytta, och som också ger kommunen större handlingsfrihet när det gäller tex nyanlända, säger Khashayar Farmanbar, S-kommunalråd i Nacka till Metro

Migrationsminister Helen Fritzon (S) reagerar mot uppgifterna om månggifte och vill utreda saken enl SVT. Det skall betonas att lägenhetsfrågan är inte de nyanländas fel utan de följer bara det som anvisats av kommunen.

ANALYS
Höstbudget och misstroendeförklaringar i all ära men SD:s avslöjande i Nacka om lägenheter för 14 milj till en enda familj och månggifte skapar mycket större svallvågor bland väljarna där politik diskuteras som mest - på Facebook.

Opinionsmässigt finns det inga möjligheter i hela världen för någon partiledare att förklara detta i tex kommande partiledardebatter på ett sätt som kan få gemene man att tycka att det är rimlig hantering. Det är ett typexempel på hur beslut i teorin får oanade konsekvenser i praktiken.

Moderaterna skyller på regeringen och på lokal nivå riktas kritik mot Moderaternas för utförsäljing av allmännyttan. Det är naturligt att rika kommuner tar sin del så att inte enbart landsbygds- och förortskommuner berörs men hur man än vrider på det påverkar sådant här sannolikt opinionen och ökar både politikerföraktet samt leder till en negativare intällning till processen av de nyanlända kopplat till bidragshantering, vilket redan är en fråga som skapar ständig debatt.Varandras bästa älskare

Life in BalancePosted by Leo Tue, September 12, 2017 12:09:50"Om vi ​​fattar det medvetna beslutet om att dagligen placera vår partners önskningar och behov ovanför våra egna, och det är ömsesidigt, kommer er relation att lyckas. Fullständig och fullständig osjälviskhet. Är det inte sant i alla friska relationer? "

Mina råd ( dvs Gerald Rogers) efter en skilsmässa efter 16 års äktenskap är:
(översatt från amerikanska av mig Leo 2017-09-12). Jag ber om förståelse för min översättning från en medelålders mans berättelse, men hoppas den ger vad som avses

Självklart är jag och Gerald inte relationsexperter. Men det finns något om att skilsmässor ger perspektiv på saker som jag (läs mannen) önskar att jag (de) skulle ha gjort annorlunda ... Efter att ha förlorat en kvinna som Gerald älskade och ett äktenskap på nästan 16 år, är det de här råden/tipsen Gerald önskar att han skulle ha haft förmåga, kunskap och erfarenhet till:

Sluta aldrig UPPVAKTA din kvinna - även om du tycker det inte ligger i tiden!

Sluta aldrig "dejta din kvinna" ! Ta aldrig någonsin "din" kvinna för givet. När du bad henne att gifta sig med dig, så lovade du att vara den mannen som skulle VARA i HENNES HJÄRTA och att skydda det stenhårt. Så ser kvinnan på er relation!

Detta är den viktigaste och heligaste skatten du någonsin kommer att bli anförtrodd. Hon väljer/valde dig. Glöm aldrig det, och HON ÄR ALDRIG "lazy" i sin kärlek till dig!

MEN:

Skydda ditt eget hjärta

Precis som du har förbundit dig att vara hennes hjärtas skydd, så måste du vaka ditt eget med samma vaksamhet. Älska dig själv fullt ut, älska världen öppet, men se till att det finns en speciell plats i ditt hjärta där ingen får lov komma in förutom din älskade kvinna

Håll det här kärleksrummet alltid berett att ta emot henne och bjuda in henne och vägra att låta någon eller något annat komma in där i denna er heliga kammare.

Bli kär om och om igen

Du kommer ständigt att förändras. Du är inte samma personer som du var när du gifte dig, och om . säg fem år, blir du inte samma person som du är idag. Förändring kommer, och därigenom måste du välja om varandra varje dag.

Hon måste inte stanna med dig, och om du inte tar hand om hennes hjärta - DÅ kan hon ge det där hjärtat till någon annan eller försegla dig helt, dvs du kan aldrig få tillbaka det. Kämpa alltid för att vinna din och er kärlek precis som du gjorde när du föll för henne....

Se alltid det bästa i henne

Fokusera bara på vad du älskar. Det du fokuserar på kommer att expandera. Om du fokuserar på vad som gör dig, är allt du ser är skäl att bli buggade. Om du fokuserar på vad du älskar kan du inte låta bli att förbrukas av kärlek.

Fokusera till den punkt där du inte längre kan se något annat än kärlek, och du vet utan tvekan att du är den lyckligaste mannen på jorden för att ha den här kvinnan som din fru.

Det är inte ditt jobb att ändra eller försöka "fixa till" henne

Ditt jobb är att älska henne som hon är utan förväntningar på att hon ska/bör ändras. Och om hon ändras, älska vad hon blir, om det är vad du vill eller inte.

Ta full ansvarsskyldighet ...

... För dina egna känslor: Det är inte din kvinnas jobb att göra dig lycklig, och hon kan inte heller göra dig ledsen! Du är ansvarig för att hitta din egen lycka och kärlek - inte minst till dig själv, FÖR genom det, så kommer din glädje att överföras till ditt förhållande via din kärlek.

Skyll aldrig på din kvinna om du ...

blir frustrerad eller arg på henne, det är bara för att det utlöser någonting inuti dig. De är dina känslor och ditt ansvar. När du känner dessa känslor, låt dem ta sin tid att bli närvarande. Titta in och förstå vad det är inom dig som ber om (dig) att bli botade.

Du blev attraherad av den här kvinnan, eftersom hon var den mest lämpade personen att utlösa OCH förlösa dina barndomssår på den mest smärtsamma sättet -> så att du kunde läka dem själv ... När du läker dig själv,kommer du inte längre att triggas av henne och du kommer att undra varför du någonsin var - just triggad av henne kring det som förr triggade dig!!!

Låt din kvinna bara vara - precis den hon är...

När hon är ledsen eller upprörd, är det inte ditt jobb att fixa det, det är ditt jobb att hålla om henne och låta henne veta att det är helt okej. Låt henne veta att du hör och ser henne, och att hon är viktig och att du är den styrka som hon alltid kan luta sig på.

Du vet väl att : Den kvinnliga andan/energin handlar om ständig förändring och utifrån känslor som ofta kommer som en storm som rullar in och ut, SÅ när du är stark och icke dömande, då kommer hon att lita på dig och öppna sin själ för dig ... SÅ - SPRING INTE UNDAN, när hon är uppjagad!

Stå kvar, närvarande och stark och låt henne veta att du inte går någonstans. Lyssna på vad hon verkligen säger bakom orden och alla framrusande känslor.

Var lite knasig…

Ta inte dig själv så jävla mycket på allvar. Skratta. Få henne att skratta. Skratt gör allting så mycket lättare. Även om det är lätt sagt - när det känns tungt!

Fyll hennes själ varje dag ...

Lär känna hennes kärleksspråk och de specifika sätt som hon känner sig viktig och uppskattad (CHERISHED) . Be henne att skriva en lista med 5 saker som får henne att känna sig älskad . Memorera dessa 5 saker och kom ihåg att göra det till högsta prioritet varje dag -> för att få henne att känna sig som din kvinna.

Var närvarande

Ge henne inte bara din tid, utan ditt fokus, din uppmärksamhet och din själ. Gör vad som krävs för att rensa ditt huvud så att du är helt med henne när du är med henne. Behandla henne som du skulle vara din mest värdefulla "kund". Hon är ju det!!!

Var villig att ta henne sexuellt ...

Dvs att bära henne i kraften i din maskulina närvaro, för att njuta av henne och sluka henne med din styrka och att penetrera henne till hennes djupaste nivåer... Låt henne smälta i sin egen feminina mjukhet, eftersom hon vet att hon kan lita på dig helt -och DÅ kommer hon att ge dig orgasm efter orgasm i kärlek och tillit. Jag vet!

Var inte en "idiot"

Dvs, var inte rädd för att vara en knäppskalle heller. Du kommer att göra misstag och det gör hon också. att göra! Försök bara att inte göra för stora av misstag, och så klart lära dig av dem du gör. Du ska inte vara perfekt, bara försök att inte vara för naivt oförstående!

Ge henne utrymme

Kvinnan är så bra att ge och ge, och ibland måste hon påminnas om att ta tid att vårda sig själv. (Jag vet som lever med en kvinna med alltför stort hjärta - för andra) Ibland behöver hon flyga bort från dina omsorgsgrenar, för att hitta det som bör mata sin själ med, och om du ger henne det utrymmet, då kommer hon tillbaka med nya sånger att sjunga....

(Okej, jag blev kanske lite för poetisk här, MEN du fattar poängen.) Berätta för henne att ta tid för sig själv, särskilt efter att ha fått barn. Hon behöver det utrymme att förnya och bli omfokuserad och att hitta sig igen efter att hon "gått vilse" i att betjäna dig, barnen och världen. Det är inte samma sak som curling - för då behöver ni båda hjälp för att skapa ansvarstagande för era barn - och inte minst att våga se er själva i den kärleksstarka relation ni byggde - en gång!

Vara sårbar ...

Du behöver inte bära allt isjälv. Var villig och beredd att dela dina rädslor och känslor och snabbt erkänna dina misstag inför din kvinna!

Var transparent

Om du vill ha förtroende, så måste du vara villig att dela ALLT ... Speciellt de saker du inte vill dela. Det krävs mod att älska fullt ut, att öppna ditt hjärta helt och låta henne komma in, när du inte vet att hon kommer att tycka om vad hon hittar ...

En del av det modet tillåter henne att älska dig helt, ditt mörker och ditt ljus. TA AV DIG MASKEN ... Om du känner att du behöver bära en maskinför henne för att vara perfekt hela tiden, DÅ, min vän - kommer du aldrig att uppleva den fulla dimensionen av vad kärlek kan vara

Sluta aldrig växa tillsammans

Den stillastående dammen odlar malaria, den strömmande strömmen är alltid frisk och sprudlande! Atrofi ( brist på näring, som ger tillbakabildande) är den naturliga processen när du slutar arbeta med dina muskeler! DET är precis som händer om och när du slutar arbeta med ditt förhållande. Hitta gemensamma mål, drömmar och visioner att arbeta för och sträva efter...

Oroa dig inte för pengar

Pengar är ett spel, hitta sätt att arbeta tillsammans som ett lag för att vinna det spelet! Det hjälper aldrig när lagkamrater slåss. Ta reda på sätt att utnyttja båda era styrkor för att vinna

Förlåt omedelbart ...

dvs fokusera på framtiden i stället för att bära tyngder/ok från det förflutna. Låt inte din historia hålla dig i egen gisslan. Att hålla fast vid tidigare misstag som du eller hon gjort ( gör!!) -> ÄR som ett stort, tungt ankare i din relation och detta ankare kommer att hålla dig (och din kvinna) tillbaka. FORGIVENESS IS FREEDOM. Skär av ankarets kätting, kasta loss och välj alltid er kärlek.

Välj alltid kärlek

VÄLJ ALLTID KÄRLEK. I slutändan är detta det enda råd du behöver.
NÄR detta är den ledande principen genom vilken alla dina val styrs, finns det inget som hotar lycka till din relation. Kärlek kommer alltid att bestå!

Slutligen -> handlar relationen inte enbart om lyckliga drömmar! Det handlar om arbete, dvs ett gemensamt åtagande att växa tillsammans och en innerlig vilja att kontinuerligt satsa på att skapa något som kan utmana evigheten.

Genom det arbetet kommer lyckan att komma. Relationer är liv, dvs det kommer Ups and downs . Så omfamna alla dessa cykler och lär er att lära av dessa och älska varje upplevelse, då de kommer att ge er styrkan och perspektivet för att fortsätta bygga, en tegelsten åt gången.

Det här är lärdomar jag lärde mig på det svåra sättet. Det här är lärdomar jag lärde mig alltför sent. Men det här är lärdomar som jag lärt mig att engagerar mig i att därmed vidarebefordra. Sanningen är att jag älskade att vara gift och med tiden kommer jag att gifta mig igen, och när jag gör det kommer jag att bygga den med en grund som kommer att utstå stormar och vilken tid som helst.

Om DU, som läser detta och hittar visdom i min upplevelse, dela den med de unga män vars hjärtan fortfarande är fulla av hopp, och med de par, som du känner kan kanske har glömt hur man ska älska sig själv och varandra.

En av dessa unga män, kan vara som jag var under mina år i förnekande, och mina och dessa förtjänstfulla lärdomar kommer förhoppningsvis att väcka honom och han kommer att lära sig att vara den man hans kvinna har väntat på - så länge!

Män - Det här är din utmaning: Bli en en EPIC LOVER. Det finns ingen större utmaning, och inget större pris. Din kvinna förtjänar det från.
- > Bli och var den typ av man, som din kvinna inte kan bara låta bli att skryta om - inför andra kvinnor!!!

BANKERNA - tar över HELA dig

RättssystemetPosted by Leo Fri, September 08, 2017 12:41:29Swedbank Labs och Handelsbanken Din Ekonomi skriver att tiden NU är inne för att låta DU ska chippas. Bankerna utger sig för att -> de trendspanar, men skapar egentligen chip-trenden själva. Labs meddelar att avdelningens projekt tidigare var hemliga, men att de valt att glänta på dörren.

Text: Torbjörn Sassersson. Fri debattör - som jag delar uppfattning med!!

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån efter att artikeln publicerats. Dessa lades därför till nedan och sist under referenser.

I mitten på 00-talet spreds konspirationsteorin i USA att det fanns långt gångna planer på att bankerna ville chippa alla. Aktivisten och opinonsbildaren Mark Dice skrev att chippet kunde liknas vid odjurets märke, en idé baserad på texter i Bibeln. Bortsett från det senare bekräftas nu spekulationerna på flera sätt.

Både Handelsbanken och Swedbank presenterar chippning som en naturlig del av utvecklingen av den allt mer utbredda kontantlösheten, en trend som bankerna driver. Swedbank Labs skriver på sin hemsida att tidigare var arbetet hemligt [PDF] ända fram till lansering av färdig tjänst, men att avdelningen nu tror på en öppnare inställning för att få feedback från kunder tidigt i processen. Swedbank behöver veta vad som kan vara en framgångsrik implementering.

Bankerna vill bortom alla tvivel skapa det kontantlösa samhället, trådlös identifiering och betalning. Bankerna verkar dock inte nämnvärt driva processen så att allmänheten eller politiker får vara med i besluten trots att samhället påverkas i stort. Vanligt folk ska endast haka på trenden, som om människor bara är passiva följare av fantastiska trender skapade av affärsbanker.

Swedbank och Handelsbanken förklarar vad de vill realisera. Några exempel:

· Trådlös identifiering. Ögon-, röst-, handflats- eller ansiktsigenkänning. Swedbank Labs skriver om aktivitetsarmband som använder din unika hjärtrytm som ID när du ska betala något.

· Contextual payments. Gå in på matbutiken och plocka allt du vill handla. När du passerar utgången identifieras du och de varor du plockat på dig. Pengarna dras automatiskt från ditt konto. Du ska alltså kunna shoppa utan att behöva passera en manuell betaltjänst.

· VR-glasögon. Med Handelsbankens egna ord: ”Så snart kanske du inte behöver tänka på betalningen alls, utan bara sätta på dig dina VR-glasögon och säga vad det är du vill ha. Snacka om science fiction!”Handelsbanken* [PDF]

Det ledande företaget för 10 år sedan var VeriChip Corporation som dock inte lyckades få fart på försäljningen i USA trots att myndigheten FDA godkände bolagets chip för implantering 2004. Chippet såldes vidare till PositiveID, VeriTeQ och senast JAMM Technologies.

Tillbaka till Sverige 2017. Swedbank Labs presenterar i sitt nyhetsbrev att du som läsaren får följa med bakom kulisserna och vara först med det senaste. Labs presenterar trender och tendenser som påverkar det mesta som händer i samhället. Ambitionen är tydlig. Swedbank har en agenda och är en trendledare i denna chippningsutveckling.

Ska affärsbankerna ha rätt att stänga av ditt chip?

Swedbank Labs medger riskerna:

Ett kort som blir stulet kan man spärra. Det går att byta lösenord och pinkoder. I en värld där du själv är din identifieringsmetod kommer säkert mycket att gå fortare och smidigare, men om något går fel finns risken att det blir svårare att bevisa din oskuld. Kommer du kunna ringa och spärra ditt fingeravtryck?

Andra frågor:

· Hur skyddar du dig från biohackers som tar din chip-identitet och sedan begår ett brott i ditt namn?

· Vilka hälsorisker finns?

· Var sker de etiska och kritiska diskussionerna? Nu sker de i skymundan långt bortom bästa TV-tid.

· Kommer bankerna att stänga av ditt chip om du inte betalt dina lån? Hur ska du då kunna handla mat till din familj? Är tanken orimlig? Vi vet att telekombolagen och internetleverantörerna stänger av din möjlighet att ringa och surfa om du inte betalt räkningen.

· Bör inte rättigheten att stänga av ett chip fritas från bankvärlden och istället överföras till en myndighet, förutsatt att det är en mer etisk och rättvis lösning?

Chip med GPS

Vi kan även föreställa oss problemen om GPS-inkluderas i chippet. Visserligen finns fördelarna med att ett GPS-utrustat chip kan geolokalisera försvunna personer, lokalisera smitare från trafikolyckor och polisen kan jaga de få brottslingar som har kvar sina egna chip i kroppen.

Kritiker menar att i vissa länder – eller alla – kan GPS-chip innebära att politiska dissidenter och aktivister kan spåras och lokaliseras av myndigheter som vill förtrycka dessa.

Ett annat allvarligt problem är att kriminella kan använda GPS-chippen för att lokalisera tex barn för att kunna kidnappa eller föra bort dessa.

Det råder ingen tvekan om att om bankerna och marknaden får fritt spelrum kommer chippning vara implementerat brett i samhället inom förslagsvis 10-20 år. Vi kan även vara säkra på att de morötter som nu delas ut för att folk ska chippa sig med tiden kompletteras med bestraffningar om man inte gör det i form av högre försäkringspremier, skolledningar som ifrågasätter föräldrar som har o-chippade barn, problem med att handla och resa med mera.

Idag finns det 1500-2000 personer i Sverige som är chippade, uppger SJ.

*Sajten anpdm.com ägs av Apsis International AB (www.apsis.se) som hjälper företag att marknadsföra sig med tex nyhetsbrev per mail. Därav URL:n ovan gällande meddelandet från Handelsbanken.

Referenser

MEDDELANDE (kl 20:43 , 4 sep): Swedbank raderade de tre sidorna som denna artikel hämtade sina referenser ifrån. Dessa har i efterhand lagts till nedan.

· Vad är Labs? https://web.archive.org/web/20170904064007/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/?contentid=CID_1842053

· Välkommen till Labs
https://web.archive.org/web/20170904063931/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/

· Swedbank: När du är koden
https://web.archive.org/web/20170903185305/https://www.swedbank.se/privat/digitala-tjanster/labs/?contentid=CID_2014074


prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

PolitikPosted by Leo Thu, September 07, 2017 14:06:29Svenska myndighetschefer har enligt lång svensk tradition varit tillsatta för att med oväld utföra det uppdrag myndigheten har ålagts. Det har förutsatts att myndighetsutövningen sker i enlighet med gällande lag, utan hänsyn till personliga politiska preferenser eller försök till yttre påverkan. Detta utgör en synnerligen väsentlig del av rättsstaten i sig.

Det vi under senare år ser är hur generaldirektörer låter sitt agerande styras av just personliga politiska preferenser, samt hur man blivit allt mer lyhörd för påverkan från massmediala politiskt korrekta trender.

Denna utveckling leder till att gränsen mellan politik och myndighetsutövning suddas ut, till att myndigheter de facto förvandlas till delar av politiska departement där gränsen mellan opolitiska tjänstemän och politiskt tillsatta makthavare likaledes suddas ut.

Den ledstjärna som styr myndighetsutövningen bli inte längre gällande lagar och regler, utan i ökande grad vänskapsband och vänskapskorruption, utövad inom slutna system enligt personliga politiska preferenser. Systemet befästs av att det sprider sig nedåt i organisationen, av att underordnade blir lyhörda för vad som främjar deras karriärvägar.

Ett utpräglat och allt mer förfärande exempel är den svenska polismyndigheten, där rikspolischef Dan Eliasson på ett fullständigt häpnadsväckande vis har tillåtits utveckla egna principer för hur svensk lag skall tillämpas, principer som visat sig vara förödande både för poliskåren och för det svenska samhället.

Merparten av den svenska befolkningen anser nog, fortfarande, att polisens främsta uppgift, i enlighet med lagen, bör vara att bekämpa brott och att säkerställa medborgarnas trygghet. Mera specifikt anser man nog, fortfarande, att poliser som bevittnar bilbränder bör ingripa för att genast avbryta den brottsliga verksamheten och att skyndsamt lagföra brottslingarna. Framför allt anser man nog, fortfarande, att det är helt avgörande att poliser inte viker undan för kriminell våldsutövning, att det inte är acceptabelt om kriminella tillåts frita kumpaner som blivit arresterade, och i synnerhet inte om kriminella släpar ut polismän ur polisbilar och sedan kör iväg med deras fordon.

RiksPolis(chef ?)Eliassons tolkning av polisens uppdrag går emellertid i stället ut på att man skall söka dialog, och att förövarnas påstått traumatiska bakgrund måste placeras i fokus. Polisarbete blir synonymt med att grilla korv med de kriminella, och att dela ut armband till flickor som riskerar att utsättas för brutala gängvåldtäkter.

Fallet med de skäggiga afghanska ”barn” som demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm utgör ett särskilt skrämmande exempel på hur polismyndigheten de facto har abdikerat sitt primära ansvar gentemot medborgarna.

Enligt lagen är deras situation glasklar. De har fått utvisningsbeslut som överklagats och fastställts. De har inte längre rätt att vistas i landet. Polisens roll borde vara lika glasklar. ”Barnen” borde snarast tas om hand och förpassas ur riket. Detta är vad medborgarna har rätt att förvänta sig, och det är vad dåvarande inrikesministern Anders Ygeman ställde i utsikt när han utlovade att 80 000 migranter utan asylskäl skulle utvisas.

Det som sker i praktiken är dock att polisen förhåller sig passiv. Man upprätthåller ordningen runt ”barnen”, och är snar att ingripa mot manifestationer från ”rasister”. Att verkställa lagliga beslut om utvisning är dock alltför politiskt känsligt. Utfallet av denna passivitet kommer sannolikt att bli att ”barnen” till slut ges rätt att stanna, att regeringen föredrar att åsidosätta både lag och domstolsbeslut, framför att löpa gatlopp i politiskt korrekta medier.

Trots en allt hårdare kritik, inte minst inifrån den egna organisationen, trots att Eliasson utmålats som en av de sämsta polischeferna i modern svensk historia, trots detta valde inrikesminister Ygeman in i det sista att hålla en skyddande hand över sin partibroder och tidigare statssekreterarkollega.

Konsekvenserna av denna vänskapskorruption har blivit en förödande demoralisering, och ett strömhopp från poliskåren som gör att regeringens tal om en massiv utbyggnad av polisorganisationen höljs i ett löjets skimmer. Trots att inträdeskraven till polishögskolan sänkts rejält hade man vid senaste intagningen 100 lediga platser.

Effekten är inte bara att poliskåren snarare än att byggas ut i praktiken kommer att krympa. I takt med att avhoppade äldre erfarna poliser i ökande grad ersätts av yngre nyutexaminerade reduceras också dess effektivitet. Under tiden växer antalet särskilt utsatta områden där de kriminella gängen dominerar, och det blir alltmer tveksamt i vilken grad brottslig verksamhet längre är de facto straffbar.

Dan Eliasson förblir dock orörbar. Han är, som det heter i Italien, prottetto in alto, skyddad från högsta ort.

Next »